Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podklad pro veřejné projednávání PÚR ČR 2008 17. září 2008 Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podklad pro veřejné projednávání PÚR ČR 2008 17. září 2008 Brno."— Transkript prezentace:

1 Podklad pro veřejné projednávání PÚR ČR 2008 17. září 2008 Brno

2  Předložení Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006 vládě ČR byla uloženo usnesením vlády č. 561/2006.  Řídící výbor pro PÚR ČR schválil pro Zprávu … tento obsah:  Úvod  Vyhodnocení plnění úkolů PÚR ČR 2006  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  Posouzení vlivů ÚPD krajů a podkladů a dokumentů veřejné zprávy s celostátním zaměřením na uplatňování PÚR ČR 2006  Porovnání PÚR ČR 2006 a PÚR ČR 2008. Veřejné projednávání 17.9.2008

3  Při hodnocení stavu plnění vycházeli zpracovatelé ze sdělení jednotlivých nositelů úkolů.  PÚR ČR 2006 obsahovala celkem 263 úkolů, z nichž bylo do konce března t. r. splněno 35. Veřejné projednávání 17.9.2008

4  V souladu s tím, že PÚR ČR 2008 byla zpracována podle stavebního zákona č.183/2006, je v ní kladen větší důraz na územní plánování, výrazně ubylo úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady.  Do PÚR ČR 2008 nebyly převedeny úkoly, které byly obecné a jejich naplňování bylo obtížně sledovatelné.  Obecně lze konstatovat že, vzhledem k dlouhodobosti rozvojových záměrů v PÚR ČR 2006, byla převážná část převedena do PÚR ČR 2008. Veřejné projednávání 17.9.2008

5  Pro zvýšení účinnosti PÚR ČR 2008 byly upraveny a aktualizovány republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území z PÚR ČR 2006.  Byly koncipovány další nové priority.  Vyhodnocení a metodické upřesnění vymezování rozvojových oblastí a os potvrdilo platnost vymezení rozvojových oblastí z PÚR ČR 2006.  Do návrhu PÚR ČR 2008 byla zařazena 1 nová rozvojová osa: Ostrava – Třinec – hranice ČR/Slovensko (- Čadca). Veřejné projednávání 17.9.2008

6  Na základě podnětů krajů a celostátního porovnání specifických oblastí byla kapitola rozšířena o 2 nové specifické oblasti:  Krušné hory,  Krkonoše – Jizerské hory.  Naopak byla v PÚR ČR 2008 vypuštěna specifická oblast Rakovnicko – Kralovicko - Podbořansko. Veřejné projednávání 17.9.2008

7  Nově bylo do PÚR ČR 2008 zařazeno 5 železničních koridorů.  V oblasti silniční dopravy byly do PÚR ČR zařazeny nově 3 koridory.  Vzhledem k tomu, že nebylo do 31. 12. 2007 rozhodnuto o další územní ochraně území kanálu D -O –L, byl tento rozvojový záměr znovu zařazen do PÚR ČR 2008.  V oblasti letišť byly zařazeny dva nové rozvojové záměry – rozšíření letiště Karlovy Vary a nové mezinárodní letiště České Budějovice. Veřejné projednávání 17.9.2008

8  Byl vyřazeny rozvojové záměry, které svým charakterem nepatří do PÚR, případně jejich aktuálnost pominula.  V oblasti technické infrastruktury bylo zařazeno nově 5 koridorů pro plynovody, dálkovody a produktovody.  Dále byly nově zařazeny rozvojové záměry na vymezení ploch pro podzemní zásobníky plynu, pro novou elektrickou/transformační stanici a pro významný energetický zdroj. Veřejné projednávání 17.9.2008

9  Z důvodu neaktuálnosti byly vyřazeny 2 rozvojové záměry.  Do PÚR ČR 2008 byla nově zařazena kapitola „Další úkoly pro územní plánování“.  Jsou v ní zahrnuty úkoly pro kraje, týkající se mj. vymezení nadmístních rozvojových os a nadmístních specifických oblastí. Veřejné projednávání 17.9.2008

10 Děkuji za Vaši pozornost Veřejné projednávání 17.9.2008


Stáhnout ppt "Podklad pro veřejné projednávání PÚR ČR 2008 17. září 2008 Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google