Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Elektronizace zadávacích řízení, Portál o veřejných zakázkách a koncesích Mgr. David Mlíčko odbor veřejného investování Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Elektronizace zadávacích řízení, Portál o veřejných zakázkách a koncesích Mgr. David Mlíčko odbor veřejného investování Ministerstvo pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 1 Elektronizace zadávacích řízení, Portál o veřejných zakázkách a koncesích Mgr. David Mlíčko odbor veřejného investování Ministerstvo pro místní rozvoj

2 2 Právní zakotvení zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest

3 3 Související právní předpisy občanský zákoník + obchodní zákoník – písemné = též elektronické zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

4 4 Pojmy Elektronické prostředky – síť a služby elektronických komunikací Elektronické nástroje – technická zařízení a programové vybavení Elektronické úkony – úkony prováděné prostřednictvím elektronických nástrojů, nebo elektronickými nástroji ve spojení s elektronickými prostředky (elektronická komunikace, odesílání údajů k uveřejnění, odesílání výzev, poskytování dodatečných informací, přijímání nabídek, zpracování a uchovávání dat, podepisování el. podpisy, ověřování el. podpisů, zaznamenávání času úkonu…)

5 5 Koncepce – uplatnění elektronizace PROCESY podle ZVZ oOdeslání oznámení a výzvy, uveřejnění oznámení oPoskytnutí zadávací dokumentace oPodání nabídek / Žádostí o účast oSestavení komise pro otevírání obálek oOtevírání obálek s nabídkami / žádostmi oSestavení hodnotící komise oPosuzování a hodnocení nabídek oVýběr dodavatele oUzavření smlouvy s vybraným dodavatelem oUveřejnění výsledků

6 6 Zvláštní konstrukce elektronické varianty „papírových“ postupů ootevírání elektronických obálek pouze elektronické instituty odynamické nákupní systémy oelektronické aukce specifický pojem oprofil zadavatele

7 7 Národní plán zavedení elektronického zadávání VZ ●Stanovuje dosažitelné cíle do roku 2010 ●100% Schopnost elektronického zadávání (legislativa) ●50% VZ bude elektronicky zadáváno ●25% zadavatelů bude zadávat elektronicky ●5% průměrné snížení jednotkových cen VZ ●Popisuje jednotlivé aktivity a stanovuje opatření ●příklad realizovaných ●podpora elektronizace uveřejňování – diferenciace poplatků ●zprovoznit Portál o veřejných zakázkách ●příklady dalších ●technická specifikace el. nástrojů ●Metodika pro kontrolu použití el. Nástrojů

8 8 Portál o veřejných zakázkách a koncesích obsahuje základní informace a odkazy k VZ olegislativu ometodiky – stanoviska ovstup do ISVZ a ISVZ-US odokumenty k elektronickému zadávání oinformace o vzdělávacích aktivitách oinformace o PPP oInfo-fórum

9 9

10 10 Děkuji za pozornost Mgr. David Mlíčko Ministerstvo pro místní rozvoj odbor veřejného investování email: david.mlicko@mmr.cz


Stáhnout ppt "1 Elektronizace zadávacích řízení, Portál o veřejných zakázkách a koncesích Mgr. David Mlíčko odbor veřejného investování Ministerstvo pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google