Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V IT Zpracování a podání nabídek a vybraná úskalí nového zákona 14. listopadu 2006 ČSSI, Praha Tomáš Machurek ROWAN LEGAL V Jámě 1, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V IT Zpracování a podání nabídek a vybraná úskalí nového zákona 14. listopadu 2006 ČSSI, Praha Tomáš Machurek ROWAN LEGAL V Jámě 1, Praha."— Transkript prezentace:

1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V IT Zpracování a podání nabídek a vybraná úskalí nového zákona 14. listopadu 2006 ČSSI, Praha Tomáš Machurek ROWAN LEGAL V Jámě 1, Praha 1 machurek@rowanlegal.com

2 Fáze zadávacího řízení (OŘ) Fáze 0záměr zadání + vyhrazení finanč. prostředků Fáze 1základní/primární rozvaha zadavatele + příprava zadávacích podmínek (ZD) Fáze 2zahájení zadávacího řízení (pozornost dodavatelů) Fáze 3podávání nabídek a otevírání obálek s nabídkami (pozornost dodavatelů) Fáze 4 posouzení nabídek (pozornost dodavatelů) Fáze 5hodnocení nabídek (pozornost dodavatelů) Fáze 6ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy (pozornost dodavatelů) Fáze 7opravné prostředky (pozornost dodavatelů)

3 Kde lze nalézt informace o VZ A)Info o uveřejňovaných VZ www.isvzus.cz - OŘ, UŘ, JŘSU, SD, DNS, soutěž o návrh, koncesní řízení – nové formuláře, nový design úřední desky, webové adresy zadavatelů - ZPŘ, VZ malého rozsahu – příp. kvalif. či zadávací dokumentace www.ted.europa.eu B)Další info o VZ (poradenství) www.portal-vz.cz, www.mmr.cz, www.compet.cz, www.curia.europa.eu www.curia.europa.eu komentáře, metodiky, zvláštní poradenství

4 Nabídka – zpracování, podání Nabídka = dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, obsahuje podepsaný návrh smlouvy a prohlášení uchazeče, že je vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu; v OŘ a ZPŘ jsou součástí nabídky i kvalifikační doklady Nabídku nemůže podat dodavatel, který si nevyzvednul ZD či o ni nepožádal (vyjma, kdy byla ZD na webu zadavatele) Uchazeč, který podal nabídku, nemůže být subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž ZŘ; pokud nepodá nabídku, může být subdodavatelem více uchazečů (porušení  vyloučení)

5 Nabídka – zpracování, podání Formy nabídky –listinné (uzavř. obálka, název VZ, adresa pro oznamování) –podané elektronicky (elektronický katalog – ceny a popis položek – v rámci DNS a VZ na základě RS) Podání nabídek ve lhůtě pro podání

6 Co udělat pro minimalizaci chyb v nabídce? Analýza a soupis požadavků zadavatele (ZD, oznámení) Poznat požadavky zadavatele Předběžné oznámení Oznámení zadávacího řízení –předpokládaná hodnota, jistota  očekávaný závazek zadavatele  nabídková cena –kvalifikace  zejména úroveň –hodnotící kritéria  na co zadavatel klade důraz –obch. podmínky, „návrh smlouvy“  závazné standardy Zadávací dokumentace, dotazy k ZD www stránky, předchozí zkušenosti, média, informace třetích osob Nutná znalost daného trhu, konkurenčních dodavatelů

7 Co udělat pro minimalizaci chyb v nabídce? Sledovat změny zadání během lhůty pro podání nabídek zadavatel je oprávněn měnit zadávací podmínky Kvalitní nabídka = základ úspěchu –Věcná část (vlastní nabídka + nabídková cena) –Kvalifikace –Smluvní vztahy - zvážit varianty: nabídku „sám za sebe“ ? společná nabídka ? nabídka s využitím subdodavatele ? –Formální požadavky nabídky (struktura + přehlednost)

8 Co udělat pro minimalizaci chyb v nabídce? Timing - časová náročnost přípravy nabídky -ovlivněna lhůtou pro podání nabídky -metodika  co vše je třeba stihnout a obstarat (zejm. kvalifikace, smlouva se zadavatelem, společnými partnery, subdodavateli) -koordinace,delegace, reporting Finanční náročnost přípravy nabídky -zkuste si to jednou spočítat… -vadná nabídka Vám peníze „utratí“ bez dalšího Konečná kontrola nabídky, vč. dokumentů od jiných (společ. nabídka, subdodávka) Včasné podání

9 Zadávací řízení - novinky Druhy ZŘ: Otevřené řízení (OŘ) - veř + sektor Užší řízení (UŘ) - veř + sektor Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU) - veř +sektor (+ alá SD) Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) - veř + sektor Soutěžní dialog (SD) - veř Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) - veř

