Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."— Transkript prezentace:

1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141

2 SEMINÁŘ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Přednáší: Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M. advokátka AK Slezáková, Klvačová & Širhalová sirhalova@e-advokati.com „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

3 LEGISLATIVA Základní principy právní úpravy veřejných zakázek vycházejí ze Smlouvy o založení ES a z evropských zadávacích směrnic, které jsou zohledněny v národní právní úpravě ČR. Národní úprava ČR: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Zákon č. 138/2006 Sb., doprovodný zákon zákona o veřejných zakázkách, kterým se mění jiné právní předpisy v souvislosti s přijetím zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách Vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

4 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Pojem veřejné zakázky (zadavatel, předmět, úplatnost) Dělení podle předmětu VZ Dělení podle předpokládané hodnoty VZ „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

5 ZADAVATEL - KATEGORIE Veřejný zadavatel (§2/1) - Stát, státní orgány, územně samosprávné celky, jiné PO (vliv veřejného zadavatele a činnost ve veřejném zájmu nemající komerční charakter – státní podniky, subjekty ve školství, zdravotnictví, apod.) Dotovaný zadavatel (§2/3) Sektorový zadavatel (§2/6) „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

6 PŘEDMĚT VZ - DĚLENÍ VZ na dodávky - pořízení věci (koupě, leasing atd.) VZ na stavební práce - stavební práce, zhotovení stavby VZ na služby - ostatní „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

7 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ = (PHVZ) = předpokládaná cena VZ bez DPH Stanovení PHVZ Vymezení jedné VZ (zejm. věcné a časové souvislosti, funkční celek, předvídatelnost) Sčítání hodnot (x výjimky PHM, jízdenky atd.) Význam stanovení PHVZ „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

8 DĚLENÍ PODLE PHVZ (u veřejného zadavatele - obec) VZ malého rozsahu VZ na dodávky nebo služby PHVZ ˂ 2.000.000,-Kč VZ na stavební prácePHVZ ˂ 6.000.000,-Kč VZ podlimitní VZ na dodávky nebo služby 2.000.000,-Kč ≤ PHVZ ˂ 4.997.000,-Kč VZ na stavební práce 6.000.000,-Kč ≤ PHVZ ˂ 125.451.000,-Kč VZ nadlimitní VZ na dodávky nebo služby PHVZ ≥ 4.997.000,-Kč VZ na stavební práce PHVZ ≥ 125.451.000,-Kč „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

9 ZADÁVÁNÍ VZ malého rozsahu Není nutné zadávat postupem dle zák. o VZ Možnost zvolit si postup dle zák. o VZ Vždy - i když si nezvolíme postup dle zák. o VZ - transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

10 ZAKÁZKY malého rozsahu Interní směrnice zadavatele Dotační podmínky Zpravidla rozdělení na VZ: 1/ PHVZ ˂ 200.000,-Kč (dodávky, služby) 600.000,-Kč (stavební práce) 2/ 200.000,-Kč (600.000,-Kč) ≤ PHVZ ˂ 800.000,-Kč (3.000.000,- Kč) 3/ 800.000,-Kč (3.000.000,-Kč) ≤ PHVZ ˂ 2.000.000,-Kč (6.000.000,-Kč) „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

11 ZAKÁZKY malého rozsahu První kategorie VZ malého rozsahu PHVZ ˂ 200.000,-Kč (dodávky, služby) 600.000,-Kč (stavební práce) přímý nákup „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

12 ZAKÁZKY malého rozsahu Druhá kategorie VZ malého rozsahu 200.000,-Kč (600.000,-Kč) ≤ PHVZ ˂ 800.000,-Kč (3.000.000,-Kč) výzva min. 3 zájemcům + uveřejnění www zadavatele lhůta pro podání nabídek min. 14 dnů záznam o posouzení a hodnocení nabídek (nemusí být komise, stačí pověřená osoba zadavatele) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky informování uchazečů o výsledku uzavření smlouvy s dodavatelem „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

13 ZAKÁZKY malého rozsahu Třetí kategorie VZ malého rozsahu 800.000,-Kč (3.000.000,-Kč) ≤ PHVZ ˂ 2.000.000,-Kč (6.000.000,-Kč) výzva min. 3 zájemcům + uveřejnění www zadavatele lhůta pro podání nabídek min. 14 dnů ustanovení 3 členné komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky informování uchazečů o výsledku uzavření smlouvy s dodavatelem „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

14 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ postup dle zák. o VZ obecně u podlimitních a nadlimitních VZ nejčastější postupy zadávaní (druhy zadávacího řízení) –zjednodušené podlimitní řízení –otevřené řízení „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

15 PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ příprava zadávacího řízení zahájení zadávacího řízení podávání nabídek, poskytování dodatečných informací otevírání obálek posouzení kvalifikace posouzení a hodnocení nabídek rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uzavření smlouvy oznámení o výsledku zadávacího řízení „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

16 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1/ Identifikační údaje zadavatele 2/ Název, klasifikace, předmět plnění VZ 3/ Doba a místo plnění VZ 4/ Lhůta a místo pro podání nabídek, termín otevírání obálek 5/ Požadavky na prokázání kvalifikace 6/ Údaje o hodnotících kritériích a způsob hodnocení nabídek 7/ Požadavky na zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 8/ Obchodní podmínky, návrh smlouvy 9/ Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 10/ Technické podmínky, u stavebních prací – projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr 11/ Jiné požadavky zadavatele „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

17 KVALIFIKACE Kvalifikační dokumentace Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční předpoklady Technické kvalifikační předpoklady

18 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Nejnižší nabídková cena Ekonomická výhodnost nabídky se stanovením dílčích kritérií –Dílčí kritéria: nabídková cena, záruční lhůta, lhůta pro provedení díla, technické řešení, estetické řešení

19 UZAVŘENÍ SMLOUVY Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Možnost námitek proti rozhodnutí o výběru Vyřízení námitek a případný přezkum Úřadem Lhůta pro uzavření smlouvy Vliv námitek a případného přezkumu na uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

20 UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení a oznámení o zrušení zadávacího řízení Archivace (§ 155 – 5 let) „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“


Stáhnout ppt "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."

Podobné prezentace


Reklamy Google