Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky z pohledu dozorového orgánu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky z pohledu dozorového orgánu"— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky z pohledu dozorového orgánu
Mgr. Michal Kobza ředitel Úseku veřejných zakázek I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže XV. celostátní finanční konference Svaz měst a obcí ČR

2 Statistický přehled I

3 Statistický přehled II

4 Statistický přehled III

5 Doporučení pro zadavatele I
Před uzavřením smlouvy: Ověřit postavení zadavatele (§ 2 odst. 7) Zúžení okruhu veřejných dodavatelů, kteří v případě výkonu relevantní činnosti postupují dle ustanovení vztahujících se na sektorového zadavatele Ověřit zda není naplněna definice veřejné zakázky (§7) Úplata je zpravidla hrazená zadavatelem, nelze však vyloučit i nepřímou úhradu při jiné konstrukci úplaty.

6 Doporučení pro zadavatele II
Při stanovení zadávacích podmínek: Stanovit správně předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (§13) zákaz rozdělení předmětu veřejné zakázky za účelem dosažení nižších finančních limitů (§13 odst.2) Stanovit správně druh zadávacího řízení §23-jednací řízení bez uveřejnění-restriktivní výklad oprávněnosti důvodů=důkazní břemeno ohledně oprávněnosti aplikace tohoto ustanovení nese zadavatel

7 Doporučení pro zadavatele III
Srozumitelně , jasně a úplně popsat co chci (§44 odst.1) nejasné vymezení předmětu zakázky neumožní uchazečům předložit vzájemně porovnatelné nabídky Zabývat se specifiky trhu a nevytvářet neodůvodněné překážky hospodářské soutěži, aby zadavatel dostal skutečně vždy nejvhodnější nabídku (§§6,45,46,56) úroveň kvalifikačních předpokladů musí odpovídat druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky (přiměřenost kvalifikace) nekumulovat nesouvisející předměty zakázky Uvádět shodné informace do Věstníku veřejných zakázek a do zadávací dokumentace (§6,44 odst.1)

8 Doporučení pro zadavatele IV
Stanovit takový způsob hodnocení, který není diskriminační a je transparentní a který zadavateli umožní posoudit, zda je nabídka uchazeče skutečně pro zadavatele výhodná uchazeči musí vědět v čem mají mezi sebou soutěžit Stanovit dostatečnou lhůtu pro plnění veřejné zakázky Věnovat maximální pozornost obchodním a platebním podmínkám – doporučení stanovit je detailně předem, lze požadovat vzor návrhu smlouvy jako součást zadávacích podmínek Při změně zadávacích podmínek prodlužovat lhůtu pro podání nabídek (§40 odst. 3) v určitých případech i o celou původní délku lhůty

9 Doporučení pro zadavatele V
Při posuzování kvalifikace a nabídek: Doporučuje se vždy postupovat tak, aby bylo možno ve fázi hodnocení hodnotit co možná nejvíce nabídek Lze-li ze zákona žádat o doplnění, objasnění dokladů prokazujících splnění kvalifikace (§59 odst.4) či vysvětlení nabídky (§76 odst. 3,4), doplňovat, objasňovat a vysvětlovat…

10 Doporučení pro zadavatele VI
…,ale nepřipustit změnu původní nabídky lze předkládat nové doklady prokazující splnění kvalifikace(skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace však musejí nastat ve lhůtě §52!),ale nelze měnit obsah a podmínky nabízeného plnění O každém jednání a postupu hodnotící komise pořizovat protokol formálně zachytit všechny úvahy hodnotící komise, protokol o posouzení kvalifikace

11 Doporučení pro zadavatele VII
Při hodnocení nabídek: Hodnotit vždy jen podle kritéria stanoveného předem v zadávacích podmínkách (§79) Vždy ve zprávě o posouzení a hodnocení uvést popis metody a způsobu hodnocení a popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií s odůvodněním (§80) transparentnost postupů a úvah hodnotící komise

12 Doporučení pro zadavatele VIII
Při zrušení zadávacího řízení: Povinnost zrušit zadávací řízení(§84 odst.1) Zadávací řízení lze zrušit jen ze zákonem uvedených důvodů (§84 odst.2) – i zrušení zadávacího řízení může být správní delikt Při uzavírání smlouvy: Nelze měnit návrh smlouvy a předmět plnění, které byly obsahem původní nabídky uchazeče (§82 odst.2)

13 Doporučení pro zadavatele IX
Při změnách smlouvy: Je nutno rozlišovat změny textu smlouvy na podstatné a nepodstatné (§82 odst.7) Nepřípustnost změny v uzavřené smlouvě, která by - umožnila účast jiných dodavatelů v původním ZŘ - mohla mít vliv výběr nejvhodnější nabídky v původním ZŘ - rozšířila předmět veřejné zakázky v původním ZŘ - měnila ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného uchazeče

14 Doporučení pro zadavatele X
Při sjednávání dodatečných stavebních prací nebo služeb (tzv. vícepráce) : Podmínkou je kumulativní splnění všech podmínek v § 23 odst. 7 písm. a) nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností nezbytné pro provedení původní VZ témuž dodavateli nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny bez závažné újmy zadavateli, nebo jsou zcela nezbytné pro dokončení původní VZ veřejný zadavatel pouze do 20 % ceny původní VZ

15 Aktuality z ÚOHS Uveřejnění výkladového stanoviska k prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení po na ÚOHS pořádá pro zaměstnance organizačních složek státu, obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací ve dnech a jednodenní odborné semináře (více na

16 Děkuji za pozornost. www.compet.cz
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky z pohledu dozorového orgánu"

Podobné prezentace


Reklamy Google