Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část. Informace:  účetní závěrky sestavené k 30.6.2008 – termín odevzdání do 11.7.2008 (pozdější termín – po domluvě s příslušnou účetní)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část. Informace:  účetní závěrky sestavené k 30.6.2008 – termín odevzdání do 11.7.2008 (pozdější termín – po domluvě s příslušnou účetní)"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část

2 Informace:  účetní závěrky sestavené k – termín odevzdání do (pozdější termín – po domluvě s příslušnou účetní)  pokyny k účetní závěrce budou vyvěšeny na www-stránkách odboru dne na www-stránkách odboru dne včetně požadovaných majetkových příloh včetně požadovaných majetkových příloh

3 Informace:  nabídnout k prodeji nepotřený nemovitý a movitý majetek  do budou odeslány tabulky na úpravu odpisů MM a NM s termínem odevzdání do  finanční dokumenty: žádost na úpravu zaslat nejpozději do zaslat nejpozději do (úprava fin. dokumentů předložených PO (úprava fin. dokumentů předložených PO do byly chváleny na 12. RK dne , č. usnesení 752/08/RK) do byly chváleny na 12. RK dne , č. usnesení 752/08/RK)

4 Informace:  do budou odeslány tabulky na návrh rozpočtu na rok 2009 s pokyny pro jejich vyplnění  v druhé polovině roku 2008 bude provedena úprava kapitoly na základě vážnosti požadavků ze strany PO

5 Legislativa - zákony  Směrnice Rady LK č. 3/2006 k zadávání veřejných zakázek LK a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ve znění novelizace č. 3 – nejdůležitější změna – čl. XV. – veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce investičního charakteru – po předchozím souhlasu člena rady kraje – zadavatelem je vždy kraj

6 Legislativa - zákony  Pokyn D-300 – k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - § 26 – řeší problematiku zařazování majetku

7 BOZP  na PO bude v elektronické formě rozeslán vzor Směrnice pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (kraj zajišťuje v této oblasti metodickou část, (kraj zajišťuje v této oblasti metodickou část, kterou je pověřen od pan Lubomír kterou je pověřen od pan Lubomír Ťoupalík) Ťoupalík)

8 Úrazy 2007, 2008  Od do bylo evidováno celkem 465 úrazů, u PO zřizovaných Libereckým krajem  Od do byl evidován celkem 275 úrazů, u PO zřizovaných Libereckým krajem celkem 275 úrazů, u PO zřizovaných Libereckým krajem Nejčastějšími úrazy jsou úrazy horních a dolních končetin při výuce tělesné výchovy (vojelbal a fotbal) a odborného výcviku žáků (v prostorách kuchyně) Nejčastějšími úrazy jsou úrazy horních a dolních končetin při výuce tělesné výchovy (vojelbal a fotbal) a odborného výcviku žáků (v prostorách kuchyně)


Stáhnout ppt "Ekonomická část. Informace:  účetní závěrky sestavené k 30.6.2008 – termín odevzdání do 11.7.2008 (pozdější termín – po domluvě s příslušnou účetní)"

Podobné prezentace


Reklamy Google