Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení financování nepřímých nákladů)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení financování nepřímých nákladů)"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení financování nepřímých nákladů)

2 Shrnutí roku 2008:. příspěvkovým organizacím byly odeslány finanční prostředky přes kapitolu v roce 2008 ve výši Kč. příspěvkovým organizacím byly odeslány finanční prostředky přes kapitolu v roce 2008 ve výši Kč. bylo provedeno během roku 5 úprav finančních dokumentů. bylo provedeno během roku 5 úprav finančních dokumentů. bylo schváleno od 1.1. – – 87 identifikačních listů. bylo schváleno od 1.1. – – 87 identifikačních listů. schválen Radou kraje odpis nedobytných pohledávek v objemu. schválen Radou kraje odpis nedobytných pohledávek v objemu ,94 Kč (v tom: v RK – ,94 Kč, v ZK – Kč) ,94 Kč (v tom: v RK – ,94 Kč, v ZK – Kč). schválena Radou kraje plná moc ke specifickým úkonům pro ředitele PO. schválena Radou kraje plná moc ke specifickým úkonům pro ředitele PO na rok 2009 na rok 2009

3 Vývoj příspěvku od zřizovatele v letech 2003 – 2008 kap – příspěvkové organizace  2003 SR tis.Kč UR tis. Kč  2004 SR tis. Kč UR tis. Kč  2005 SR tis. Kč UR tis. Kč  2006 SR tis. Kč UR tis. Kč  2007 SR tis. Kč UR tis. Kč  2008 SR tis. Kč UR tis. Kč tj. SR 2008/ SR 2003 navýšeno o tis. Kč, navýšeno o 13,4 % tj. SR 2008/ SR 2003 navýšeno o tis. Kč, navýšeno o 13,4 % k Liberecký kraj zřizoval 90 příspěvkových organizací k Liberecký kraj zřizoval 90 příspěvkových organizací k Liberecký kraj zřizoval 74 příspěvkových organizací k Liberecký kraj zřizoval 74 příspěvkových organizací k Liberecký kraj zřizoval 68 příspěvkových organizací k Liberecký kraj zřizoval 68 příspěvkových organizací

4 Návrh příspěvku od zřizovatele na rok 2009  Návrh na výši příspěvku od zřizovatele na rok 2009 se odvíjel z upraveného rozpočtu na rok 2008 návrh ,16 tis. Kč – kapitola návrh ,16 tis. Kč – kapitola návrh SR 2009/SR 2008 navýšeno o ,16 Kč návrh SR 2009/SR 2008 navýšeno o ,16 Kč ( ,16 tis. Kč / tis. Kč), tj. o 5% ( ,16 tis. Kč / tis. Kč), tj. o 5% návrh SR 2009/UR 2008 navýšeno o 4 770,16 tis. Kč návrh SR 2009/UR 2008 navýšeno o 4 770,16 tis. Kč ( ,16 tis. Kč / tis. Kč), tj. o 1,7% ( ,16 tis. Kč / tis. Kč), tj. o 1,7%

5 Upozornění:  sledovat www-stránky kraje, oddíl ekonomika, účetnictví a provoz škol jsou uveřejňovány termíny účetních závěrek a pokyny k inventarizaci majetku příspěvkových organizací (nutno vypořádat inventarizační rozdíly roku 2008)  důsledně provést inventarizaci veškerého majetku a nepotřebný majetek (movitý a nemovitý) vyřadit

6 Legislativa  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§27 – 37)  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  Zřizovací listina

7 Směrnice RK:  Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2005 upravující nakládání s movitým majetkem Libereckého kraje  Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2005 upravující nakládání s nemovitým majetkem Libereckého kraje ve znění novelizace č. 2

8 Směrnice RK:  Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2006 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ve znění novelizace č. 4 (část C – článek 7 – 18 je určena PO)  Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/03 k řízení příspěvkových organizací ve znění novelizace ze dne ve znění novelizace ze dne

9 úrazy 2008  Od do bylo evidováno celkem 346 úrazů, u PO zřizovaných Libereckým krajem.  Od do bylo evidováno celkem 409 úrazů, u PO zřizovaných Libereckým krajem. tj. nárůst o 18,2%  Nejčastější úrazy jsou úrazy horních a dolních končetin při výuce tělesné výchovy a odborného výcviku žáků.


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení financování nepřímých nákladů)"

Podobné prezentace


Reklamy Google