Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2006 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi Liberec, 9. dubna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2006 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi Liberec, 9. dubna."— Transkript prezentace:

1 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2006 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi Liberec, 9. dubna 2008

2 zadávání VZ upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách směrnice zákon konkretizuje v podmínkách kraje směrnice je platná od 11. července 2006, od té doby byla již 3krát novelizována poslední novelizace – 18. března 2008 – změna výchozí legislativy

3 Členění směrnice Část A – předmět úpravy, obecná ustanovení Část B – zadávání VZ – LK Část C – zadávání VZ – PO Část D – zvláštní a závěrečná ustanovení

4 Část A – bod 3. Nově jsou upraveny limity určující rozhraní podlimitních a nadlimitních VZ. Veřejné zakázky malého rozsahu Veřejné zakázky malého rozsahu předpokládaná hodnota dodávek a služeb nedosáhne 2.000.000,- Kč předpokládaná hodnota stavebních prací nedosáhne 6.000.000,- Kč Veřejné zakázky podlimitní Veřejné zakázky podlimitní předpokládaná hodnota dodávek a služeb nejméně 2.000.000,- Kč předpokládaná hodnota stavebních prací nejméně 6.000.000,- Kč Veřejné zakázky nadlimitní Veřejné zakázky nadlimitní předpokládaná hodnota dodávek a služeb nejméně 5.857.000,- Kč (6.607.000) předpokládaná hodnota stavebních prací nejméně 146.447.000,- Kč (165.288.000) Veškeré předpokládané hodnoty jsou uváděny bez DPH !!!

5 Část A – bod 4. Určen postup, jak stanovit hodnotu VZ na dodávky nebo služby, pokud má být uzavřena smlouva na dobu určitou či dobu neurčitou. Smlouva na dobu určitou – předpokládaná hodnota VZ se stanoví na základě předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy; (36 měsíců, 99 let, …). Smlouva na dobu určitou – předpokládaná hodnota VZ se stanoví na základě předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy; (36 měsíců, 99 let, …). Smlouva na dobu neurčitou – předpokládaná hodnota VZ se stanoví na základě předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 4 roky; Smlouva na dobu neurčitou – předpokládaná hodnota VZ se stanoví na základě předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 4 roky; Př.: dodávka elektrické energie – smlouva na dobu neurčitou - za 1 rok = 600 tis. Kč => předpokládaná hodnota VZ = 2,4 mil. Kč

6 Část A – bod 17. Zapracována nutnost dodržet metodiku jednotlivých operačních programů, případně jiných obdobných nástrojů, má-li být VZ financována z těchto operačních programů. počet oslovených uchazečů počet oslovených uchazečů složení hodnotící komise složení hodnotící komise požadavky na formu a obsah zadávací dokumentace požadavky na formu a obsah zadávací dokumentace čestná prohlášení čestná prohlášení protokoly protokoly … … Metodika daného operačního programu má v odchylných bodech přednost před ustanoveními směrnice.

7 Část B – zadávání VZ - LK Netýká se PO.

8 Část C – zadávání VZ - PO Zjednodušen systém limitů určujících pravomoci při zadávání VZ příspěvkovými organizacemi; pro PO největší změna Doposud záleželo: na výši ročního příspěvku na provoz z rozpočtu kraje na výši ročního příspěvku na provoz z rozpočtu kraje na vlastních příjmech PO na vlastních příjmech PO na výši příspěvku na odpisy po odvodu do rozpočtu kraje. na výši příspěvku na odpisy po odvodu do rozpočtu kraje. Nyní je postup pro všechny PO totožný.

9 Článek VII. Veřejné zakázky malého rozsahu neinvestičního charakteru – kompetence ředitele PO Zadavatelem VZMR neinvestičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota je nižší než 100.000,- Kč je PO Zadavatelem VZMR neinvestičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota je nižší než 100.000,- Kč je PO Ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem PO a za realizaci finančního plnění závazku PO Ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem PO a za realizaci finančního plnění závazku PO Zdrojem financování je výhradně provozní příspěvek PO poskytnutý prostřednictvím kapitoly 913 rozpočtu kraje nebo vlastní příjmy PO Zdrojem financování je výhradně provozní příspěvek PO poskytnutý prostřednictvím kapitoly 913 rozpočtu kraje nebo vlastní příjmy PO

