Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podklad pro veřejné projednávání PÚR ČR 2008 17. září 2008 Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podklad pro veřejné projednávání PÚR ČR 2008 17. září 2008 Brno."— Transkript prezentace:

1 Podklad pro veřejné projednávání PÚR ČR září 2008 Brno

2  Předložení Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006 vládě ČR byla uloženo usnesením vlády č. 561/2006.  Řídící výbor pro PÚR ČR schválil pro Zprávu … tento obsah:  Úvod  Vyhodnocení plnění úkolů PÚR ČR 2006  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  Posouzení vlivů ÚPD krajů a podkladů a dokumentů veřejné zprávy s celostátním zaměřením na uplatňování PÚR ČR 2006  Porovnání PÚR ČR 2006 a PÚR ČR Veřejné projednávání

3  Při hodnocení stavu plnění vycházeli zpracovatelé ze sdělení jednotlivých nositelů úkolů.  PÚR ČR 2006 obsahovala celkem 263 úkolů, z nichž bylo do konce března t. r. splněno 35. Veřejné projednávání

4  V souladu s tím, že PÚR ČR 2008 byla zpracována podle stavebního zákona č.183/2006, je v ní kladen větší důraz na územní plánování, výrazně ubylo úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady.  Do PÚR ČR 2008 nebyly převedeny úkoly, které byly obecné a jejich naplňování bylo obtížně sledovatelné.  Obecně lze konstatovat že, vzhledem k dlouhodobosti rozvojových záměrů v PÚR ČR 2006, byla převážná část převedena do PÚR ČR Veřejné projednávání

5  Pro zvýšení účinnosti PÚR ČR 2008 byly upraveny a aktualizovány republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území z PÚR ČR  Byly koncipovány další nové priority.  Vyhodnocení a metodické upřesnění vymezování rozvojových oblastí a os potvrdilo platnost vymezení rozvojových oblastí z PÚR ČR  Do návrhu PÚR ČR 2008 byla zařazena 1 nová rozvojová osa: Ostrava – Třinec – hranice ČR/Slovensko (- Čadca). Veřejné projednávání

6  Na základě podnětů krajů a celostátního porovnání specifických oblastí byla kapitola rozšířena o 2 nové specifické oblasti:  Krušné hory,  Krkonoše – Jizerské hory.  Naopak byla v PÚR ČR 2008 vypuštěna specifická oblast Rakovnicko – Kralovicko - Podbořansko. Veřejné projednávání

7  Nově bylo do PÚR ČR 2008 zařazeno 5 železničních koridorů.  V oblasti silniční dopravy byly do PÚR ČR zařazeny nově 3 koridory.  Vzhledem k tomu, že nebylo do rozhodnuto o další územní ochraně území kanálu D -O –L, byl tento rozvojový záměr znovu zařazen do PÚR ČR  V oblasti letišť byly zařazeny dva nové rozvojové záměry – rozšíření letiště Karlovy Vary a nové mezinárodní letiště České Budějovice. Veřejné projednávání

8  Byl vyřazeny rozvojové záměry, které svým charakterem nepatří do PÚR, případně jejich aktuálnost pominula.  V oblasti technické infrastruktury bylo zařazeno nově 5 koridorů pro plynovody, dálkovody a produktovody.  Dále byly nově zařazeny rozvojové záměry na vymezení ploch pro podzemní zásobníky plynu, pro novou elektrickou/transformační stanici a pro významný energetický zdroj. Veřejné projednávání

9  Z důvodu neaktuálnosti byly vyřazeny 2 rozvojové záměry.  Do PÚR ČR 2008 byla nově zařazena kapitola „Další úkoly pro územní plánování“.  Jsou v ní zahrnuty úkoly pro kraje, týkající se mj. vymezení nadmístních rozvojových os a nadmístních specifických oblastí. Veřejné projednávání

10 Děkuji za Vaši pozornost Veřejné projednávání


Stáhnout ppt "Podklad pro veřejné projednávání PÚR ČR 2008 17. září 2008 Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google