Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MK Vodoprávní aktuality Příprava nového občanského zákoníku Medlov – prosinec 2008 Vláda schválila (usnesení č. 510 z 27.4.2009) Sněmovní tisk 835 1.čtení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MK Vodoprávní aktuality Příprava nového občanského zákoníku Medlov – prosinec 2008 Vláda schválila (usnesení č. 510 z 27.4.2009) Sněmovní tisk 835 1.čtení."— Transkript prezentace:

1 MK Vodoprávní aktuality Příprava nového občanského zákoníku Medlov – prosinec 2008 Vláda schválila (usnesení č. 510 z 27.4.2009) Sněmovní tisk 835 1.čtení na 59. schůzi (od 9.6.2009) Osud ?

2 MK Vodoprávní aktuality Plány oblastí povodí (POP) Stanovisko SEA MŽP 03.05.2009 – 06.07.2009 Konečný návrh POP 07.07.2009 – 31.07.2009 Schvalování zastupitelstvy krajů 01.08.2009 – 31.10.2009 Zveřejnění schváleného POP 01.11.2009 – 22.12.2009

3 DP Vodoprávní aktuality Reorganizace činností v rámci odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí účinnost k 1.5.2009

4 MK Nařízení vlády k malé novele vodního zákona Vodoprávní aktuality Zákon č. 181/2008 Sb. Návrh nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní MPŘ Projednání v komisích LRV Medlov – prosinec 2008

5 MK Politika územního rozvoje 2008 Připomínkové řízení Vodoprávní aktuality Medlov – prosinec 2008 MMR předložilo do konce roku 2008 vládě MŽP 23.1.2009 - Nesouhlasné stanovisko SEA Kompletní materiál do vlády 1. pol. 2009

6 DP Změna územní působnosti oblastních inspektorátů ČIŽP účinnost k 1.7.2009 Vodoprávní aktuality

7 MK Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod Zákon č. 181/2008 Sb. § 28a Tvorba a projednávání 1 – 7/2008 Pracovní skupina Návrh projednaný s kraji a obcemi 9/2009 Vodoprávní aktuality Medlov – prosinec 2008

8 MK Infringement EK k transposici rámcové směrnice o vodě Vodoprávní aktuality Směrnice 2000/60/ES Vysvětlení nebo příslib zařazení do novely vodního zákona nebo prováděcích předpisů Odpověď ČR 17.2.2009 viz Novela VZ Medlov – prosinec 2008

9 DP Návrh nové koncepce vedení vodoprávní evidence Vodoprávní aktuality dotazníková akce setkání MZe s vedoucími odboru ŽP KÚ

10 MK Návrh zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí Vodoprávní aktuality Novela zákona č. 100/2001 Sb. – transpozice směrnice 85/337/EHS (infringement) Sněmovní tisk 599 Projednáno ve výborech Zamítnuto ve 3. čtení – 18.2.2009 Medlov – prosinec 2008

11 MK Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně přírody a krajiny Vodoprávní aktuality Novela zákona č. 114/1992 Sb. Sněmovní tisk 632 1. čtení 24.10.2008 – do výborů 3. čtení na 59. schůzi (od 9.6.2009) Medlov – prosinec 2008

12 DP Informační systém veřejné správy ve vodním hospodářství (ISVS-VODA) Vodoprávní aktuality ukončení I.etapy projektu (k 30.6.2009) zahájení přípravy II. etapy projektu (2010-2015) centrální evidence vodních toků

13 MK Návrh zákona, kterým se mění zákon o hnojivech Vodoprávní aktuality Novela zákona č. 156/1998 Sb. Sněmovní tisk 480 Návrh zákona v Senátu od 12.11.2008 Zákon č. 9/2009 Sb. Medlov – prosinec 2008

14 MK Návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem Vodoprávní aktuality Transposice směrnice 2006/21/ES Sněmovní tisk 548 1.Čtení 23.9.2008 Podpis presidenta 25.5.2009 Medlov – prosinec 2008

15 DP Vodní dílo Nové Heřminovy Vodoprávní aktuality aktuální stav příprav

16 MK Vodoprávní aktuality Velká novela stavebního zákona Medlov – prosinec 2008 MMR vypořádání připomínek 15.-17.6.2009

17 MK Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně zemědělského půdního fondu Vodoprávní aktuality Novela zákona č. 334/1992 Sb. Sněmovní tisk 652 Předloženo Poslanecké sněmovně 7.11.2008 Projednání ve výborech neuzavřeno Medlov – prosinec 2008

18 MK Vodoprávní aktuality Novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Připomínkové řízení – září 2008 Transposice směrnice o koupacích vodách Přírodní koupaliště - § 6 Změna VZ - § 34, § 104 a 113, § 108 Hučení jezů Vládní návrh předložen 16.4.2009 Projednání na 59. schůzi (od 9.6.2009 Medlov – prosinec 2008

19 MK Vodoprávní aktuality Rozšíření evropsky významných lokalit Novela NV - Vypořádání připomínek 14.5.2009 - neuzavřeno Připomínky VH:  EVL CZ 04 24 128 Labské údolí  EVL CZ 05 33 007 Slavíkovy ostrovy  EVL CZ 07 24 089 Beskydy  EVL CZ 08 13 462 Řeka Ostravice

20 DP Vodoprávní aktuality Publikace Vzory vodoprávních rozhodnutí [3] vydáno v roce 2009 poprvé v historii publikovány vzory vodoprávních rozhodnutí


Stáhnout ppt "MK Vodoprávní aktuality Příprava nového občanského zákoníku Medlov – prosinec 2008 Vláda schválila (usnesení č. 510 z 27.4.2009) Sněmovní tisk 835 1.čtení."

Podobné prezentace


Reklamy Google