Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nakládání s nemovitým majetkem v podmínkách veřejných výzkumných institucí Porada předsedů a místopředsedů dozorčích rad Praha 25. dubna 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nakládání s nemovitým majetkem v podmínkách veřejných výzkumných institucí Porada předsedů a místopředsedů dozorčích rad Praha 25. dubna 2007."— Transkript prezentace:

1 Nakládání s nemovitým majetkem v podmínkách veřejných výzkumných institucí Porada předsedů a místopředsedů dozorčích rad Praha 25. dubna 2007

2  Státní majetek – příslušnost hospodaření AV ČR - zákon č. 219/2000 Sb., O majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích - zákon č. 218/2000 Sb.,O rozpočtových pravidlech  Majetek VVI - zák. č. 341/2005 Sb., O VVI - interní norma 6/2006 Schvalování úkonů pracovišť AV ČR při nakládání s majetkem a majetkovými právy - interní pravidla Nemovitý majetek AV ČR a pracovišť AV ČR po 1. 1. 2007

3 Státní majetek – příslušnost hospodaření AV ČR  A) Jilská-Husova, Valentinská, Politických vězňů, Puškinovo nám., Legerova, Brno Veslařská  B) pozemky a budovy, které budou vloženy do spoluvlastnictví (Krč)  Správa prostřednictvím příkazní smlouvy  Smlouva o bezúplatném užívání mezi AV ČR a konkrétním pracovištěm  Vklad nemovitostí (spoluvlastnictví) zřizovatelem do VVI - změnou zřizovací listiny, jejíž návrh zašle zřizovatel řediteli pracoviště, který ji projedná v radě pracoviště a dozorčí radě pracoviště

4 Nemovitosti ve vlastnictví VVI  K 1. 1. 2007 se staly majetkem VVI nemovitosti, které jsou potřebné k zajištění účelu, pro který byla VVI zřízena - majetek, k němuž měla SPO k 31.12.2006 příslušnost hospodaření - § 31, odst. 5, zák 341/2005 Sb.  převod na katastru nemovitostí záznamem na základě protokolu  protokol pracovištím zasílá AV ČR

5 Smlouvy mezi VVI Smlouvy mezi VVI  VVI je nástupnická organizace SPO = platí dosavadní smlouvy o bezúplatném užívání  Doporučuje se novelizace: - smlouvy o bezúplatném užívání - nájemní smlouvy s nekomerčním nájmem Nemovitý majetek nebyl vložen do VVI, aby byl komerčně využíván – je-li větší, než pracoviště potřebuje, pak primární je využít jej pro jiné pracoviště téhož zřizovatele  Metodický pokyn členů AR k uzavírání smluv o užívání prostor mezi ústavy AV ČR z 11. 12. 2006  E-mail člena AR pověřeným řízením pracovišť z 7. 2. 2007 (vzory smluv)

6 Nájemní smlouvy mezi VVI a jinými subjekty  Dosavadní smlouvy platí, ale je vhodná jejich aktualizace, resp. dodatek o změně právní formy pracoviště AV ČR  Nájemné v místě a čase obvyklém

7 Postup při schvalování úkonů pracovišť  A) Kup/prodej nemovitosti:  Předchozí písemný souhlas dozorčí rady  Předchozí písemný souhlas zřizovatele  - nutné předložit záměr s náležitostmi dle části II., čl. 4., odst. 2 interní normy  Schválení úkonu - schvalovací doložka  - nutné dodat podklady dle části II, čl. 5, odst. 2-10 interní normy Připravit smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření mezi pracovišti

8 Pronájem/ nájem  Dozorčí rady projednávají všechny návrhy nájemních smluv na delší dobu než tři měsíce (i jejich změny)  Akademické radě se předkládá: - nájem/pronájem nad 1 rok - bezúplatné užívání nad 90 (30) dnů - ukončení smlouvy o užívání nemovitostí  Postup: - po projednání v dozorčí radě ředitel předloží návrh smlouvy (možnost konzultaci s PO SSČ) prostřednictvím pověřeného člena AR Akademické radě - nutné dodržet pravidla dle interní normy část I., čl. 3, odst. 1., písm., a,b,d  Pověřený člen AR předloží Akademické radě  Po schválení Akademickou radou nájemní smlouvu potvrdí za zřizovatele pověřený člen AR

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nakládání s nemovitým majetkem v podmínkách veřejných výzkumných institucí Porada předsedů a místopředsedů dozorčích rad Praha 25. dubna 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google