Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zapojení veřejnosti do SEA Integra Consulting Services Jana Svobodová Jana Hrnčířová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zapojení veřejnosti do SEA Integra Consulting Services Jana Svobodová Jana Hrnčířová."— Transkript prezentace:

1 Zapojení veřejnosti do SEA Integra Consulting Services Jana Svobodová Jana Hrnčířová

2 Východiska pro zapojení veřejnosti  Aarhuská úmluva  Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí,  Směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,  Směrnice Rady 90/313/EHS o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí,  Směrnice 2003/4/EC Evropského Parlamentu a Rady z 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí

3 Východiska pro zapojení veřejnosti  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění,  Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace v životním prostředí,  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  Další zákony.

4 Zapojení veřejnosti do procesu SEA zjišťovací řízení závěr zjišťovacího řízení bude SEA nebude SEA vyhodnocení vlivů návrhu koncepce na ŽP stanovisko k návrhu koncepce a jejímu vyhodnocení vlivů na ŽP zapojení veřejnosti Oznámení sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví Veřejné projednání

5 Zapojení veřejnosti do SEA  Kroky dle zákona o posuzování:  Oznámení – zveřejnění na internetu, úřední desce.  SEA dokumentace – zveřejnění na internetu, úřední desce.  Veřejné projednání

6 Zapojení veřejnosti do SEA Problémy u zapojení veřejnosti dle zákona:  Připomínky k oznámení – nejvíce připomínek, pouze k oznámení, absence vyjádření, na co se má SEA zaměřit  Připomínky ke zveřejněné SEA dokumentaci, na veřejném projednání – velké množství připomínek, v této fázi již nelze zapracovat, pouze formálně vypořádat

7 Dobrá praxe v ZV do SEA  Internetové stránky – zadavatel, SEA zpracovatel  Veřejná setkání v úvodních fázích procesu – pozvánka, informační dopis  Tiskové zprávy  E-mailová konference  Průběžný sběr připomínek

8 Jak se způsoby ZV osvědčily? Úspěšné:  Speciální internetové stránky k procesu  Veřejná setkání v úvodních fázích posouzení Neúspěšné:  E-mailová konference  Připomínkové listy  Tiskové zprávy v národních denících

9 Přínosy zapojení veřejnosti  Reformulace referenčních cílů  Doplnění kapitoly o stavu životního prostředí  Doplnění indikátorů  Podkladové materiály

10 Nedostatky zapojení veřejnosti  Pozdní zasílání připomínek  Nekonkrétní formulace připomínek, nekvalitní argumentace  Nesledování vypořádání připomínek  Nedostatečné seznámení se s připomínkovaným materiálem (záměna oznámení a SEA dokumentace, povaha dokumentu)

11 Návrhy na zlepšení  Šíření informací o SEA obecně  Intenzivnější komunikace mezi veřejností, překladatelem koncepce a SEA posuzovatelem  Srozumitelnější výstupy SEA

12 Zapojení veřejnosti do SEA Děkuji za pozornost!!! Ing. Jana Hrnčířová Integra Consulting Services s.r.o. Pobřežní 16 Praha 8 jana.hrncirova@integranet.cz www.integranet.cz


Stáhnout ppt "Zapojení veřejnosti do SEA Integra Consulting Services Jana Svobodová Jana Hrnčířová."

Podobné prezentace


Reklamy Google