Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Liberec, 19. května 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Liberec, 19. května 2008."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Liberec, 19. května 2008

2 zadávání VZ upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění již 3x novelizován účinnost od 1. července 2006

3 Druhy zadavatelů Veřejný a) ČR (ministerstva), b) státní příspěvková organizace (muzea, galerie) c) územní samosprávný celek nebo jím zřízená příspěvková organizace (kraje, obce) Dotovaný - PO nebo FO, která zadává VZ hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem Sektorový – osoba vykonávající některou z relevantních činností uvedenou v § 4 zákona

4 Zásady postupu zadavatele Transparentnost Transparentnost zajištění co největší průhlednosti řízení, která umožní jeho přezkoumatelnost a možnost kontroly postupu zadavatele Rovné zacházení Rovné zacházení přistupovat ke všem uchazečům (dodavatelům) stejným způsobem Zákaz diskriminace Zákaz diskriminace v celém průběhu zadávání zakázky postupovat tak, aby nedošlo k diskriminaci žádného z uchazečů

5 Veřejná zakázka VZ je zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

6 Rozdělení VZ dle předmětu zakázky dodávky – pořízení věci (zboží) formou koupě, koupě na splátky, leasingu; vč. dopravy, instalace, uvedení do provozu, proškolení personálu dodávky – pořízení věci (zboží) formou koupě, koupě na splátky, leasingu; vč. dopravy, instalace, uvedení do provozu, proškolení personálu služby – negativně vymezeny; není VZ na dodávky nebo na stavební práce služby – negativně vymezeny; není VZ na dodávky nebo na stavební práce stavební práce – provedení stavebních prací, související projektová a inženýrská činnost, nezbytné dodávky či služby nutné pro vlastní stavební práce stavební práce – provedení stavebních prací, související projektová a inženýrská činnost, nezbytné dodávky či služby nutné pro vlastní stavební práce

7 Rozdělení VZ dle předpokládané hodnoty zakázky Nadlimitní VZ: Nadlimitní VZ: stavební práce – více než 146.447.000 Kč bez DPH dodávky či služby – více než 5.857.000 Kč bez DPH Podlimitní VZ: Podlimitní VZ: stavební práce – více než 6.000.000 Kč bez DPH dodávky či služby – více než 2.000.000 Kč bez DPH VZ malého rozsahu: VZ malého rozsahu: stavební práce – do 6.000.000 Kč bez DPH dodávky či služby – do 2.000.000 Kč bez DPH

8 Předpokládaná hodnota zakázky pro účely postupu v zadávacím řízení rozhoduje den zahájení zadávacího řízení pro účely postupu v zadávacím řízení rozhoduje den zahájení zadávacího řízení vždy bez DPH vždy bez DPH stanovení předpokládané hodnoty – info o obdobných zakázkách, průzkum trhu, vlastní zkušenosti, … stanovení předpokládané hodnoty – info o obdobných zakázkách, průzkum trhu, vlastní zkušenosti, … zákaz účelového dělení předpokládané hodnoty zakázky pod finanční limity zákaz účelového dělení předpokládané hodnoty zakázky pod finanční limity povinnost sečíst dodávky či služby min. za 1 účetní období (výjimka = PHM, léky, potraviny, …) povinnost sečíst dodávky či služby min. za 1 účetní období (výjimka = PHM, léky, potraviny, …)

9 Veřejné zakázky malého rozsahu Není upraveno zákonem o VZ Není upraveno zákonem o VZ Nutné respektovat jen základní zásady v § 6 zákona Nutné respektovat jen základní zásady v § 6 zákona Uplatňuje se interní směrnice zadavatele / příručka pro žadatele v rámci daného OP Uplatňuje se interní směrnice zadavatele / příručka pro žadatele v rámci daného OP V rámci OP VK rozděleno takto: V rámci OP VK rozděleno takto: a) 0 – 100.000 Kč b) 100.001 – 500.000 Kč c) 500.001 – 1.999.999 Kč

10 0 – 100.000 Kč Nemusí být prováděno výběrové řízení; stačí zaslat přímo objednávku jednomu vhodnému dodavateli (netřeba uzavírat písemnou smlouvu) Nemusí být prováděno výběrové řízení; stačí zaslat přímo objednávku jednomu vhodnému dodavateli (netřeba uzavírat písemnou smlouvu) Postupovat hospodárně Postupovat hospodárně

11 100.001 – 500.000 Kč Povinnost vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele (dopis či mail – povinnost prokázat odeslání) Povinnost vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele (dopis či mail – povinnost prokázat odeslání) Prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti Prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva Písemně informovat o výsledku všechny uchazeče Písemně informovat o výsledku všechny uchazeče

