Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 25. – 26. září 2014 Ing. Michaela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 25. – 26. září 2014 Ing. Michaela."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 25. – 26. září 2014 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů

2 -celková ztráta hospodaření vykázána u 5 PO výše ztráty ,24 Kč -pravidelná kontrola stavu čerpání ročního rozpočtu provozního příspěvku -10 PO má vyčerpáno více než 60% rozpočtu na energie (zdroj: účetní závěrky k ) ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA 1.POL. 2014

3 -schválený rozpočet kapitoly – příspěvkové organizace na r je Kč (v tom na odpisy majetku Kč, čistý provozní příspěvek Kč ) -střednědobý rozpočtový výhled LK pro r výdajový limit kap pro r – Kč (finanční rezerva ve výši 5% Kč – alokována do kap. pokladní správa ekon. odboru) -stanovení provozního příspěvku na rok 2015: plně normativní metodou (+ odpisy, nákladů na hutě, SPC …) ROZPOČTOVÝ VÝHLED

4 KAPITOLA – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE -Výdajový limit dle rozpočtového výhledu je Kč z toho:  další splátka akce „Výměna otvorových výplní na vybraných objektech LK resortu školství“ – Kč  SUPŠ sklářská Železný Brod – Kč – výměna otvorových výplní  SUPŠ sklářská Kamenický Šenov – Kč – rekonstrukce ateliéru

5 -Odpis nedobytných pohledávek – kontaktujte Ing. Eriku Hladíkovou -Termín pro odevzdání účetních závěrek za 3.Q/2014: , pokyny budou zveřejněny na -Přehled všech přijatých darů – úkol ředitele KÚ LK, zpracování pololetně (k a ), tabulka bude zveřejněna na (datum přijetí daru, info o dárci, kontaktní údaje, výše daru, účel daru) -Mapa investic – umístěna na webových stránkách LK, odkaz „mapa investic“ -dokončené investiční akce (stavební práce) do Kč oznamujte Ing. Erice Hladíkové -předmět prací, konkrétní objekt, konečná cena, zhotovitel INFORMACE

6 Semináře pro účetní – informace na zdarma (na základě vyplněné přihlášky)  – Účetnictví 2014 – vybrané okruhy ČÚS 703, 704, 709 a 710  – Zákoník práce – odměňování, náhrady, překážky, dovolená  listopad – DPH (externí lektorka)  – Účetní závěrka 2014, inventarizace – POVINNÁ ÚČAST POZOR! – vybraná školení jsou povinná – tzn. účast zástupce školy je povinná INFORMACE

7 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka -Zakázka realizovaná na základě smlouvy/objednávky mezi zadavatelem a dodavatelem -Předmětem je úplatné poskytnutí služeb / dodávky / stavebních prací -(přesné vymezení požadavků na kvalitu a kvantitu plnění – následně podané nabídky musí být srovnatelné) -neomezovat obchodní soutěž – neuvádět obchodní názvy, výrobce -Zásady zadávání (§6 Zákon č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách) -transparentnost -rovné zacházení -zákaz diskriminace

8 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Členění veřejných zakázek Dle předmětu: -dodávky -služby -stavební práce Dle limitu: -malého rozsahu -podlimitní -nadlimitní

9 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU („VZMR“) Předpokládané hodnota nedosahuje: - služba, dodávka – Kč bez DPH - stavební práce – Kč bez DPH Výběrové řízení: - postup zadání dle Směrnice RK č. 1/2014 (příp. dle pravidel pro poskytování dotace) Nutnost dodržet zásady § 6 ZVZ Ve směrnici uvedeny limity BEZ DPH

10 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE ZVZ Podlimitní – předpokládaná hodnota nejméně: služba, dodávka – Kč bez DPH stavební práce – Kč bez DPH Nadlimitní – předpokládaná hodnota nejméně: služba, dodávka – Kč bez DPH stavební práce – Kč bez DPH Zadávací řízení – postup dle ZVZ, dle směrnice RK, příp. dle pravidel pro poskytování dotace

11 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA = výše peněžitého závazku bez DPH vyplývající z plnění veřejné zakázky -Zákaz dělení předmětu VZ, kterým by došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod zákonné limity -Povinnost sečíst hodnoty obdobných dodávek či služeb v průběhu účetního období -Smlouva na dobu neurčitou – sčítání závazků za 48 měs.

12 Směrnice Rady LK č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek LK a jím zřizovanými PO  Struktura směrnice: Část A – předmět úpravy, obecná ustanovení Část C – zadávání veřejných zakázek – příspěv. organizace - zveřejňování údajů o VZ s předpokládanou hodnotou Kč a vyšší na profilu zadavatele - spolupráce s oddělením veřejných zakázek odboru investic

13 Směrnice Rady LK č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek LK a jím zřizovanými PO VZMR (veřejná zakázka malého rozsahu) – neinvestičního charakteru: (služby, dodávky, stavební práce)  do Kč – zadavatelem je PO doporučení – poptávkové řízení alespoň em  Kč – Kč – zadavatelem je PO se souhlasem člena rady kraje, identifikační list poptávka nejméně u 3 dodavatelů  nad Kč – v kompetenci PO se souhlasem rady kraje, identifikační list písemnou výzvu obdrží alespoň 5 zájemců  VZ podlimitní/nadlimitní – zadavatelem je PO se souhlasem rady kraje

14 Směrnice Rady LK č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek LK a jím zřizovanými PO  VZMR na dodávky a služby investičního charakteru:  do Kč – zadavatelem je PO  Kč – Kč – zadavatelem je PO se souhlasem člena rady kraje, identifikační list poptávka nejméně u 3 dodavatelů  nad Kč – v kompetenci PO se souhlasem rady kraje, identifikační list písemnou výzvu obdrží alespoň 5 zájemců  VZ podlimitní/nadlimitní – zadavatelem je PO se souhlasem rady kraje, identifikační list

15 Směrnice Rady LK č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek LK a jím zřizovanými PO VZMR na stavební práce investičního charakteru:  do Kč – zadavatelem je PO  Kč – Kč – zadavatelem je kraj se souhlasem člena rady kraje, identifikační list  nad Kč – zadavatelem je kraj se souhlasem rady kraje, identifikační list  VZ podlimitní/nadlimitní – zadavatelem je kraj se souhlasem rady kraje, identifikační list

16  vyplňuje se pro veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou: NAD Kč bez DPH  základní údaje o škole/školském zařízení  finanční zabezpečení akce: předpokládané náklady v Kč, investiční/neinvestiční náklady, zdroje financování – provoz. přísp., investiční fond, peníze z projektu atd.  stručné, ale konkrétní zdůvodnění akce  v příloze: návrh na oslovení firem IDENTIFIKAČNÍ LIST

17 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 25. – 26. září 2014 Ing. Michaela."

Podobné prezentace


Reklamy Google