Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Robert Páleník Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Robert Páleník Úřad pro ochranu hospodářské soutěže"— Transkript prezentace:

1 1 ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Robert Páleník Úřad pro ochranu hospodářské soutěže http://www.compet.cz

2 2 INFORMACE o VZ www.compet.czwww.compet.cz – web ÚOHS (pravomocná rozhodnutí, stanoviska atd.) www.portal-vz.czwww.portal-vz.cz – stránky o VZ MMR www.isvzus.czwww.isvzus.cz – informační systém – uveřejňování VZ dříve www.centralniadresa.czwww.centralniadresa.cz http://simap.europa.euhttp://simap.europa.eu = TED – uveřejňování VZ v rámci EU http://curia.europa.euhttp://curia.europa.eu – rozhodnutí ESD

3 3 Aktuální legislativa 137/2006 Sb. – o veřejných zakázkách o138/2006 Sb. – změnový zák., VZ 139/2006 Sb. – koncesní zákon o140/2006 Sb. – změnový zák. účinnost 1. 7. 2006

4 4 Evropské směrnice Veřejní zadavatelé: 2004/18/ES – zadávací směrnice 89/665/ES – přezkum Sektoroví zadavatelé: 2004/17/ES – zadávací směrnice 92/13 – přezkum http://eur-lex.europa.eu

5 5 Veřejná zakázka - § 7 zadavatel ↓ úplatná smlouva na: dodávky služby stavební práce ↑ uchazeč (-či)

6 6 Druhy VZ – finanční hledisko dle předpokládané hodnoty VZ (§ 13 a násl.) ≠ výsledná cena VZ rozhodující pro volbu zadávacího řízení VZMR se podle zákona nezadávají (§ 18 odst. 3) – jen zásady § 6 k přezkumu VZMR není ÚOHS příslušný

7 7 Nové limity starénové Dodávky a služby ČR 4 290 0003 782 000 Veřejní zad. ost. 6 607 0005 857 000 Sektor. zad. 13 215 00011 715 000 Stav. práce 165 288 000146 447 000

8 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (§ 44 a násl.) Za úplnost a správnost ZD odpovídá zadavatel! Vymezení předmětu v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky Musí obsahovat: obchodní podmínky a platební technické podmínky (§ 45) požadavky na varianty, byly-li připuštěny (§ 70) podmínky a požadavky na zpracování nabídky způsob hodnocení nabídek podle kritérií jiné požadavky na plnění VZ U stavby: projektovou dokumentaci (nebo jinou podle stavebního zákona) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (i v elektronické podobě)

9 9 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA § 78 Ekonomická výhodnost nabídky - dílčí kritéria (jedním je vždy nabídková cena) - váhy v % (z. č. 137/2006 Sb. výjimečně sestupné pořadí) Nejnižší nabídková cena (nelze u soutěžního dialogu) - musí být zveřejněna v oznámení/výzvě - musí být zveřejněna dílčí kritéria + váhy (z. č. 137/2006 Sb. připouští uvedení dílčích kritérií a vah až v zadávací dokumentaci) - předmětem hodnotících kritérií nesmí být kvalifikační předpoklady

10 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NESMÍ (§ 44 odst. 9) Odkazovat na požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu za příznačné patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu  pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků Výjimka Není-li popis předmětu stanovený podle §§ 45, 46 dostatečně přesný a srozumitelný Zadavatel umožní použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení

11 11 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (1) - druhy (§ 21) Otevřené řízení Užší řízení Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení bez uveřejnění Soutěžní dialog Zjednodušené podlimitní řízení DNS a elektronické aukce nejsou zadávací řízení!!!

12 12 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (2) – volba z.ř. Veřejný zadavatel (také dotovaný) otevřené, užší– bez omezení JŘSU při splnění podm. § 22 JŘBU při splnění podm. § 23 soutěžní dialog při splnění podm. § 24 (obzvlášť složité VZ) zjednodušené podlimitní (ne dotovaný – nezadává podlim.VZ) Sektorový zadavatel otevřené, užší, JŘSU – bez omezení JŘBU při splnění podm. § 23 (např. VZ na základě rámcové s.) soutěžní dialog a podlimitní NE

13 13 Otevřené řízení uveřejnění oznámení posuzování (podmínky, kvalifikace) žádost o vysvětlení hodnocení rozhodnutí o výběru NN uzavření smlouvy uveřejnění výsledků podání nabídky (neomezený okruh dodavatelů) vysvětlení nabídky nebo MNNC námitky ??

14 14 Užší řízení uveřejnění oznámení kvalifikace omezení počtu výzva k podání nabídky posuzování (podmínky) žádost o vysvětlení hodnocení rozhodnutí o výběru NN uzavření smlouvy uveřejnění výsledků doručení žádosti a dokladů (neomezený okruh dodavatelů) vyloučení zájemců podání nabídky (pouze vyzvaní!) vysvětlení nabídky nebo MNNC námitky ??

15 15 ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ Dodávky a služby: všechny podlimitní VZ Stavební práce: podlimitní VZ s PH do 20 mil. Kč bez DPH výzva nejméně 5 (neopakovat) současně vhodným zp. uveřejnit (musí přijmout nabídky nevyzvaných – viz S312/2007 )

16 16 NABÍDKA Reaguje na požadavky zákona a zadavatele vymezené v podmínkách zadání Obsahuje všechny požadované dokumenty Po podání nesmí být její obsah měněn Je-li vybrána jako nejvhodnější, zadavatel na jejím základě uzavírá smlouvu Smlouva musí odpovídat podmínkám zadání a nabídce

17 17 JISTOTA § 67 do 2 % předpokládané hodnoty výši stanoví zadavatel forma poskytnutí (peněžní jistota nebo bankovní záruka) – je na uchazeči

18 18 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK § 71 - 73 provádí komise pro otevírání obálek (příp. hodnotící komise) nabídky podané po lhůtě se neotevírají a nevrací, uchazeč se pouze vyrozumí není výslovně upraveno zveřejnění nabídkových cen právo uchazečů nahlédnout do protokolu

19 19 POSOUZENÍ NABÍDEK § 76 - 77 z hlediska splnění požadavků zákona a zadavatele v zad. podmínkách + zda nejde o nepřijatelnou nabídku - písemné vysvětlení nabídky - možnost přizvat uch. na jednání z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu VZ - písemné zdůvodnění mimořádně nízké NC - možnost přizvat uch. na jednání možnost přizvat k posouzení odborné poradce

20 20 HODNOCENÍ NABÍDEK § 79 Vždy podle kritérií v oznámení / výzvě / ZD Nabídková cena – podle výše Ekonomická výhodnost - podle dílčích kritérií a vah - váha u jednotlivých dílčích kritérií může být shodná - způsob hodnocení stanoví zadavatel při obdržení jedné nabídky se hodnocení neprovádí Zadavatel může rozhodnout o novém hodnocení, porušila-li komise zákon

21 21 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK § 80 Není formulář na zprávu (z. č. 40/04) údaje o hodnocení nabídek v dílčích kritériích Právo uchazečů nahlížet a pořizovat opisy

22 22 UZAVŘENÍ SMLOUVY (§ 82) Zákaz před uplynutím lhůty pro podání námitek proti výběru = 15 dnů (§110/4) Povinnost uzavřít smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného = > a zadávacími podm., tj. o nabídce se nejedná. Možné jen „technické“ úpravy smlouvy

23 23 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "1 ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Robert Páleník Úřad pro ochranu hospodářské soutěže"

Podobné prezentace


Reklamy Google