Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ivan Langer stínový ministr vnitřních věcí červen 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ivan Langer stínový ministr vnitřních věcí červen 2006"— Transkript prezentace:

1 Ivan Langer stínový ministr vnitřních věcí červen 2006
PROJEKT CZECH POINT Ivan Langer stínový ministr vnitřních věcí červen 2006

2 CZECH POINT P ODACÍ O VĚŘOVACÍ I NFORMAČNÍ N ÁRODNÍ T ERMINÁL

3 CZECH POINT je součástí projektu eStat.cz - efektivní stát 2006-2011
je součástí strategie na odstraňování byrokracie ve veřejné správě je součástí koncepce otevřené a transparentní veřejné správy je součástí permanentní kontroly veřejné správy je součástí boje proti korupci

4

5 CZECH POINT Výchozí teze
Občan má mít možnost na jednom místě - úřadě získat maximální množství informací, údajů a služeb, které zajišťuje stát

6 CZECH POINT Výchozí teze
Občan má mít možnost se státem komunikovat prostřednictvím jednoho místa - úřadu nebo přímo z domova

7 CZECH POINT Výchozí teze
Občan má mít možnost veškeré řízení, které vede se státem, kontrolovat na kterémkoli úřadu, a to nejčastěji na tom, který je pro něho nejbližší

8

9 CZECH POINT Cílem projektu je vytvoření universální podatelny, ověřovacího místa a informačního centra, kde bude možné a) získat veškerá dostupná data z centrálních veřejných registrů spravovaných státem včetně jejich ověření vztahující se k všem osobám nebo věcem, jejich právům a povinnostem

10 CZECH POINT Cílem projektu je vytvoření universální podatelny, ověřovacího místa a informačního centra, kde bude možné b) získat veškerá dostupná data z centrálních neveřejných registrů spravovaných státem včetně jejich ověření vztahující se k mé osobě nebo mým věcem, mým právům a povinnostem

11 CZECH POINT Cílem projektu je vytvoření universální podatelny, ověřovacího místa a informačního centra, kde bude možné c) úředně ověřit dokumenty nebo podpisy na listinách a provést převod písemných dokumentů do elektronické podoby a obráceně

12 CZECH POINT Cílem projektu je vytvoření universální podatelny, ověřovacího místa a informačního centra, kde bude možné d) získat informace o postupu probíhajících správních řízeních vztahujících se k mé osobě nebo k mým věcem, právům a povinnostem

13 CZECH POINT Cílem projektu je vytvoření universální podatelny, ověřovacího místa a informačního centra, kde bude možné e) mít možnost podat jakékoli podání pro zahájení řízení ve všech věcech, ve kterých veškeré správní orgány rozhodují o mých právech, právem chráněných zájmech a povinnostech

14 CZECH POINT Prvním doprovodným cílem projektu je omezit nároky orgánů veřejné správy na dokládání údajů, které o osobách, věcech, právech a povinnostech vede a spravuje stát v centrálních registrech. Veškeré údaje, které vede stát v centrálních registrech jsou prostřednictvím CZECH POINTŮ dostupné i orgánům veřejné správy, které při výkonu přenesené působnosti o osobách, věcech, právech a povinnostech rozhodují. Takové údaje nemá osoba povinnost státu dokládat, protože je povinností státu /orgánu, který jménem státu rozhoduje/ tyto údaje znát.

15 CZECH POINT Druhým doprovodným cílem projektu je umožnit uživatelům IT technologií využívat služby eGOVERNMENT, kdy prostřednictvím virtuálního CZECH POINTu bude možné samostatně získávat některá data z centrálních registrů včetně jejich ověření nebo informace o stavu řízení nebo učinit jakékoli podání pro zahájení řízení, aniž by bylo nutné využít služeb klasického CZECH POINTu. Předpokladem realizace tohoto doprovodného cíle je existence nezpochybnitelné a ověřené pravosti podpisu žadatele i příslušného správního orgánu.

16 CZECH POINT Základní stavební jednotka:
Základní stavební jednotkou CZECH POINT se stanou úřady veřejné správy zejména obecní a městské úřady, magistráty a krajské úřady. Dalšími základními stavebními jednotkami budou ministerstva a další správní úřady. Současně budou moci vykonávat tuto působnost také licencované osoby pověřené výkonem některých kompetencí státu / např. notáři/.

