Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa a dokumenty Informační systémy ve státní správě a samosprávě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa a dokumenty Informační systémy ve státní správě a samosprávě."— Transkript prezentace:

1 Legislativa a dokumenty Informační systémy ve státní správě a samosprávě

2 101/2000 Sb. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do jiných států.

3 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999 Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány

4 106/1999 Sb. § 5, odst. 2 Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

5 227/2000 Sb.  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů ze dne 29. června 2000 zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem

6 227/2000 Sb. Dne 26. července 2004 nabyla účinnosti poslední novela zákona o elektronickém podpisu (č. 440/2004 Sb.). Tento předpis nově zavádí pojem "kvalifikované časové razítko", které prokazuje existence elektronického dokumentu v čase. Další novinkou je možnost používat „elektronické značky“. Pro ty se stejně jako pro zaručený elektronický podpis používá technologie digitálních podpisů. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že elektronickou značkou může označovat data i právnická osoba nebo organizační složka státu a používat k tomu automatizované postupy. Elektronické značky jsou podmínkou pro připravované zavedení výpisů ze stáních rejstříků na poštách a matrikách. Novela dále upravuje používání elektronických podatelen na orgánech veřejné moci. K elektronickým podatelnám zároveň vydá ministerstvo v nejbližší době ve Sbírce prováděcí vyhlášku. zákona o elektronickém podpisu

7 227/2000 Sb. Nařízení vlády č. 495/2004 Sb, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů Nové nařízení vlády stanoví povinnost orgánů veřejné moci zřídit e-podatelny (nebo v případě malého objemu elektronické komunikace zajistit příjem a odesílání zpráv prostřednictvím e- podatelny jiného úřadu), vybavit příslušné zaměstnance zaručenými elektronickými podpisy a zajistit odpovídajícím způsobem ochranu zpracovávaných informací. Nařízení vlády nabylo účinnosti k 1. lednu 2005.

8 227/2000 Sb. Vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám upravuje postup, jak mají orgány veřejné moci přijímat a odesílat datové zprávy prostřednictvím elektronické podatelny. Tato vyhláška navazuje na nařízení vlády č. 495/2004 Sb., k elektronickým podatelnám, které nařizuje orgánům veřejné moci elektronickou podatelnu zřídit a má sloužit jako návod, jak naplnit podmínky dané tímto nařízením vlády.nařízení vlády č. 495/2004 Sb., k elektronickým podatelnám Nařízení vlády nabylo účinnosti k 1. lednu 2005.

9 365/2000 Sb. Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ze dne 14. září 2000 zákon stanoví určitá práva a povinnosti osob, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy. Tímto zákonem se rovněž zřizuje Úřad pro veřejné informační systémy a vymezuje jeho působnost v této oblasti

10 300/2008 Sb.  eGovernment Act – Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  Účinnost od 1.7.2009  Povinnost orgánů veřejné moci komunikovat elektronickou cestou – datové schránky  Povinnost: orgány veřejné moci a právnické osoby  Zrovnoprávnění elektronické a papírové komunikace s úřady

11

12 i2010  jednotný evropský informační prostor  inovace a investice do výzkumu v oblasti ICT  všem přístupná informační společnost

13

14 Závěr A kdy bude možno říci, že již máme informační společnost? Zřejmě až tehdy, kdy přestaneme „e“ používat, protože až tehdy to bude samozřejmé a nebude potřebné to zviditelňovat. Hodně štěstí v dalším studiu


Stáhnout ppt "Legislativa a dokumenty Informační systémy ve státní správě a samosprávě."

Podobné prezentace


Reklamy Google