Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajské zřízení Přednáška M. Horáková. Přehled problematiky  Právní úprava  Postavení krajů  Působnost kraje  Orgány kraje  Orgány zastupitelstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajské zřízení Přednáška M. Horáková. Přehled problematiky  Právní úprava  Postavení krajů  Působnost kraje  Orgány kraje  Orgány zastupitelstva."— Transkript prezentace:

1 Krajské zřízení Přednáška M. Horáková

2 Přehled problematiky  Právní úprava  Postavení krajů  Působnost kraje  Orgány kraje  Orgány zastupitelstva a rady  Dozor  Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti

3 Právní úprava  Z.č. 129/2000 Sb., krajské zřízení  z.č. 118/2010 Sb., o krajském referendu

4 Postavení kraje  Prvky: území, obyvatelstvo, soustava orgánů kraje, právní subjektivita, vlastní hospodaření  Právní aspekt: kraj jako VPK, PO  Symboly: znak, prapor, razítko  Orgány kraje

5 Působnost kraje  Samostatná působnost: výkon samosprávy  Přenesená působnost: výkon státní správy, kraj je správním obvodem  Ochrana veřejného zájmu

6 Samostatná působnost (§ 14) 1/3  Záležitosti, které jsou v zájmu kraje a jeho občanů, nejde-li o přenesenou působnost  Pro výkon SP může kraj zřizovat PO a organizační složky kraje  Spolupráce s obcemi (zákaz zásahu do jejich samostatné působnosti)

7 Samostatná působnost 2/3  Vydávání obecně závazných vyhlášek kraje  Řídí se zákony  Vydává Věstník právních předpisů kraje  Úřední deska  Hospodaření kraje (§ 17)  Rozpočet a závěrečný účet

8 Samostatná působnost 3/3  Spolupráce krajů  Spolupráce s ostatními subjekty  Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států

9 Přenesená působnost  Vykonávají orgány kraje  Ve věcech, které stanoví zákon  Nařízení kraje

10 Orgány kraje  Zastupitelstvo  Rada  Hejtman  Zvláštní orgány (např. z. o přestupcích)  Krajský úřad

11 Zastupitelstvo 1/3  45-65 členů  F-ce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí  Mandát vzniká zvolením  rozhoduje ve věcech samostatné působnosti  V přenesené tam, kde to stanoví zákon

12 Zastupitelstvo 2/3  Rozhodování o majetkoprávních úkonech (§ 36)  Jednání je veřejné  Vydává obecně závazné vyhlášky  Zřizuje výbory jako iniciativní a kontrolní orgány  Obligatorně výbory finanční, kontrolní,

13 Zastupitelstvo 3/3  Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  Výbor pro národnostní menšiny- pokud se alespoň 5% občanů hlásí k jiné než české národnosti

14 Rada 1/2  Výkonný orgán kraje v samostatné působnosti  Odpovídá zastupitelstvu  9-11 členů  Tvoří ji hejtman, náměstci hejtmana, členové z řad zastupitelstva  Vydává nařízení kraje v přenesené působnosti

15 Rada 2/2  Zasedání jsou neveřejné  Zřizuje komise jako iniciativní a poradní orgány  Rozhoduje o některých majetkoprávních úkonech kraje § 59/2

16 Hejtman  Zastupuje kraj navenek  Zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány

17 Krajský úřad  Plní úkoly v samostatné působnosti uložené zastupitelstvem a radou  Rada ukládá úkoly jen v rozsahu své působnosti svěřené zákonem  § 67  Tvoří jej ředitel a zaměstnanci  Člení se na odbory a oddělení

18 Ředitel krajského úřadu  Je zaměstnancem kraje  Je odpovědný hejtmanovi  Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním

19 Dozor § 81  Obecně závazné vyhlášky krajů a usnesení, rozhodnutí a jiná opatření krajů v samostatné působnosti  Nařízení krajů a usnesení, rozhodnutí a jiná opatření krajů v přenesené působnosti

20 Kontrola § 86  Kontrola výkonu samostatné působnosti § 87  Kontrola výkonu přenesené působnosti § 88


Stáhnout ppt "Krajské zřízení Přednáška M. Horáková. Přehled problematiky  Právní úprava  Postavení krajů  Působnost kraje  Orgány kraje  Orgány zastupitelstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google