Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů (CACE), Praha, 27. března 2012 Přijatá novela zákona o veřejných zakázkách s účinností k 1. 4. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů (CACE), Praha, 27. března 2012 Přijatá novela zákona o veřejných zakázkách s účinností k 1. 4. 2012."— Transkript prezentace:

1 Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů (CACE), Praha, 27. března 2012 Přijatá novela zákona o veřejných zakázkách s účinností k 1. 4. 2012

2 Zásady novelizace transparentnost, včetně vlastnictví akciových společností (§ 68/3 – rozšíření povinných součástí nabídek) větší hospodářská soutěž (např. prominutí zmeškání lhůt) zjednodušení (ale současně zvětšení povinností) odstranění největších prokorupčních prvků (losování) zavedení prvků hospodárnosti zefektivnění přezkumného procesu u ÚOHS větší podrobnost některých institutů ZVZ (např. zadávací dokumentace na stavební práce) – vyhlášky k vydání ze strany MMR Věstník veřejných zakázek

3 Snížení limitů VZ a významné veřejné zakázky veřejné zakázky malého rozsahu: dodávky a služby – 1 mil. Kč (bez DPH) stavební práce – 3 mil. Kč a od 1.1.2014 1 mil. Kč (bez DPH) podlimitní veřejné zakázky: stavební práce – 10 mil. Kč (bez DPH) významné VZ: schválení ekonomického odůvodnění vládou / zastupitelstvem / osobou rozhodující o hospodaření (podmínka zahájení zadávacího řízení) 300 mil. Kč (stát a jimi ovládané osoby) + státní oponentní posudky (1.1.2014) 50 mil. Kč (obce a kraje)

4 Ekonomické odůvodnění veřejné zakázky všechny veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem (s výjimkou VZ malého rozsahu) na profilu do 3 pracovních dnů od oznámení či výzvy obsah – odůvodnění VZ: účelnosti veřejné zakázky přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady vymezení obchodních a technických podmínek VZ ve vztahu k potřebám zadavatele stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

5 Předběžné oznámení odeslání ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek 1 měsíc předem povinnost pro veřejné zadavatele obsahový požadavek na odůvodnění účelnosti (prováděcí předpis) není nutné: předchozí zakázka zrušena některá jednací řízení s uveřejněním - JŘSU některá jednací řízení bez uveřejnění – JŘBU (u stavebních zakázek u JŘBÚ na vícepráce pouze písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti, včetně ceny)

6 Lhůty kompletně nové ustanovení § 39 ZVZ povinnost stanovit veškeré lhůty s ohledem na předmět VZ zůstává podpůrné výjimečné lhůty odstraněny u významných VZ – delší minimálně o polovinu běžné zákonné lhůty upřesnění počátku běhu lhůt v zadávacích řízeních možnost zkrácení lhůty o 5 dnů – v případě uveřejnění ZD na profilu v den uveřejnění oznámení otevřeného zadávacího řízení nový běh lhůty v případě změny zadávacích podmínek – v případě vlivu na rozšíření účasti v zadávacím řízení

7 Otevírání obálek neotevírá se jedna nabídka (zrušení VZ) – zadávací řízení zrušeno (i v případě zbývá-li k hodnocení jediná nabídka) komise činí úkony jménem zadavatele mizí kontrola úplnosti nabídky (pouze kontrola podpisu a jazyku nabídky) jsou čteny všechny nabídky dílčích hodnotících kritérií číselně vyjádřitelných otevírání obálek se musí konat ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek zvláštní postupy pro otevírání obálek v elektronické podobě

8 Omezení počtu zájemců omezení počtu zájemců zcela zrušeno (nejen losování) – výjimky VZ v oblasti bezpečnosti a obrany a u sektorového zadavatele (u nich změna lhůt): v jednacím řízení s uveřejněním užší řízení soutěž o návrh (podrobnosti soutěže o návrh – prováděcí předpis) komise činí úkony jménem zadavatele otázka smysluplnosti těchto druhů zadávacích řízení u veřejného zadavatele soutěžní dialog – mizí požadavek na nejméně 3 vyzvané + větší transparentnost při výběru vhodných řešení ze strany zadavatele

9 Hodnotící komise a hodnocení nabídek širší definice podjatosti – nesmí vzniknout osobní výhoda / újma u nadlimitní VZ osoba se zvláštní způsobilostí (vyjádření k zadávacím podmínkám a je členem hodnotící komise) + u stavebních zakázek OsZZ podle zvláštního předpisu (1.1.2014) možnost požádat o doplnění dokladů u uchazeče ve vztahu k § 68/3 u významných VZ veřejných zadavatelů (ne obcí): 9 členů: 2 členové + 2 náhradníci ze seznamu hodnotitelů MMR (možnost podnětu na ÚOHS) – los zadavatelem 1+1 jmenování vládou ČR zákaz zajišťovacích nástrojů (smluvní pokuta, délka garance atd.) a platebních podmínek jako dílčích hodnotících kritérií

