Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení financování nepřímých nákladů)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení financování nepřímých nákladů)"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení financování nepřímých nákladů)

2 Shrnutí roku 2008:. příspěvkovým organizacím byly odeslány finanční prostředky přes kapitolu 913 04 v roce 2008 ve výši 273 079 673 Kč. příspěvkovým organizacím byly odeslány finanční prostředky přes kapitolu 913 04 v roce 2008 ve výši 273 079 673 Kč. bylo provedeno během roku 5 úprav finančních dokumentů. bylo provedeno během roku 5 úprav finančních dokumentů. bylo schváleno od 1.1. – 12.12.2008 – 87 identifikačních listů. bylo schváleno od 1.1. – 12.12.2008 – 87 identifikačních listů. schválen Radou kraje odpis nedobytných pohledávek v objemu. schválen Radou kraje odpis nedobytných pohledávek v objemu 3 494 498,94 Kč (v tom: v RK – 608 004,94 Kč, v ZK – 2 886 494 Kč) 3 494 498,94 Kč (v tom: v RK – 608 004,94 Kč, v ZK – 2 886 494 Kč). schválena Radou kraje plná moc ke specifickým úkonům pro ředitele PO. schválena Radou kraje plná moc ke specifickým úkonům pro ředitele PO na rok 2009 na rok 2009

3 Vývoj příspěvku od zřizovatele v letech 2003 – 2008 kap. 913 04 – příspěvkové organizace  2003 SR 232 249 tis.Kč UR 233 340 tis. Kč  2004 SR 236 650 tis. Kč UR 239 650 tis. Kč  2005 SR 247 100 tis. Kč UR 249 222 tis. Kč  2006 SR 247 100 tis. Kč UR 248 337 tis. Kč  2007 SR 254 512 tis. Kč UR 255 061 tis. Kč  2008 SR 263 486 tis. Kč UR 273 080 tis. Kč tj. SR 2008/ SR 2003 navýšeno o 31 237 tis. Kč, navýšeno o 13,4 % tj. SR 2008/ SR 2003 navýšeno o 31 237 tis. Kč, navýšeno o 13,4 % k 31.12.2003 Liberecký kraj zřizoval 90 příspěvkových organizací k 31.12.2003 Liberecký kraj zřizoval 90 příspěvkových organizací k 31.12. 2007 Liberecký kraj zřizoval 74 příspěvkových organizací k 31.12. 2007 Liberecký kraj zřizoval 74 příspěvkových organizací k 1.1.2008 Liberecký kraj zřizoval 68 příspěvkových organizací k 1.1.2008 Liberecký kraj zřizoval 68 příspěvkových organizací

4 Návrh příspěvku od zřizovatele na rok 2009  Návrh na výši příspěvku od zřizovatele na rok 2009 se odvíjel z upraveného rozpočtu na rok 2008 návrh - 277 850,16 tis. Kč – kapitola 913 04 návrh - 277 850,16 tis. Kč – kapitola 913 04 návrh SR 2009/SR 2008 navýšeno o 14 364,16 Kč návrh SR 2009/SR 2008 navýšeno o 14 364,16 Kč (277 850,16 tis. Kč / 263 486 tis. Kč), tj. o 5% (277 850,16 tis. Kč / 263 486 tis. Kč), tj. o 5% návrh SR 2009/UR 2008 navýšeno o 4 770,16 tis. Kč návrh SR 2009/UR 2008 navýšeno o 4 770,16 tis. Kč (277 850,16 tis. Kč / 273 080 tis. Kč), tj. o 1,7% (277 850,16 tis. Kč / 273 080 tis. Kč), tj. o 1,7%

5 Upozornění:  sledovat www-stránky kraje, oddíl ekonomika, účetnictví a provoz škol jsou uveřejňovány termíny účetních závěrek a pokyny k inventarizaci majetku příspěvkových organizací (nutno vypořádat inventarizační rozdíly roku 2008)  důsledně provést inventarizaci veškerého majetku a nepotřebný majetek (movitý a nemovitý) vyřadit

6 Legislativa  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§27 – 37)  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  Zřizovací listina

7 Směrnice RK:  Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2005 upravující nakládání s movitým majetkem Libereckého kraje  Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2005 upravující nakládání s nemovitým majetkem Libereckého kraje ve znění novelizace č. 2

8 Směrnice RK:  Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2006 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ve znění novelizace č. 4 (část C – článek 7 – 18 je určena PO)  Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/03 k řízení příspěvkových organizací ve znění novelizace ze dne 5. 12. 2006 ve znění novelizace ze dne 5. 12. 2006

9 úrazy 2008  Od 1.1.2007 do 13.12.2007 bylo evidováno celkem 346 úrazů, u PO zřizovaných Libereckým krajem.  Od 1.1.2008 do 30.11.2008 bylo evidováno celkem 409 úrazů, u PO zřizovaných Libereckým krajem. tj. nárůst o 18,2%  Nejčastější úrazy jsou úrazy horních a dolních končetin při výuce tělesné výchovy a odborného výcviku žáků.


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení financování nepřímých nákladů)"

Podobné prezentace


Reklamy Google