10 Otevřené řízení - průběh. Oznámení otevřeného řízení – ISVZUS, TED (nadlim. VZ) Poskytování ZD - dálkový přístup / do 6 dnů od pís. žádosti Podání nabídek Otevírání obálek s nabídkami Posouzení kvalifikace Prohlídka místa plnění - do 12 dnů před koncem lhůty Dodatečné info k zad. podm. - do 12 dnů před koncem lhůty Odpovědi na dotazy - do 6 dnů od pís. žádosti Jmenování komise pro otevírání + pro hodnocení Hodnocení nabídek Uzavření smlouvy Zákl. lhůta pro podání nabídek (52 - nadl. VZ 22 - podl. VZ) Zadávací lhůta (od skončení lhůty pro podání nabídek do doručení rozh. o výběru nejvh. nabídky) Posouzení nabídek +

11 Poskytování ZD OŘ/ZPŘ a)neomezený a dálkový přístup (webové stránky zad.) b)předat/zaslat ZD v listinné/elektronické podobě do 6 dnů (OŘ)/do 2 dnů (ZPŘ) od doručení písemné žádosti zájemce -pís. žádost o poskytnutí ZD nutno doručit zadavateli do 12 dnů (OŘ)/do 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek -doručování (obecně) – osobně, poštou, kurýrem, elektronicky UŘ/JŘSU/JŘBU/SD a)příloha výzvy k podání nabídek b)ve výzvě odkaz na místo přístupu (odkaz na www) c)předat/zaslat ZD v listinné/elektronické podobě do 6 dnů (žádost do 8 dnů před koncem lhůty) – zadavatel či jiná osoba

12 Dodatečné informace k ZD Dodavatel Právo dodavatele Pís. žádost dodavatele podmínkou odpovědi + včasné doručení zad. Lhůta pro doručení písem. žádosti: -12 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek (obecně) -7 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek (zkrácené nadlim. UŘ) -5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek (zkrácené podlim. UŘ/ZPŘ) Zadavatel Povinnost zadavatele reagovat = doručit dodatečné info Dodatečné info + přesné znění žádosti doručit všem zájemcům (vyzvedli ZD/ jim byla poskytnuta) + uveřejnění na www (pokud byla takto poskytnuta i ZD) Lhůta pro doručení dodatečného info : - 6 dnů ode dne doručení pís. žádosti - 3 dnů ode dne doručení pís. žádosti (zkrácené nadlim./podlim. UŘ/ZPŘ)

13 Prohlídka místa plnění Povinnost zadavatele umožnit, pokud je to -nezbytné pro plnění VZ -nezbytné pro zpracování nabídky Prohlídka v době určené zadavatelem, nejpozději -12 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek -7 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek (zkrácené nadlim. UŘ) -5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek (zkrácené podlim. UŘ/ZPŘ)

14 Zadávací lhůta Lhůta po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou –po tuto dobu nesmí uchazeč nabídku změnit ani zrušit a musí uzavřít smlouvu se zadavatelem (jinak přijde o jistotu) Délka zadávací lhůty (ZL) –musí být stanovena s ohledem na druh ZŘ + předmět VZ –v oznámení ZŘ musí být stanovena délka ZL(ZL činí 95 dnů) nebo konec ZL přesným datem (ZL končí 31.12.2006) –Změna délky ZL - vazba na jistotu (!) ZL se prodlužuje uchazečům na 1.-3. místě ZL neběží po dobu, kdy lze podat námitky či návrh k ÚOHS, nebo jsou-li námitky podány nebo je zahájeno řízení u ÚOHS

15 Lhůty – otevřené řízení. lhůtynadlimitní VZpodlimitní VZ pro podání nabídekmin. 52min. 22 možné zkrácení a) předběžné oznámení uveřejněno nejméně 52 dnů a nejvíce 12 měsíců před odesláním oznámení min. 36 / min. 22 (nelze-li z objektivních důvodů stanovit lhůtu 36 dnů) x b) oznámení odesláno el. prostředky- 7 (možné zkrácení jak základní lhůty 52 dnů, tak již zkrácené dle a) x c) neomezený a dálkový přístup k ZD od uveřej. - 5

16 Lhůty – užší řízení. lhůtynadlimitní VZpodlimitní VZ pro doručení žádosti o účastmin. 37 / min. 15 (nelze-li z naléhavých objekt. důvodů stanovit 37 dnů) min. 15 / min. 10 (nelze-li z naléhavých objekt. důvodů stanovit 15 dnů) možné zkrácení a) oznámení odesláno el. prostředky-7 (z nezkrácené 37 denní) - 5 (ze zkrácení 15 denní) x pro podání nabídkymin. 40 / min. 10 (nelze-li z naléhavých objekt. důvodů stanovit 40 dnů) min. 15 / min. 7 (nelze-li z naléhavých objektivních důvodů stanovit lhůtu 15 dnů) možné zkrácení b) předběž. ozn. uveřejněno nejméně 52 dnů a nejvíce 12 měsíců před odesláním oznámení min. 36 / min. 22 (nelze-li z objektivních důvodů stanovit lhůtu 36 dnů) X c) oznámení odesláno el. prostředky další zkrácení - 7 (možné zkrácení již zkrácené dle b) X d) neomezený a dálkový přístup k ZD- 5-5-5

