Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace sociální správy. Česká správa sociálního zabezpečení  ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace sociální správy. Česká správa sociálního zabezpečení  ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí,"— Transkript prezentace:

1 Organizace sociální správy

2 Česká správa sociálního zabezpečení  ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně kolem 200 tisíc dávek nemocenského pojištění.  Přínos České správy sociálního zabezpečení do státní rozpočtu tvoří více než 1/3 všech příjmů. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti.  Kromě důchodového a nemocenského pojištění má ČSSZ na starosti i lékařskou posudkovou službu.

3 Organizační struktura ČSSZ  Strukturu ČSSZ tvoří ústředí ČSSZ, (regionální) pracoviště ČSSZ, okresní správy sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení a Městská správa sociálního zabezpečení Brno a jejich územní pracoviště.  Všechny organizační jednotky a útvary ČSSZ mají své ředitele, územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení a Městské správy sociálního zabezpečení Brno své vedoucí.

4 Působnost ČSSZ I.  rozhoduje o dávkách důchodového pojištění a zařizuje jejich výplaty  rozhoduje o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši  rozhoduje o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené částky na dávce důchodového pojištění  rozhoduje o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení,  rozhoduje o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení  vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

5 Působnost ČSSZ II:  jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení,  plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny,  dává souhlas ke změně pobytu práce neschopného občana při jeho odjezdu do ciziny,  zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle zákona  posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení, vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění.

6 Úřady práce  Úřad práce České republiky je zřízen ze zákona, který určuje jeho kompetence i organizační strukturu  V systému sociálního zabezpečení je druhým největším správním orgánem – po ČSSZ, zajišťuje distribuci nepojistných dávek, s výjimkou příspěvku v nezaměstnanosti

7 Organizační struktura ÚP  Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností a je účetní jednotkou.  Úřad práce České republiky řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je jeho nadřízeným správním úřadem.  Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.generální ředitelstvíkrajské pobočky  Pokud Úřad práce určí, mohou být některé úkony vůči němu činěny prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy.  Úřad práce je přístupovým místem pro zajištění elektronické komunikace v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti mezi členskými státy Evropské unie

8 Působnost Úřadu práce  zaměstnanosti (zprostředkování práce, rekvalifikací a dávek v nezaměstnanosti pro žadatele o zaměstnání)  ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (refundace mzdy)  výplata dávek státní sociální podpory (II. Pilíř)  výplata dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb (III. Pilíř)  výplata dávek pomoci v hmotné nouzi (III. Pilíř)


Stáhnout ppt "Organizace sociální správy. Česká správa sociálního zabezpečení  ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí,"

Podobné prezentace


Reklamy Google