Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Autoři: Ing. Martin Polák Výhody e-tržišť z pohledu dodavatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Autoři: Ing. Martin Polák Výhody e-tržišť z pohledu dodavatele."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Autoři: Ing. Martin Polák Výhody e-tržišť z pohledu dodavatele

2 elektronizován celý zadávací proces Výhody používání e-tržiště

3 Z důvodu pochybnosti o porušování §153 ZVZ (vlastní náklady si účastník nese sám) je zrušena zprostředkovatelské provize Jedinou nutnou podmínkou pro možnost podání nabídky v e-tržišti je registrace Výhody e-tržišť z pohledu dodavatele

4 užívání posiluje transparentnost, rovný přístup, nediskriminaci, zrychluje proces zadávání, zvyšuje efektivitu veřejné správy, dokladovatelnost snižuje prostor pro korupci, nový model čerpá z dosavadních zkušeností důraz na používání automatizované metody hodnocení nabídek, el. katalogů, e-aukce, Výhody používání e-tržiště

5 zjednodušený přístup ÚOHS a kontrolních orgánů, rychlé střetávání nabídky a poptávky při minimalizaci transakčních nákladů zvyšuje efektivitu veřejné správy, pro zadavatele i dodavatele je užívání zdarma, poplatky za provoz hradí správce, tj. MMR Výhody používání e-tržiště

6 V případě harmonizace vnitřních předpisů s pravidly e-tržišť Stanovena shodná pravidla pro postupy ve veřejných zakázkách MZMR (stejné limity pro různé způsoby uveřejnění a stejné místo pro jejich uveřejnění) Stanovení závazného počtu oslovovaných dodavatelů Zřízení jednoho místa pro uveřejňování informací o všech VZ v resortu, Sjednocení výkladové praxe jednotlivých ustanovení ZVZ a vnitřních předpisů, Výhody používání e-tržiště

7 Registrace slouží k vytvoření účtu subjektu, který bude v e-tržišti vystupovat jako registrovaný subjekt v roli dodavatele Registraci smí dodavatel provést na všech e- tržištích Pod jedním IČO je možné zaregistrovat pouze jeden subjekt Jak správně postupovat při registraci a v průběhu VZ

8 Pro registraci předloží subjekt prostřednictvím e- tržiště provozovateli žádost o registraci obsahující: Obchodní firmu/název Právní formu – výběr z číselníku (121, 112) Sídlo/místo podnikání Identifikační číslo Jiné kontaktní adresy Obecné kontaktní údaje (telefon, e-mail) Jak správně postupovat při registraci a v průběhu VZ

9 Bankovní spojení Hlavní předmět činnosti Relevantní údaje o dodavateli (např. § 101 zákona) Jméno jednoho či více administrátorů dodavatele vzhledem k e-tržišti Prohlášení dodavatele o tom, že souhlasí se všemi podmínkami provozního řádu Jako přílohu registrace je povinen předložit dodavatel výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii Žádost o registraci musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem v případě, že není provozovateli doručena datovou schránkou Jak správně postupovat při registraci a v průběhu VZ

10 Zadavatel může provést předběžnou registraci dodavatele, který není v e-tržišti zaregistrován Předběžně registrovaný dodavatel bude prostřednictví e-tržiště vyzván k provedení řádné registrace Předběžná registrace dodavatele zadavatelem

11 Komplex složek funkcionalit e-tržiště umožňující dodavateli vyhledat jednotlivá zadávací řízení, připravit nabídku a činit další úkony související s účastí dodavatele v zadávacím řízení. Provozovatel poskytuje základní služby zdarma. Každý registrovaný dodavatel se může účastnit neomezeného počtu zadávacích řízení Základní služby pro dodavatele

12 VZMR 1.Otevřená výzva // eA 2.Zadání VZMR formou e-aukce, 3.Minitendr // eA 4.Uzavřená výzva // eA 5.Přímé zadání Podlimit 6.ZPŘ // eA 7.Minitendr // eA (i nadlimitní minitendry) 8.Přímé zadání *// eA – Možnost hodnocení formou e-aukce Zadávací řízení realizovaná na e-tržišti

13 1. Otevřená výzva činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky o alespoň ½ mil Kč a nedosáhne 1 mil. Kč v případě dodávek a služeb, nebo o alespoň 1,5 mil. Kč a nedosáhne 3 mil. Kč v případě stavebních prací, 2. Zadání VZMR formou elektronické aukce výše předpokládané hodnoty není relevantní, zadání VMZR formou e-aukce je zcela v dispozici zadavatele 3. Minitendr na základě rámcové smlouvy s více uchazeči LIMITY ZOHLEDŇUJÍ ÚPRAVY TRANSPARENTNÍ NOVELY 2012 Zadávací řízení realizovaná na e-tržišti

14 1. Otevřená výzva činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky o alespoň ½ mil Kč a nedosáhne 1 mil. Kč v případě dodávek a služeb, nebo o alespoň 1,5 mil. Kč a nedosáhne 3 mil. Kč v případě stavebních prací, 2. Zadání VZMR formou elektronické aukce výše předpokládané hodnoty není relevantní, zadání VMZR formou e-aukce je zcela v dispozici zadavatele 3. Minitendr na základě rámcové smlouvy s více uchazeči LIMITY ZOHLEDŇUJÍ ÚPRAVY TRANSPARENTNÍ NOVELY 2012 Zadávací řízení realizovaná na e-tržišti

15 4. Uzavřená výzva činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky: o alespoň 100 tis. Kč a nedosáhne 1/2 mil. Kč v případě dodávek nebo služeb, nebo o alespoň 100 tis. Kč a nedosáhne 1,5 mil. Kč v případě stavebních prací, 5. Přímé zadání nedosáhne-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky částky 100.000 Kč. LIMITY ZOHLEDŇUJÍ ÚPRAVY TRANSPARENTNÍ NOVELY 2012 Zadávací řízení realizovaná na e-tržišti

16 Činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky: alespoň 1 mil. Kč a nedosáhne 3 256 000 Kč v případě dodávek a služeb, alespoň 3 mil. Kč a nepřesáhne 10 mil. Kč v případě stavebních prací. LIMITY ZOHLEDŇUJÍ ÚPRAVY TRANSPARENTNÍ NOVELY 2012 Zjednodušené podlimitní řízení

17 Minitendr, zadává-li zadavatel dílčí veřejnou zakázku uchazeči na základě uzavřené rámcové smlouvy v souladu s § 92 odst. 3 ZVZ: výše předpokládané hodnoty není pro použití tohoto druhu řízení relevantní, tento druh řízení se použije kdykoli, zadává-li zadavatel dílčí veřejnou zakázku na základě uzavřené rámcové smlouvy (tedy i nadlimitní minitendr) Minitendr

18 Otázky a odpovědi Kontaktní osoby: Ing. Martin Polák martin.polak@otidea.czmartin.polak@otidea.cz Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Autoři: Ing. Martin Polák Výhody e-tržišť z pohledu dodavatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google