Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva"— Transkript prezentace:

1 Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva
Střední odborná škola Otrokovice Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Alena Pekařová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor PaedDr. Alena Pekařová Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-On/3-ON-2/4 Název DŮM Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem. náplň: orgány státní správy a samosprávy, obce, kraje, zastupitelstvo obce/města, 14 krajů a symbolů Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Státní správa, samospráva, starosta, primátor, hejtman, rada, zastupitelstvo Datum

3 Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva
Orgány státní správy Obec / město Krajská správa a samospráva

4 Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva
Orgány státní správy jsou: Ústřední – vykonávají správu na celém území státu (ministerstva) Územní – spravují záležitosti určitého územního celku (kraje) Podoba územní samosprávy je zakotvena v Ústavě ČR.

5 Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva
Samosprávy – přibližují politickou sféru k občanovi a zvyšují míru občanské odpovědnosti. ČR se člení na: obce – základní územní samosprávné celky kraje – vyšší územní samosprávné celky

6 Politický systém ČR – obecní samospráva
Obec je územním společenstvím občanů, má právo na samosprávu. Je základní jednotkou veřejné správy v ČR. Území obce má: Vnitřní část – obytná a průmyslová zástavba Vnější část – pole, louky, lesy, cesty, rybníky atd. Občanem obce je český státní občan, který je hlášen k trvalému pobytu. Občan obce: Může volit a být volen do zastupitelstva obce Hlasovat v místním referendu Navštěvovat schůze zastupitelstva Musí dodržovat právní předpisy vydané obcí (poplatky – odpad, psi, atd.) Musí dodržovat veřejný pořádek a noční klid

7 Politický systém ČR – obecní samospráva
Samostatná správa obecních záležitostí (samospráva) je zákonem označena jako samostatná působnost obce (zajišťuje bydlení, dopravu, chrání veřejný pořádek, rozvoj vzdělání, výchovy, kultury). Obec hospodaří s vlastním majetkem podle vlastního rozpočtu. Výkon státní správy je označován jako přenesená působnost. Obce rozhodují o právech a povinnostech občanů a právnických osob podle zákonů. K informovanosti občanů zřizuje obecní úřad úřední desku, je většinou na budově úřadu přístupná 24hod.

8 Politický systém ČR – obecní samospráva
Zastupitelstvo obce/města: voleno občany v komunálních volbách podle velikosti 5 – 55 členů zastupitelé rozhodují hlasováním o nejdůležitějších záležitostech Rada obce/města: výkonný orgán obce starosta, místostarosta, zastupitelé (radní) – 5 až 13 členů Starosta (primátor): zastupuje obec navenek volí ho zastupitelstvo Obecní/městský úřad (magistrát): starosta (primátor) a místostarostové (náměstci) zaměstnanci pro jednotlivé oblasti činnosti je možné zřídit odbory a oddělení (služby, správa majetku, financí atd.) odbory řídí tajemník

9 Politický systém ČR – krajská samospráva
Kraj je širší územní společenství občanů s právem na samosprávu, kterou vykonává v souladu s potřebami kraje a svých občanů. Obr. 1

10 Politický systém ČR – krajská samospráva
Obr. 2 Kraje i obce mají svůj znak a prapor, které jim na vlastní návrh uděluje předseda Poslanecké sněmovny.

11 Politický systém ČR – krajská samospráva
Kraj vykonává na svém území správu ve věcech, které stanoví zákon (přenesená působnost kraje). Dozor nad činností krajů vykonávají ministerstva. Zastupitelstvo kraje: Předkládá návrhy zákonů Poslanecké sněmovně Předkládá Ústavnímu soudu návrhy na zrušení právních předpisů Volí a odvolává hejtmana a radu kraje Schvaluje rozpočet kraje Koordinuje rozvoj kraje Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Rada kraje: Výkonný orgán složený z hejtmana, zástupce hejtmana, členů rady (radní) Hejtman: Zastupuje kraj navenek Je volen zastupitelstvem Krajský úřad: Plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo Člení se na odbory, oddělení, sekretariát ředitele a sekretariát hejtmana

12 Kontrolní otázky Charakterizuj činnost obce/města.
Jaká jsou práva a povinnosti občana obce/města? Kdo patří do zastupitelstva obce/města? Kolik máme krajů?

13 Seznam obrázků: Obr. 1: Čechy Morava kraje [vid ] dostupné z: Obr. 2: Znaky současných krajů ČR [vid ] dostupné z:

14 Seznam použité literatury:
EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. aktualiz. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN MUELLER, Oldřich; VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborná učiliště. Svazek 2. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, 139 s. ISBN X.

15 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Politický systém ČR – krajská a obecní samospráva"

Podobné prezentace


Reklamy Google