10 Článek VIII. Veřejné zakázky malého rozsahu neinvestičního charakteru – kompetence ředitele PO po předchozím souhlasu člena rady kraje Zadavatelem VZMR neinvestičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota činí nejméně 100.000,- Kč a je nižší než 500.000,- Kč je PO, a to po předchozím souhlasu příslušného člena rady kraje Zadavatelem VZMR neinvestičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota činí nejméně 100.000,- Kč a je nižší než 500.000,- Kč je PO, a to po předchozím souhlasu příslušného člena rady kraje Výběru uchazeče bude předcházet poptávka případně průzkum trhu nejméně u 3 dodavatelů podložená cenovou kalkulací. Případný nižší počet poptávaných dodavatelů musí být písemně zdůvodněn v dokumentaci veřejné zakázky Výběru uchazeče bude předcházet poptávka případně průzkum trhu nejméně u 3 dodavatelů podložená cenovou kalkulací. Případný nižší počet poptávaných dodavatelů musí být písemně zdůvodněn v dokumentaci veřejné zakázky Ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem PO a za realizaci finančního plnění závazku PO Ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem PO a za realizaci finančního plnění závazku PO Zdrojem financování je výhradně provozní příspěvek PO poskytnutý prostřednictvím kapitoly 913 rozpočtu kraje nebo vlastní příjmy PO Zdrojem financování je výhradně provozní příspěvek PO poskytnutý prostřednictvím kapitoly 913 rozpočtu kraje nebo vlastní příjmy PO

11 Článek IX. Veřejné zakázky malého rozsahu neinvestičního charakteru – kompetence ředitele PO po předchozím souhlasu rady kraje Zadavatelem VZMR neinvestičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota činí nejméně 500.000,- Kč je PO, a to po předchozím souhlasu rady kraje Zadavatelem VZMR neinvestičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota činí nejméně 500.000,- Kč je PO, a to po předchozím souhlasu rady kraje Ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem PO a za realizaci finančního plnění závazku PO Ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem PO a za realizaci finančního plnění závazku PO Zdrojem financování je výhradně provozní příspěvek PO poskytnutý prostřednictvím kapitoly 913 rozpočtu kraje nebo vlastní příjmy PO Zdrojem financování je výhradně provozní příspěvek PO poskytnutý prostřednictvím kapitoly 913 rozpočtu kraje nebo vlastní příjmy PO Písemnou výzvu k podání nabídky obdrží minimálně 5 zájemců. Případný nižší počet poptávaných dodavatelů musí být písemně zdůvodněn v materiálu do rady kraje i v dokumentaci k veřejné zakázce. Písemnou výzvu k podání nabídky obdrží minimálně 5 zájemců. Případný nižší počet poptávaných dodavatelů musí být písemně zdůvodněn v materiálu do rady kraje i v dokumentaci k veřejné zakázce.

12 Článek XI. Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby investičního charakteru – kompetence ředitele PO Zadavatelem VZMR na dodávky a služby investičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota je nižší než 100.000,- Kč je PO Zadavatelem VZMR na dodávky a služby investičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota je nižší než 100.000,- Kč je PO Ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem PO a za realizaci finančního plnění závazku PO Ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem PO a za realizaci finančního plnění závazku PO Zdrojem financování je příspěvek na odpisy poskytnutý PO prostřednictvím kapitoly 913, účelový příspěvek na konkrétní investici poskytnutý PO prostřednictvím kapitoly 920 (930) nebo vlastní investiční zdroje PO Zdrojem financování je příspěvek na odpisy poskytnutý PO prostřednictvím kapitoly 913, účelový příspěvek na konkrétní investici poskytnutý PO prostřednictvím kapitoly 920 (930) nebo vlastní investiční zdroje PO

13 Článek XII. Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby investičního charakteru – kompetence ředitele PO po předchozím souhlasu člena rady kraje Zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby investičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 100.000,- Kč a je nižší než 500.000,- Kč je PO, a to po předchozím souhlasu člena rady kraje. Zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby investičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 100.000,- Kč a je nižší než 500.000,- Kč je PO, a to po předchozím souhlasu člena rady kraje. Výběru uchazeče bude předcházet poptávka případně průzkum trhu nejméně u 3 dodavatelů podložená cenovou kalkulací. Případný nižší počet poptávaných dodavatelů musí být písemně zdůvodněn v dokumentaci veřejné zakázky. Výběru uchazeče bude předcházet poptávka případně průzkum trhu nejméně u 3 dodavatelů podložená cenovou kalkulací. Případný nižší počet poptávaných dodavatelů musí být písemně zdůvodněn v dokumentaci veřejné zakázky. Ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem PO a za realizaci finančního plnění závazku PO. Ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem PO a za realizaci finančního plnění závazku PO. Zdrojem financování je příspěvek na odpisy poskytnutý PO prostřednictvím kapitoly 913, účelový příspěvek na konkrétní investici poskytnutý PO prostřednictvím kapitoly 920 (930) nebo vlastní investiční zdroje PO. Zdrojem financování je příspěvek na odpisy poskytnutý PO prostřednictvím kapitoly 913, účelový příspěvek na konkrétní investici poskytnutý PO prostřednictvím kapitoly 920 (930) nebo vlastní investiční zdroje PO.

