Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásahy do investice Mgr. Vladimír Skála Ing. Hana Soukupová Ústí nad Labem 25.září 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásahy do investice Mgr. Vladimír Skála Ing. Hana Soukupová Ústí nad Labem 25.září 2013."— Transkript prezentace:

1 Zásahy do investice Mgr. Vladimír Skála Ing. Hana Soukupová Ústí nad Labem 25.září 2013

2 Obsah 1. Zdroj informací 2. Druhy zásahů do investice 3. Rozdíl mezi změnou v projektu a zásahem do investice 4. Povinnosti příjemců v souvislosti s plánovaným zásahem do investice 5. Postup ÚRR 6. Shrnutí 7. Na závěr

3 1. Zdroj informací Externí metodický pokyn č.59 – Udržitelnost projektu – vydaný dne 17.června 2013 Externí metodický pokyn č.62 – Aktuální přílohy PPP a PPŽ – vydaný dne 12.července 2013 - PPP příloha č.11a Metodika změn projektů Metodická informace k zásahům do investice v době udržitelnosti projektu www.nuts2severozápad/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2

4 2. Druhy zásahů do investice a) Zásahy do investice z důvodu havárie nebo jiné nepředvídatelné události: •odstranění následků povodní nebo záplavových děšťů a zabránění vzniku podobných škod v budoucnu •odstranění následků nehody jiným technickým řešením pro zabránění dalších podobných událostí

5 2. Druhy zásahů do investice b) Zásahy, které vedou k trvalé změně projektu •výstavba objektů na území revitalizovaném z dotačních prostředků •úprava vnitřních dispozic objektu •stavební zásah do silnice, která byla rekonstruovaná z dotačních prostředků, z důvodu výstavby chodníků •změna plochy nebo využití revitalizovaného území •přístavba k objektu vybudovaného nebo zrekonstruovaného z dotačních prostředků

6 2. Druhy zásahů do investice c) Zásahy, které lze uvést do původního stavu - •oprava kanalizace pod komunikací rekonstruované z dotačních prostředků •přechodné využití zpevněné plochy vybudované z dotačních prostředků pro deponii materiálu •vybudování nové technologie v objektu rekonstruovaného z dotačních prostředků s nutností dočasného stavebního zásahu

7 3. Rozdíl mezi změnou v projektu a zásahem do investice Změna v projektu – nemění se technické parametry investice ani indikátory projektu. Změna v projektu se týká např. instalace zařízení/technologie, výměny zařízení ve stejné nebo vyšší kvalitě, nahrazení nebo opravy nefunkčního, poničeného či ukradeného majeteku. Zásah do investice – následkem je dočasná nebo trvalá změna technických parametrů nebo indikátorů projektu např. zúžení silnice financované z dotačních prostředků z důvodu výstavby chodníku.

8 4. Povinnosti příjemce dotace a) Oznánemí zásahu do investice na ÚRR:  minimálně 30 kalendářních dnů před plánovaným zásahem do investice  nejpozději 7 kalendářních dnů ode dne vzniku neočekávaného zásahu, např. v případech havárie  formulář “Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice” – příloha ExMP č.59

9 4. Povinnosti příjemce dotace b) Přílohy k Žádosti o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice:  Projektová dokumentace  Smlouva o dílo, kde předmětem je zásah do investice – pokud je uzavřena  Čestné prohlášení o nečerpání žádné další dotace na uvedení do původního stavu  Plánované finanční vyjádření vratky dotace – způsobilé výdaje dotčené zásahem do investice  Vyčíslení plánované změny indikátorů – pokud nastane

10 4. Povinnosti příjemce dotace c) Informace na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ÚRR) po realizaci zásahu do investice:  Skutečné finanční vyčíslení vratky dotace  Smlouva o dílo, kde předmětem je zásah do investice – pokud již nebyla předložena  Zákres trvalé změny projektu do projektové dokumentace  Skutečné vyčíslení změny indikátorů

11 5. Postup ÚRR a) Po posouzení oznámeného zásahu do investice, který musí splňovat charakter zásahu do investice a podmínky uvedené v Externím metodickém pokynu č.59, vydá ÚRR souhlas nebo nesouhlas se zásahem do investice. b) V případě vydaného souhlasu se zásahem do investice bude vypracován dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. c) Po realizaci a provedení vratky dotace bude uskutečněna fyzická kontrola na místě, která ověří dodržení podmínek uzavřeného dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace a prověří, zda vratka odpovídá realitě.

12 6. Shrnutí  Povolení poskytovatele dotace k zásahu do investice.  Zachování účelu, cíle, výstupů a indikátorů projektu po dobu udržitelnosti projektu.  Uvedení projektu do původního stavu v případě dočasné změny.  Dodržení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti výdajů pro uvedení do původního stavu.  Pozastavení lhůty udržitelnosti projektu v případě dočasné změny.  Čestné prohlášení o nečerpání dalších dotací na uvedení do původního stavu.  Navrácení příslušné části dotace v případě trvalé změny.

13 7. Na závěr Doporučení: V případě jakéhokoli zásahu do projektu v době udržitelnosti nejdříve kontaktujte příslušného projektového nebo finančního manažera svého projektu a domluvte si s ním další postup.

14 Konec 14

15 Děkuji Vám za pozornost Na shledanou Mgr. Vladimír Skála Telefon: 475 240 656 E-mail: vladimir.skala@nuts2severozapad.cz Ústí nad Labem 25. září 2013

16


Stáhnout ppt "Zásahy do investice Mgr. Vladimír Skála Ing. Hana Soukupová Ústí nad Labem 25.září 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google