12 500.001 – 1.999.999 Kč Povinnost vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele (dopis či mail – povinnost prokázat odeslání) Povinnost vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele (dopis či mail – povinnost prokázat odeslání) Lhůta pro podání nabídek min. 10 pracovních dnů Lhůta pro podání nabídek min. 10 pracovních dnů Prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti Prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva Písemně informovat o výsledku všechny uchazeče Písemně informovat o výsledku všechny uchazeče

13 Druhy zadávacích řízení Otevřené řízení Otevřené řízení Užší řízení Užší řízení Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení bez uveřejnění Jednací řízení bez uveřejnění Soutěžní dialog Soutěžní dialog Zjednodušené podlimitní řízení Zjednodušené podlimitní řízení

14 Otevřené řízení lze použít kdykoli lze použít kdykoli oznámení zadavatele neomezenému počtu dodavatelů úmysl zadat veřejnou zakázku oznámení zadavatele neomezenému počtu dodavatelů úmysl zadat veřejnou zakázku oznámení v informačním systému oznámení v informačním systému nejtransparentnější řízení nejtransparentnější řízení časově náročné časově náročné

15 Užší řízení lze použít kdykoli lze použít kdykoli oznámení zadavatele neomezenému počtu dodavatelů úmysl zadat veřejnou zakázku oznámení zadavatele neomezenému počtu dodavatelů úmysl zadat veřejnou zakázku oznámení je výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění kvalifikace – následná selekce počtu uchazečů na min. počet 5 (los) oznámení je výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění kvalifikace – následná selekce počtu uchazečů na min. počet 5 (los)

16 Jednací řízení s uveřejněním lze použít, pokud v předcházejícím OŘ nebo UŘ byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky lze použít, pokud v předcházejícím OŘ nebo UŘ byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky ve výjimečných případech, pokud s ohledem na povahu dodávek, služeb či stavebních prací lze důvodně předpokládat, že nabídkové ceny uchazečů budou navzájem nesrovnatelné ve výjimečných případech, pokud s ohledem na povahu dodávek, služeb či stavebních prací lze důvodně předpokládat, že nabídkové ceny uchazečů budou navzájem nesrovnatelné v případě VZ na služby, a to zejména jde-li o pojišťovací, bankovní či auditorské služby v případě VZ na služby, a to zejména jde-li o pojišťovací, bankovní či auditorské služby

17 Jednací řízení bez uveřejnění lze použít, pokud v předchozím OŘ, UŘ či JŘsU nebyly podány žádné nabídky lze použít, pokud v předchozím OŘ, UŘ či JŘsU nebyly podány žádné nabídky v předchozím OŘ, UŘ a JŘsU byly podány pouze nevhodné nabídky v předchozím OŘ, UŘ a JŘsU byly podány pouze nevhodné nabídky nebyly podány žádné žádosti o účast v UŘ a JŘsU nebyly podány žádné žádosti o účast v UŘ a JŘsU z technických či uměleckých důvodů, z důvodů ochrany výhradních práv pouze určitým dodavatelem z technických či uměleckých důvodů, z důvodů ochrany výhradních práv pouze určitým dodavatelem krajní naléhavost, kterou zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani ji nemohl předvídat a z časových důvodů nelze postupovat jinak krajní naléhavost, kterou zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani ji nemohl předvídat a z časových důvodů nelze postupovat jinak Zdůvodnění použití na žádost Evropské komise Zdůvodnění použití na žádost Evropské komise

18 Soutěžní dialog zvláště složitý předmět plnění nebo VZ u níž není zadavatel objektivně schopen přesně vymezit technické podmínky zvláště složitý předmět plnění nebo VZ u níž není zadavatel objektivně schopen přesně vymezit technické podmínky zadavatel není schopen popsat, co chce zadavatel není schopen popsat, co chce

19 Zjednodušené podlimitní řízení lze použít pro podlimitní VZ na dodávky či služby lze použít pro podlimitní VZ na dodávky či služby lze použít pro VZ na stavební práce do 20 mil. lze použít pro VZ na stavební práce do 20 mil. výzva k podání nabídky nejméně 5 uchazečům výzva k podání nabídky nejméně 5 uchazečům časově méně náročné časově méně náročné

20 Kontaktní údaje Mgr. Lukáš MOCEK Tel.: 485 226 624 E-mail: lukas.mocek@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Liberec, 19. května 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google