14 Článek XIII. Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby investičního charakteru – kompetence ředitele PO po předchozím souhlasu rady kraje Zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby investičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 500.000,- Kč je PO, a to po předchozím souhlasu rady kraje. Zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby investičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 500.000,- Kč je PO, a to po předchozím souhlasu rady kraje. Ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem PO a za realizaci finančního plnění závazku PO. Ředitel PO odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem PO a za realizaci finančního plnění závazku PO. Zdrojem financování je příspěvek na odpisy poskytnutý PO prostřednictvím kapitoly 913, účelový příspěvek na konkrétní investici poskytnutý PO prostřednictvím kapitoly 920 (930) nebo vlastní investiční zdroje PO. Zdrojem financování je příspěvek na odpisy poskytnutý PO prostřednictvím kapitoly 913, účelový příspěvek na konkrétní investici poskytnutý PO prostřednictvím kapitoly 920 (930) nebo vlastní investiční zdroje PO. Podklady pro výběrové řízení k projednání do rady kraje ve spolupráci s ředitelem PO na základě jím dodaných podkladů připraví a předkládá vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku. Zároveň zajistí projednání s příslušným členem rady kraje a resortním vedoucím odboru. Podklady pro výběrové řízení k projednání do rady kraje ve spolupráci s ředitelem PO na základě jím dodaných podkladů připraví a předkládá vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku. Zároveň zajistí projednání s příslušným členem rady kraje a resortním vedoucím odboru. Písemnou výzvu k podání nabídky obdrží minimálně 5 zájemců. Případný nižší počet poptávaných dodavatelů musí být písemně zdůvodněn v materiálu do rady kraje i v dokumentaci k veřejné zakázce. Písemnou výzvu k podání nabídky obdrží minimálně 5 zájemců. Případný nižší počet poptávaných dodavatelů musí být písemně zdůvodněn v materiálu do rady kraje i v dokumentaci k veřejné zakázce.

15 Článek XV. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce investičního charakteru – po předchozím souhlasu člena rady kraje Zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce investičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nižší než 1.000.000,- Kč je kraj Zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce investičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nižší než 1.000.000,- Kč je kraj Zadavatele zastupuje a všechny úkony zadavatele vykonává vedoucí OISNM po předchozím souhlasu příslušného člena rady kraje se zadáním Zadavatele zastupuje a všechny úkony zadavatele vykonává vedoucí OISNM po předchozím souhlasu příslušného člena rady kraje se zadáním Vedoucí OISNM odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem kraje a za realizaci finančního plnění závazku kraje Vedoucí OISNM odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem kraje a za realizaci finančního plnění závazku kraje Zdrojem financování je rozpočet kraje prostřednictvím kapitoly 930 (920). nebo vlastní investiční zdroje PO. Případné vlastní investiční zdroje PO budou pro financování zakázky použity po odvodu do rozpočtu kraje. Zdrojem financování je rozpočet kraje prostřednictvím kapitoly 930 (920). nebo vlastní investiční zdroje PO. Případné vlastní investiční zdroje PO budou pro financování zakázky použity po odvodu do rozpočtu kraje.

16 Článek XVI. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce investičního charakteru – po předchozím souhlasu rady kraje Zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce investičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 1.000.000,- Kč je kraj Zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce investičního charakteru, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 1.000.000,- Kč je kraj Zadavatele zastupuje a všechny úkony zadavatele vykonává vedoucí OISNM po předchozím souhlasu rady kraje se zadáním Zadavatele zastupuje a všechny úkony zadavatele vykonává vedoucí OISNM po předchozím souhlasu rady kraje se zadáním Vedoucí OISNM odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem kraje a za realizaci finančního plnění závazku kraje Vedoucí OISNM odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem kraje a za realizaci finančního plnění závazku kraje Zdrojem financování je rozpočet kraje prostřednictvím kapitoly 930 (920) nebo vlastní investiční zdroje PO. Případné vlastní investiční zdroje PO budou pro financování zakázky použity po odvodu do rozpočtu kraje. Zdrojem financování je rozpočet kraje prostřednictvím kapitoly 930 (920) nebo vlastní investiční zdroje PO. Případné vlastní investiční zdroje PO budou pro financování zakázky použity po odvodu do rozpočtu kraje.


Stáhnout ppt "Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2006 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi Liberec, 9. dubna."

Podobné prezentace


Reklamy Google