17 Lhůty – jednací řízení s uveřejněním. lhůtynadlimitní VZpodlimitní VZ pro doručení žádosti o účastmin. 37 / min. 15 (nelze-li z naléhavých objekt. důvodů stanovit 37 dnů) min. 15 / min. 10 (nelze-li z naléhavých objekt. důvodů stanovit 15 dnů) možné zkrácení a) oznámení odesláno el. prostředky-7 (z nezkrácené 37 denní) - 5 (ze zkrácení 15 denní) x pro podání nabídkynení stanovena zákonem (musí být ve výzvě) možné zkrácenínení přípustné

18 Lhůty – jednací řízení bez uveřejnění. lhůtynadlimitní VZpodlimitní VZ Lhůtu pro podání nabídek zákon nestanoví; bude stanovena zadavatelem ve výzvě k jednání (pokud nebude dohodnuta až v rámci jednání)

19 Lhůty – zjednodušené podlimitní. lhůtypodlimitní VZ pro podání nabídkymin. 15 / min. 7 (nelze-li z naléhavých objektivních důvodů stanovit lhůtu 15 dnů možné zkrácenínení přípustné

20 Lhůty – soutěžní dialog. lhůtynadlimitní VZpodlimitní VZ pro doručení žádosti o účastmin. 37min. 15 možné zkrácení a) oznámení odesláno el. prostředky-7-7x pro podání nabídkynení stanovena zákonem (musí být ve výzvě) možné zkrácenínení přípustné

21 Kvalifikace Kvalifikace je nejčastějším důvodem vyloučení uchazeče! Požadavky zadavatele na kvalifikaci bývají jednou z nejméně srozumitelných částí zadávacích podmínek  učiňte dotaz na zadavatele!

22 Kvalifikace – definice, oblasti Kvalifikace = způsobilost dodavatele pro plnění VZ a)Základní kvalifikační předpoklady (ZKP) b)Profesní kvalifikační předpoklady (PKP) c)Ekonom. a finanč. kvalifikační předpoklady (EFKP) d)Technické kvalifikační předpoklady (TKP) EFKP a TKP nemohou být hodnotícími kritérii

23 Kvalifikace – způsob prokazování obecně Splnění kvalifikace lze prokázat prostřednictvím subdodavatele - vyjma Základních KP a VOR - nutno předložit uzavřenou smlouvu se závazkem subdodavatele k poskytnutí plnění/věcí či práv dodavateli alespoň v rozsahu subdodavatelem prokazované kvalifikace Společná nabídka - každý sám prokazuje splnění Zákl. KP + VOR v plném rozsahu - Profesní, Ekonom. finanční a Technické KP všichni společně - i u společné nabídky lze využít prokázání kvalif. prostřed. subd. - spolu s kvalif. doklady předkládají smlouvu (solidární odp.); lze se spojit až po prokázání kvalifikace  smlouvu v nabídce Zahraniční dodavatel –způsobem dle právního řádu v zemi jeho sídla/bydliště –nevydává-li se tam doklad  čestné prohlášení –není-li povinnost v jeho zemi stanovena  čestné prohlášení

24 Novinky v procesu otevírání, posouzení a hodnocení nabídek Otevírání obálek z hlediska dodavatele Při kontrole úplnosti během otevírání se mj. kontroluje, zda je smlouva a prohlášení o závaznosti nabídky podepsána Již se nezveřejňuje (do protokolu nezapisuje) nabídková cena Posouzení nabídek z hlediska dodavatele Zjistí-li komise nejasnosti nabídky nebo mimořádně nízkou nab. cenu → právo komise žádat o písem. vysvětlení nabídky → 3 prac. dny (!) na vysvětlení + ev. osobní účast Hodnocení nabídek z hlediska dodavatele Není již jednotná (jediná) metoda hodnocení – musí být specifikován způsob hodnocení v ZD

25 Děkuji za Vaši pozornost Tomáš Machurek ROWAN LEGAL V Jámě 1, Praha 1 machurek@rowanlegal.com


Stáhnout ppt "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V IT Zpracování a podání nabídek a vybraná úskalí nového zákona 14. listopadu 2006 ČSSI, Praha Tomáš Machurek ROWAN LEGAL V Jámě 1, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google