Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno."— Transkript prezentace:

1 Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Alena Pekařová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /1 AutorPaedDr. Alena Pekařová Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-On/3-ON-2/4 Název DŮMPolitický systém ČR – krajská a obecní samospráva Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP63-41-M/01 Obor vzděláváníManagement hotelových a turistických služeb Vyučovací předmětObčanská nauka Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem. náplň: orgány státní správy a samosprávy, obce, kraje, zastupitelstvo obce/města, 14 krajů a symbolů Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slovaStátní správa, samospráva, starosta, primátor, hejtman, rada, zastupitelstvo Datum22. 2. 2013

3 Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva Orgány státní správy Obec / město Krajská správa a samospráva

4 Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva Orgány státní správy jsou: Ústřední – vykonávají správu na celém území státu (ministerstva) Územní – spravují záležitosti určitého územního celku (kraje) Podoba územní samosprávy je zakotvena v Ústavě ČR.

5 Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva Samosprávy – přibližují politickou sféru k občanovi a zvyšují míru občanské odpovědnosti. ČR se člení na: obce – základní územní samosprávné celky kraje – vyšší územní samosprávné celky

6 Politický systém ČR – obecní samospráva Obec je územním společenstvím občanů, má právo na samosprávu. Je základní jednotkou veřejné správy v ČR. Území obce má: Vnitřní část – obytná a průmyslová zástavba Vnější část – pole, louky, lesy, cesty, rybníky atd. Občanem obce je český státní občan, který je hlášen k trvalému pobytu. Občan obce: -Může volit a být volen do zastupitelstva obce -Hlasovat v místním referendu -Navštěvovat schůze zastupitelstva -Musí dodržovat právní předpisy vydané obcí (poplatky – odpad, psi, atd.) -Musí dodržovat veřejný pořádek a noční klid

7 Politický systém ČR – obecní samospráva Samostatná správa obecních záležitostí (samospráva) je zákonem označena jako samostatná působnost obce (zajišťuje bydlení, dopravu, chrání veřejný pořádek, rozvoj vzdělání, výchovy, kultury). Obec hospodaří s vlastním majetkem podle vlastního rozpočtu. Výkon státní správy je označován jako přenesená působnost. Obce rozhodují o právech a povinnostech občanů a právnických osob podle zákonů. K informovanosti občanů zřizuje obecní úřad úřední desku, je většinou na budově úřadu přístupná 24hod.

8 Politický systém ČR – obecní samospráva Zastupitelstvo obce/města: -voleno občany v komunálních volbách -podle velikosti 5 – 55 členů -zastupitelé rozhodují hlasováním o nejdůležitějších záležitostech Rada obce/města: -výkonný orgán obce -starosta, místostarosta, zastupitelé (radní) – 5 až 13 členů Starosta (primátor): -zastupuje obec navenek -volí ho zastupitelstvo Obecní/městský úřad (magistrát): -starosta (primátor) a místostarostové (náměstci) -zaměstnanci -pro jednotlivé oblasti činnosti je možné zřídit odbory a oddělení (služby, správa majetku, financí atd.) -odbory řídí tajemník

9 Politický systém ČR – krajská samospráva Kraj je širší územní společenství občanů s právem na samosprávu, kterou vykonává v souladu s potřebami kraje a svých občanů. Obr. 1

10 Politický systém ČR – krajská samospráva Kraje i obce mají svůj znak a prapor, které jim na vlastní návrh uděluje předseda Poslanecké sněmovny. Obr. 2

11 Politický systém ČR – krajská samospráva Kraj vykonává na svém území správu ve věcech, které stanoví zákon (přenesená působnost kraje). Dozor nad činností krajů vykonávají ministerstva. Zastupitelstvo kraje: -Předkládá návrhy zákonů Poslanecké sněmovně -Předkládá Ústavnímu soudu návrhy na zrušení právních předpisů -Volí a odvolává hejtmana a radu kraje -Schvaluje rozpočet kraje -Koordinuje rozvoj kraje Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Rada kraje: -Výkonný orgán složený z hejtmana, zástupce hejtmana, členů rady (radní) Hejtman: -Zastupuje kraj navenek -Je volen zastupitelstvem Krajský úřad: -Plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo -Člení se na odbory, oddělení, sekretariát ředitele a sekretariát hejtmana

12 Kontrolní otázky 1.Charakterizuj činnost obce/města. 2.Jaká jsou práva a povinnosti občana obce/města? 3.Kdo patří do zastupitelstva obce/města? 4.Kolik máme krajů?

13 Seznam obrázků: Obr. 1: Čechy Morava kraje [vid. 1. 4. 2013] dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZ_Cechy_Morava_kraje.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZ_Cechy_Morava_kraje.gif Obr. 2: Znaky současných krajů ČR [vid. 1. 4. 2013] dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CoA_CZ_regions.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CoA_CZ_regions.png

14 Seznam použité literatury: EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. aktualiz. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 8086285685. MUELLER, Oldřich; VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborná učiliště. Svazek 2. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, 139 s. ISBN 807235180X. www.wikipedie.cz

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno."

Podobné prezentace


Reklamy Google