Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní uspořádání ČR Česká republika se člení na – základní územní samosprávné celky (ÚSC) Obce s rozšířenou působností – Chomutov, Kadaň pověřené obce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní uspořádání ČR Česká republika se člení na – základní územní samosprávné celky (ÚSC) Obce s rozšířenou působností – Chomutov, Kadaň pověřené obce."— Transkript prezentace:

1 Územní uspořádání ČR Česká republika se člení na – základní územní samosprávné celky (ÚSC) Obce s rozšířenou působností – Chomutov, Kadaň pověřené obce – Jirkov, Vejprty, Klášterec, Radonice obce – Vysoká Pec, Spořice, Výsluní –vyšší ÚSC kraje. ÚSC má –samostatné kompetence  Jiný ÚSC nemůže do nich zasahovat. –Spojený model veřejné správy  obce a kraje vykonávají samostatnou působnost státní správu v přenesené působnosti základní rozšířenou pověřené samostatné obce kraje vyšší Spojený samostatnou státní správu Hodnocení

2 Obce – obecní zřízení Postavení obcí a vztah k občanům Obec je tvořena Územím –Hranice katastrálního území Společenstvím občanů Obec má Vlastní majetek Právní subjektivitu –V právních vztazích vystupuje svým jménem  Nese odpovědnost z těchto vztahů (smlouvy) Svoji samosprávu –Pečuje o všestranný rozvoj Např. kultura a sport Územím katastrálního území občanů právních subjektivitu majetek jménem odpovědnostsmlouvy samosprávu rozvoj Obec kultura a sport Postavení Hodnocení

3 Obce – obecní zřízení –Uspokojuje potřeby svých občanů Např. bydlení, zdravotní péče –Chrání veřejný zájem Např. vybudování cyklistické stezky Města Obce s více jak 3000 obyvateli Stanovuje předseda poslanecké sněmovny Statutární města Člení se na –Městské obvody –Městské části Statutární části obvody Města poslanecké sněmovny 3000 cyklistické veřejný zájem zdravotní potřeby Hodnocení

4 Obce – obecní zřízení Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. (samostatná působnost) –Další orgány obce jsou: Rada obce nebo města Starosta nebo primátor Obecní úřad nebo magistrát Zvláštní orgány –Komise –Zásahy do samostatné působnosti Státní orgány - jen způsobem, který zákon stanoví. (přenesená působnost) Vydávaní obecně závazných vyhlášek v samostatné působnosti –Zabezpečení veřejného pořádku Ukončení tanečních zábav a diskoték –Udržování čistoty a veřejné zeleně –Užívání zařízení obce Autobusové zastávky, lavičky apod. Státní starosta Rada samostatná zastupitelstvem Zásahy komise Zvláštní magistrát úřad primátor veřejného pořádku samostatnévyhlášek přenesená zákon lavičky zařízení čistoty a veřejné zeleně Ukončení orgány Práva občanů Hodnocení

5 Obce – obecní zřízení Vydávání nařízení v přenesené působnosti –Na základě zmocnění v zákoně –Pouze v mezích zákona Nařízení nesmí ukládat povinnosti a sankce nad rámec zákona Zásady pro vydávání obecně závazných vyhlášek (OZV) a nařízení Musí být vyhlášeny –Vyvěšeny na úřední desce po dobu 15 – ti dnů Podmínka pro platnost Účinnost –Nejdříve dnem vyhlášení (závažné důvody) –Jinak nabývá účinnosti 15 – tý den po vyhlášení platnost povinnosti mezích zákonězmocnění přenesené nařízení obecně závazných vyhlášek zákona sankce závažnévyhlášení Účinnost 15úřední desce vyhlášeny 15 Hodnocení

6 Obce – obecní zřízení Obec vede jejich evidenci –Každý má možnost do ní nahlédnout Neprodleně po vyhlášení zaslány krajskému úřadu Občané obce V obci hlášeny k trvalému pobytu Státní občan ČR –Cizinec pouze na základě mezinárodní smlouvy Práva občanů starších 18 – ti let Volit a být volen do zastupitelstva Vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva Nahlížet a vyjadřovat se k rozpočtu obce Podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty Orgány obce návrhy Občané krajskémuvyhlášení nahlédnoutKaždý evidenci 18 mezinárodníCizinec ČR trvalému rozpočtu zastupitelstva Vyjadřovat zastupitelstva Volit Hodnocení


Stáhnout ppt "Územní uspořádání ČR Česká republika se člení na – základní územní samosprávné celky (ÚSC) Obce s rozšířenou působností – Chomutov, Kadaň pověřené obce."

Podobné prezentace


Reklamy Google