Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MK Vodoprávní aktuality Příprava nového občanského zákoníku Medlov – prosinec 2008 Vláda schválila (usnesení č. 510 z 27.4.2009) Sněmovní tisk 835 1.čtení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MK Vodoprávní aktuality Příprava nového občanského zákoníku Medlov – prosinec 2008 Vláda schválila (usnesení č. 510 z 27.4.2009) Sněmovní tisk 835 1.čtení."— Transkript prezentace:

1 MK Vodoprávní aktuality Příprava nového občanského zákoníku Medlov – prosinec 2008 Vláda schválila (usnesení č. 510 z ) Sněmovní tisk čtení na 59. schůzi (od ) Osud ?

2 MK Vodoprávní aktuality Plány oblastí povodí (POP) Stanovisko SEA MŽP – Konečný návrh POP – Schvalování zastupitelstvy krajů – Zveřejnění schváleného POP –

3 DP Vodoprávní aktuality Reorganizace činností v rámci odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí účinnost k

4 MK Nařízení vlády k malé novele vodního zákona Vodoprávní aktuality Zákon č. 181/2008 Sb. Návrh nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní MPŘ Projednání v komisích LRV Medlov – prosinec 2008

5 MK Politika územního rozvoje 2008 Připomínkové řízení Vodoprávní aktuality Medlov – prosinec 2008 MMR předložilo do konce roku 2008 vládě MŽP Nesouhlasné stanovisko SEA Kompletní materiál do vlády 1. pol. 2009

6 DP Změna územní působnosti oblastních inspektorátů ČIŽP účinnost k Vodoprávní aktuality

7 MK Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod Zákon č. 181/2008 Sb. § 28a Tvorba a projednávání 1 – 7/2008 Pracovní skupina Návrh projednaný s kraji a obcemi 9/2009 Vodoprávní aktuality Medlov – prosinec 2008

8 MK Infringement EK k transposici rámcové směrnice o vodě Vodoprávní aktuality Směrnice 2000/60/ES Vysvětlení nebo příslib zařazení do novely vodního zákona nebo prováděcích předpisů Odpověď ČR viz Novela VZ Medlov – prosinec 2008

9 DP Návrh nové koncepce vedení vodoprávní evidence Vodoprávní aktuality dotazníková akce setkání MZe s vedoucími odboru ŽP KÚ

10 MK Návrh zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí Vodoprávní aktuality Novela zákona č. 100/2001 Sb. – transpozice směrnice 85/337/EHS (infringement) Sněmovní tisk 599 Projednáno ve výborech Zamítnuto ve 3. čtení – Medlov – prosinec 2008

11 MK Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně přírody a krajiny Vodoprávní aktuality Novela zákona č. 114/1992 Sb. Sněmovní tisk čtení – do výborů 3. čtení na 59. schůzi (od ) Medlov – prosinec 2008

12 DP Informační systém veřejné správy ve vodním hospodářství (ISVS-VODA) Vodoprávní aktuality ukončení I.etapy projektu (k ) zahájení přípravy II. etapy projektu ( ) centrální evidence vodních toků

13 MK Návrh zákona, kterým se mění zákon o hnojivech Vodoprávní aktuality Novela zákona č. 156/1998 Sb. Sněmovní tisk 480 Návrh zákona v Senátu od Zákon č. 9/2009 Sb. Medlov – prosinec 2008

14 MK Návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem Vodoprávní aktuality Transposice směrnice 2006/21/ES Sněmovní tisk Čtení Podpis presidenta Medlov – prosinec 2008

15 DP Vodní dílo Nové Heřminovy Vodoprávní aktuality aktuální stav příprav

16 MK Vodoprávní aktuality Velká novela stavebního zákona Medlov – prosinec 2008 MMR vypořádání připomínek

17 MK Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně zemědělského půdního fondu Vodoprávní aktuality Novela zákona č. 334/1992 Sb. Sněmovní tisk 652 Předloženo Poslanecké sněmovně Projednání ve výborech neuzavřeno Medlov – prosinec 2008

18 MK Vodoprávní aktuality Novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Připomínkové řízení – září 2008 Transposice směrnice o koupacích vodách Přírodní koupaliště - § 6 Změna VZ - § 34, § 104 a 113, § 108 Hučení jezů Vládní návrh předložen Projednání na 59. schůzi (od Medlov – prosinec 2008

19 MK Vodoprávní aktuality Rozšíření evropsky významných lokalit Novela NV - Vypořádání připomínek neuzavřeno Připomínky VH:  EVL CZ Labské údolí  EVL CZ Slavíkovy ostrovy  EVL CZ Beskydy  EVL CZ Řeka Ostravice

20 DP Vodoprávní aktuality Publikace Vzory vodoprávních rozhodnutí [3] vydáno v roce 2009 poprvé v historii publikovány vzory vodoprávních rozhodnutí


Stáhnout ppt "MK Vodoprávní aktuality Příprava nového občanského zákoníku Medlov – prosinec 2008 Vláda schválila (usnesení č. 510 z 27.4.2009) Sněmovní tisk 835 1.čtení."

Podobné prezentace


Reklamy Google