Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách účinnost: 1. 5. 2004 prováděcí vyhlášky: 239/2004 Sb. - zadávací dok. stavby 240/2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách účinnost: 1. 5. 2004 prováděcí vyhlášky: 239/2004 Sb. - zadávací dok. stavby 240/2004."— Transkript prezentace:

1 1 NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách účinnost: 1. 5. 2004 prováděcí vyhlášky: 239/2004 Sb. - zadávací dok. stavby 240/2004 Sb. - inf. systém, formuláře, hodnocení nabídek

2 2 SMĚRNICE EU ZADÁVACÍ POSTUPY veřejní zadavatelé: služby:92/50 » 97/52 dodávky: 93/36 » 97/52 práce: 93/37 » 97/52 PŘEZKUM veřejní zadavatelé: 89/665 „sektoroví“ zadavatelé: 93/38 » 98/4 „sektoroví“ zadavatelé: 92/13

3 3 INTERNET www2.mmr.cz/isvz/ - inf. systém VZ www.verejna-zakazka.cz - inf. servis MMR www.centralni-adresa.cz www.compet.cz - rozhodnutí ÚOHS www.simap.eu.int - stránky Evr. komise

4 4 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA (nový zákon § 6) zakázka nad 2 mil.Kč na: dodávky stavební práce služby zadavatel + úplatná písemná smlouva + vybraný uchazeč / i

5 5 ZAKÁZKY DO 2 mil. Kč nejsou to veřejné zakázky postup při zadávání –transparentní –nediskriminační –za cenu obvyklou v místě plnění

6 6 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (nový zákon) dle druhu na dodávky na služby na stavební práce dle ceny nadlimitní podlimitní (více než 2 mil. Kč) _____ zakázky (méně než 2 mil. Kč)

7 7 NADLIMITNÍ VZ služby + dodávky 130 000 € 200 000 € 400 000 € 600 000 € (dle typu zadavatele) stavební práce 5 000 000 €

8 8 ZADAVATEL (nový zákon; § 2 ) veřejní zadavatelé - § 2 odst. 1 písm. a) příjemci dotací - § 2 odst. 1 písm. b) podnikatelé (vykonávající relevantní činnosti) - § 2 odst. 1 písm. c) více zadavatelů dle písm. a) a b) společně

9 9 VEŘEJNÝ ZADAVATEL ČR státní příspěvková organizace územní samosprávný celek + příspěvkové organizace vyjmenovaní zadavatelé subjekty uspokojující potřeby veřejného zájmu

10 10 SUBJEKTY USPOKOJUJÍCI POTŘEBY VEŘEJNÉHO ZÁJMU právnická osoba zřízena zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu veřejný zadavatel ji převážně financuje řídí jmenuje většinu členů orgánů

11 11 ZADAVATEL – PODNIKATEL § 2 odst. 1 písm. c) ovládán veřejným zadavatelem nebo má oprávnění poskytující zvláštní nebo výhradní práva + vykonává relevantní činnost dle § 3

12 12 KVALIFIKACE DODAVATELŮ (§ 30) základní kvalifikační kritéria - § 31 další kvalifikační kritéria - § 32, 33, 37 oprávnění k podnikání, vč. výpisu z obchodního rejstříku odborná způsobilost nebo členství v profesní organizaci (je-li stanoveno zvl. předpisy) ________________ lze prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (ne starší 90 dnů)

13 13 DALŠÍ KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA finanční a ekonomická způsobilost - § 32 technická způsobilost - § 33 jakost - § 37 odst. 1 ochrana životního prostředí – § 37 odst. 2 _________ způsob prokázání určuje zadavatel v oznámení nebo ve výzvě k jednání s ohledem na druh, rozsah a složitost zadávané VZ

14 14 PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ KDY ? -na počátku roku nebo -do 30 dnů po schválení rozpočtu + dodávky nebo služby ≥ 750 000 € stavební práce ≥ 5 000 000 €

15 15 DRUHY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ (nový zákon; § 25) otevřené řízení užší řízení jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění ___________ veřejná soutěž o návrh

16 16 VÝBĚR DRUHU ZADÁNÍ (nový zákon) otevřené a užší řízení – dle rozhodnutí zadavatele jednací řízení – dle podmínek stanovených zákonem sektoroví zadavatelé – k rozhodnutí zadavatele i jednací řízení

17 17 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ uveřejnění oznámení (52, 22 / 36 dnů) posuzování žádost o vysvětlení (7 dnů) hodnocení přidělení zakázky uzavření smlouvy uveřejnění výsledků (48 / 30 dnů) podání nabídky vysvětlení nabídky nebo MNNC námitky (15 dnů)

18 18 UŽŠÍ ŘÍZENÍ uveřejnění oznámení (37, 15 dnů) výzva (40, 26 / 20 / 10 dnů) (5-20 zájemců) posuzování žádost o vysvětlení (7 dnů) hodnocení přidělení zakázky uzavření smlouvy uveřejnění výsledků (48 / 30 dnů) doručení žádosti a dokladů podání nabídky vysvětlení nabídky nebo MNNC námitky (15 dnů)

19 19 JEDNACÍ S UVEŘEJNĚNÍM uveřejnění oznámení (37 / 15 dnů) výzva (40,26 / 20 / 10 dnů) (min. 3 zájemci) jednání, posuzování, hodnocení přidělení zakázky (15 dnů) uzavření smlouvy uveřejnění výsledků (48 / 30 dnů) doručení žádosti a dokladů podání nabídky námitky

20 20 JEDNACÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ např. v předchozím otevřeném nebo užším řízení nebyly podány nabídky z důvodů technických, uměleckých a ochrany práv duševního vlastnictví naléhavý případ z důvodů krizového stavu dodatečné stavební práce nebo služby nové stavební práce téhož druhu nové služby téhož druhu nebo obdobné

21 21 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH nesmí omezovat uchazeče na území jednoho státu nebo jeho části anonymní návrhy soutěžní porota z nezávislých FO vyhodnocení na základě kritérií obsažených ve vyhlášení

22 22 NÁMITKY (§ 88) do 15 dnů od doručení rozhodnutí o přidělení do 10 dnů zadavatel rozhodne 60 dnů nelze uzavřít smlouvu, pokud se námitkám nevyhoví !!!

23 23 SMÍRČÍ ŘÍZENÍ § 95 kterýkoliv dodavatel nadlimitní VZ úkon zadavatele v odvětvích … písemná žádost Evropské komisi (lze prostřednictvím ÚOHS) souhlas zadavatele

24 24 NÁVRH § 96, 97 doručen orgánu dohledu lhůta 10 dnů (nevyřízené námitky 25 dnů) obsahové náležitosti - § 97 odst. 1 správní poplatek 30 000 Kč kauce

25 25 KAUCE § 98 1% nabídkové ceny, max. 1 mil. Kč úspěch navrhovatele – kauce se vrací do 7 dnů + úroky neúspěch navrhovatele – kauce je příjmem státního rozpočtu


Stáhnout ppt "1 NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách účinnost: 1. 5. 2004 prováděcí vyhlášky: 239/2004 Sb. - zadávací dok. stavby 240/2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google