Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné projednání P olitiky územního rozvoje ČR 2008 a Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území (včetně Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné projednání P olitiky územního rozvoje ČR 2008 a Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území (včetně Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006)"— Transkript prezentace:

1 Veřejné projednání P olitiky územního rozvoje ČR 2008 a Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území (včetně Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006) 17. září 2008 Sál B. Bakaly v Brně

2 Program jednání: 16,30 – 16,40 - začátek jednání (moderátor) 16,40 – 16,50 - Úvodní slovo (zástupce MMR) 16,50 – 17,00 - Informace o možnostech připomínkování ze strany veřejnosti (Moderátor a zástupce MMR) 17,00 – 17,40 - Představení PÚR ČR 2008 a Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006 (zástupce zpracovatele PÚR) 17,40 – 18,10 -Představení Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území (zástupce posuzovatele PÚR) 18,10 – 19,20 - Diskuse, dotazy a připomínky (Moderovaná diskuse) 19,20 – 19,30 - Předpokládaný závěr veřejného projednání (Moderátor)

3 Úvodní slovo Ing. arch. Martin Tunka, CSc. ředitel odboru územního plánování Ministerstvo pro místní rozvoj

4 Informace o možnostech připomínkování ze strany veřejnosti Ing. Filip Novosád Odbor územního plánování MMR

5 Kompletní materiál k připomínkování obálka vláda I. Návrh Usnesení vlády ČR II. Návrh Předkládací zpráva III. Návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008 IV. Podklady a východiska PÚR ČR 2008 V. Vyhodnocení vlivů PÚR ČR na udržitelný rozvoj území V. Příloha A Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 ČR na životní prostředí V. Příloha B Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti VI. Zpráva o uplatňování PÚR ČR 2006

6 Informace o Politice územního rozvoje ČR 2008 Informace + kompletní materiál i veřejné internetové stránky MMR: http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008 k nahlédnutí: Sekretariát odboru územního plánování MMR, Letenská 3, Praha 1

7 Zasílání připomínek od veřejnosti e-mail hajlud@mmr.cz (v předmětu e-mailu vždy uvést : “Politika územního rozvoje”) poštou Odbor územního plánování Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 na veřejném projednání prostřednictvím připomínkovacího listu Do 25. září 2008:

8 Harmonogram prací na PÚR ČR 2008 leden – květen 2008 - příprava pracovního znění PÚR ČR 2008 ve spolupráci s Konzultačním a v Koordinačním výborem polovina června – září 2008 - vnější připomínkové řízení, včetně připomínkování ze strany veřejnosti a konzultace se sousedními státy 22.7. 2008 – veřejné projednání v Praze 17.9. 2008 – veřejné projednání v Brně termín pro zaslání připomínek od resortů a krajů – do 90 dnů od doručení materiálu 25.9. 2008 – termín pro podávání připomínek ze strany veřejnosti a stanovisek sousedních států říjen – listopad 2008 - úprava materiálu dle vypořádání došlých stanovisek, připomínek veřejnosti a případných vyjádření sousedních států + projednání upraveného materiálu s resorty a kraji listopad 2008 - zaslání kompletního materiálu na Úřad vlády 31.12. 2008 - termín pro předložení návrhu PÚR ČR 2008 na Úřad vlády

9 Předpokládaná struktura materiálu do vlády obálka vláda I. Návrh Usnesení vlády ČR II. Návrh Předkládací zpráva III. Návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008 IV. Podklady a východiska PÚR ČR 2008 V. Vyhodnocení vlivů PÚR ČR na udržitelný rozvoj území V. Příloha A Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 ČR na životní prostředí V. Příloha B Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti VI. Zpráva o uplatňování PÚR ČR 2006 VII. Podklady dle §34 stavebního zákona

10 Předpokládaná struktura materiálu do vlády VII. Podklady dle §34 stavebního zákona a) zpráva o projednání návrhu politiky územního rozvoje obsahující vyhodnocení stanovisek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů, připomínek veřejnosti, případných vyjádření sousedních států a výsledků konzultací se zdůvodněním způsobu jejich zapracování, b) výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, c) stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno, d) sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením důvodů výběru přijaté varianty řešení.


Stáhnout ppt "Veřejné projednání P olitiky územního rozvoje ČR 2008 a Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území (včetně Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006)"

Podobné prezentace


Reklamy Google