10 Uveřejňování a uveřejňování smluv změny v oblasti uveřejňování – rozšíření využívání profilů dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu (§ 146/2) povinnost uveřejnit smlouvy (§ 147a), včetně změn a dodatků (na profilu): výše skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů – výjimky (podrobnosti v prováděcím předpise): smlouva pod 500 tis. Kč (bez DPH) skutečně uhrazená cena – nezveřejňuje se u VZMR a dalších výjimek + roční výkaznictví do 31.3. v případě smluv delších než 1 rok subdodavatelé méně než 10% u VZ a u významné VZ 5%

11 Námitky a řízení před ÚOHS „kdo mohl podat námitky, nesmí podat podnět“ podnět může podat „hodnotitel VZ“ (významné VZ) prodloužení lhůt u dobrovolného oznámení z 15 na 30 dnů zkrácení lhůt u podlimitních VZ na námitky – zjednodušené podlimitní zadávací řízení (z 15 na 10 dnů) poučení o nutnosti doručit stejnopis návrhu zadavateli kauce se po prvostupňovém rozhodnutí ÚOHS stěžovateli nevrací lhůta pro vydání rozhodnutí ÚOHS – od doručení vyjádření zadavatele k ÚOHS

12 Další změny (1/4) změna definice dotovaného zadavatele - více než 50% VZ z veřejných zdrojů a/nebo více než 200 mil. Kč z veřejných zdrojů sektorový zadavatel – v oboru VaK a vybraných oblastí vodního hospodářství režim veřejného zadavatele + změna lhůt zákaz podstatných změn smlouvy (definice přímo v ZVZ) možnost podání nabídek pouze v elektronické podobě finanční a ekonomické kvalifikace – pouze čestné prohlášení omezení technické kvalifikace (ISO zrušeno + určen maximální poměr reference + nemožnost prokázat ČP (jen smlouva) podpůrné stanovení kvalifikačních předpokladů + zákaz podstatného omezení hospodářské soutěže

13 Další změny (2/4) ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení možnost prokázat v nabídce kvalifikaci jen čestným prohlášením – až dodavatel, který má uzavřít smlouvu prokazuje konkrétně povinnost elektronických aukcí u určitého zboží (prováděcí předpis) smluvní volba práva zadavatelů (přeshraniční sdružení zadavatelů) prováděcí vyhláška pro VZ na stavební práce (obchodní podmínky, zadávací dokumentace, soupis s výkazem výměr), upřesnění režimu značek prováděcí vyhlášky k profilu zadavatele + upřesnění pojmu prováděcí vyhláška k ekonomickému odůvodnění veřejné zakázky

14 Další změny (3/4) změna lhůty pro poskytnutí ZD a KD na 3/2 pracovní dny + zavedena lhůta pro podání žádosti o dodatečné informace (4/3 pracovních dnů) + uveřejnění stanovení kvalifikačních předpokladů – jejich stanovením nesmí dojít k podstatnému omezení hospodářské soutěže + priorita smluvního nastavení rozšíření § 6 (zásady zadávacího řízení) – závazky dle GPA změny v kvalifikaci – oznámení do 7 dnů + 10 pracovních dnů na doložení (možnost prominutí) protokol o posouzení kvalifikace – značné rozšíření: přesný popis splnění kvalifikace a dalších relevantních skutečností jistota – zkrácení lhůty pro uvolnění + u aukce (až 5% hodnoty VZ)

15 Další změny (4/4) seznam členů statutárního orgánu za poslední 3 roky a seznam vlastníků akcií – z § 53 odst. 1, písm. k) a l) (základní kvalifikační předpoklady) -) do požadavků na nabídku čestné prohlášení o tom, že se uchazeč nedopustil bid riggingu možnost odstoupení zadavatele od smlouvy – nepravdivé informace a doklady (potenciální vliv na výsledek řízení) zkrácení lhůty pro odeslání oznámení o výsledku ZŘ – 15 dnů (+ rozšíření zprávy o posouzení a hodnocení nabídek + každá VZ: uveřejnění do 15 dnů na profilu) uchování dokumentace ZŘ – 10 let zpřísnění sankcí pro porušení ZVZ (v zásadě dvojnásobek) uveřejňování – Věstník VZ a u ZPZŘ některá rozhodnutí na profilu

16 Děkuji Vám za pozornost Kontakt: Mgr. Petr Dovolil E: petr.dovolil@mottmac.com T: +420602382380 F: +420221412810 www.mottmac.com

17


Stáhnout ppt "Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů (CACE), Praha, 27. března 2012 Přijatá novela zákona o veřejných zakázkách s účinností k 1. 4. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google