Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky - pochybení v souvislosti s VZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky - pochybení v souvislosti s VZ."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky - pochybení v souvislosti s VZ

2 Závěry auditu Audit operací u 35 projektů
Zákon o veřejných zakázkách porušen u 20 projektů Míra závažnosti byla převážně s vysokou a střední významností Nejvíce nedostatků u jednacího řízení bez uveřejnění (u 14 projektů) Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

3 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Neoprávněné dělení zakázek (chybné stanovení předpokládané hodnoty VZ = režimu) - § 13 Nesprávné vymezení předmětu zakázky (stavební práce společně s dodávkami) - § 16 Nedostatečné, nepřesné vymezení předmětu zakázky (obecný předmět = nesrovnatelnost nabídek) - § 6 Diskriminační požadavky v zadávacích podmínkách (bezdlužnost vůči zadavateli, smlouva o půjčce, …/ zadávací dokumentace s neúměrnými administrativními nároky – přenos nákladů zadavatele na uchazeče) - § 6 Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

4 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Nepřiměřené nároky zadavatele na rozsah kvalifikace s ohledem na předmět, předpokládanou hodnotu zakázky = netransparentní a diskriminační kvalifikační předpoklady (profesní, technické, ….) - § 6 Netransparentní hodnotící kritéria (způsob hodnocení – klíčové parametry, váha dílčích kritérií) - § 6 Nesprávné vymezení požadavků na způsob prokázání kvalifikačních předpokladů (aktuálnost, odpovídající způsob prokázání, rozpory v oznámení a ZD, 3 roky u staveb, …) - §§ 53 a 56 Nevhodný způsob uveřejnění (profil zadavatele) Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

5 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Nedodržení lhůty pro podání nabídek (počet dní, začátek běhu lhůt) - § 39 Nesprávné posouzení kvalifikace (nevyloučení, nevyžádání doplnění, rovné zacházení; osvědčení) - §§ 6 a 60 Vyloučení uchazeče z důvodů nadměrných nároků v zadávací dokumentaci (kvalifikační předpoklady, příloha smlouvy – zadávací dokumentace, podpisy na všech dokumentech,…) Neoprávněné vyloučení pro administrativní chyby – zadávací dokumentace s nadměrnými administrativními nároky (počet vyhotovení nabídky,…) Vyloučení uchazeče, který nebyl vyzván k předložení nabídky - § 38 (platnost i pro VZMR) Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

6 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Nevyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky (především u VZMR) Chyby v hodnocení nabídek (netransparentní hodnocení – chybí bližší popis, odůvodnění, váha dílčích kritérií) - §§ 79 a 80 Nezrušení zadávacího/výběrového řízení v případě, kdy zůstala pouze jedna nabídka (neplatí pro VZMR I. kategorie) - § 84 a článek 14 Pokynů Nedovolená změna/úprava smlouvy (předmět zakázky, hodnotící kritéria – doba plnění) - § 6 Absence JŘBU před realizací víceprací (vícepráce bez dodatku, dodatek uzavřen později, dodatek uzavřen bez bližší specifikace víceprací) - § 7 Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

7 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Neodůvodněné použití JŘBU - § 23 odst. 7 písm. a) Změny vyvolané chybami projektové dokumentace, Vícepráce/položky, které neobsahoval výkaz výměr, Změna situace/technického stavu oproti době zpracování projektové dokumentace, Změny vyvolané korekcemi představ objednatele a návrhy na změny řešení ze strany zhotovitele (vylepšení vlastností objektu, optimalizace provozu, lepší využití,….) Dodatečné služby – aktualizace žádosti o dotaci z důvodu podání žádosti v rámci jiné výzvy než bylo původně plánováno. Nejedná se o dodatečné služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

8 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Nerealizace průzkumu trhu v rámci VZMR I. kategorie Vyzývání opakovaně stejného okruhu zájemců (bezdůvodné) k podání nabídek Nedodržení informační povinnosti vůči ÚRR dle Pokynů Nereagování na výzvu k součinnosti ve stanovené lhůtě Předložení pouze originální dokumentace ze ZŘ ke kontrole (bez kopií) Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

9 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Chybně nastavené zadávací podmínky mohou odradit některé dodavatele od podání nabídek (může mít vždy vliv na výběr nejvhodnější nabídky) – „Vzhledem k tomu, že netransparentní hodnotící kritérium mohlo odradit potencionální uchazeče od podání nabídky, mohl mít tento postup zadavatele podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.“ Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

10 Zdroje informací o veřejných zakázkách
Sbírka zákonů Ministerstvo pro místní rozvoj hhttp:// Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Věstník veřejných zakázek Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

11 Zdroje informací o veřejných zakázkách
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

12 Děkuji za pozornost! Závěr
Vladimíra Kamenská , specialistka na veřejné zakázky Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Masarykova 3488/1 Ústí nad Labem tel.: Martin Pohůnek, specialista na veřejné zakázky Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Masarykova 3488/1 Ústí nad Labem tel.: Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

13


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky - pochybení v souvislosti s VZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google