17 CZECH POINT Licencovaný CZECH POINT
Funkci CZECH POINTu budou moci vykonávat také osoby pověřené výkonem některých kompetencí státu /např. notáři/ nebo osoby, kterým bude udělena licence /např. Hospodářská komora ČR/.

18 CZECH POINT Osobní /virtuální/ CZECH POINT
Výhody CZECH POINTU budou moci využívat i občané samostatně, pokud budou registrováni v systému CZECH POINT

19 CZECH POINT Základní realizační předpoklady:
Předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu jsou a) kvalifikovaní zaměstnanci /zkouška odborné způsobilosti/ b) výpočetní technika /počítač umožňující přístup k centrálním registrům a umožňující konverzi dokumentů/ c) bezpečné připojení /neveřejná síť nebo zabezpečené připojení přes Internet umožňující přístup k centrálním registrům spravovaných státem/

20 CZECH POINT Nezbytné podmínky:
Podmínkou efektivního uskutečnění a naplnění cílů projektu jsou a) úprava zákonů tak, aby údaje z registrů mohl poskytovat vedle správce také pověřený úřad-subjekt /CZECH POINT/ b) úprava zákonů tak, aby bylo možné vykonávat některé úkony státu elektronicky, bylo možné sdílet data a vyměňovat si je zabezpečeným a kontrolovaným způsobem

21 CZECH POINT Nezbytné podmínky:
Podmínkou efektivního uskutečnění a naplnění cílů projektu jsou c) vznik nebo úprava centrálních registrů /veřejných i neveřejných/ spravovaných státem včetně bezpečnostních a uživatelských pravidel /transformace současných evidencí/ d) vznik autentifikačního systému, zajišťujícího ověřování přístupu k centrálním registrům prostřednictvím bezpečných /neveřejných regionálních a metropolitních/ sítí nebo zabezpečeného připojení k Internetu z jednotlivých CZECHPOINTů.

22 CZECH POINT KONEC ?

23 CZECH POINT Co může fungovat brzy? Výpisy z katastru nemovitostí
Výpisy z rejstříku trestů Výpisy z obchodního rejstříku

24 Co je proto nutné udělat?
CZECH POINT Co je proto nutné udělat? přijmout novelu obchodního zákoníku přijmout novelu zákona o rejstříku trestů přijmout novelu zákona o katastru nemovitostí zajistit ověřený a bezpečný přístup pro oprávněné osoby z CZECH POINTu do centrálních registrů a evidencí

25 Co může fungovat v budoucnu?
CZECH POINT Co může fungovat v budoucnu? možnost podat jakékoli podání vůči kterémukoli úřadu na jednotné podatelně - CZECH POINTu možnost získat jakoukoli informaci o mém probíhajícím správním řízení na jakémkoli úřadu – CZECH POINTu

26 Co je proto nutné udělat?
CZECH POINT Co je proto nutné udělat? přijmout zákon o „základních úkonech státu, universálním správním řízení a elektronické správě dokumentů“, který a) zajistí rovnoprávnost elektronických a papírových dokumentů b) uloží úřadům při přijetí papírových dokumentů převést je do ověřené elektronické podoby c) vykonávat agendu elektronicky a provádět správu dokumentů v ověřené elektronické podobě

27 a neběhat od úřadu k úřadu
CZECH POINT Nejefektivnější cesta jak získat na jednom místě výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů a další opisy a výpisy Nejefektivnější cesta jak podat na jednom místě všechny žádosti o rozhodnutí státu Nejefektivnější cesta jak ověřit na jednom místě veškeré dokumenty, listiny, podpisy a převést je do ověřené elektronické podoby a neběhat od úřadu k úřadu

28 Soutěž o návrh loga pro projekt
CZECH POINT Soutěž o návrh loga pro projekt CZECH POINT Termín pro podání nabídek do Vyhlašovatel eStat.cz Podrobnější podmínky od

29 Ivan Langer stínový ministr vnitřních věcí červen 2006
PROJEKT CZECH POINT Ivan Langer stínový ministr vnitřních věcí červen 2006


Stáhnout ppt "Ivan Langer stínový ministr vnitřních věcí červen 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google