Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marek Bubelíny ANALÝZA STRUKTURY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marek Bubelíny ANALÝZA STRUKTURY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY."— Transkript prezentace:

1 Marek Bubelíny ANALÝZA STRUKTURY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

2 Analýza struktury hlavního města Prahy Základní údaje: hlavní město České republiky vývoj po 11. století až do dnešní podoby rozloha: 496 km 2, což znamená asi 0,6% území České republiky počet obyvatel: 1 187 000, přičemž od roku 1994 počet obyvatel každoročně klesá leží v srdci Evropy (téměř stejně daleko od tří moří: Baltské, Severní a Černé) obklopeno Středočeským krajem

3 Zajímavosti: ročně navštíví Prahu 3 mil. turistů historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu je památkovou rezervací UNESCO nejstarší části: Staré Město, Malá Strana, Nové Město a Hradčany poslední úpravy hranic Prahy: 1974-připojeno dosud 30 samostatných obcí Středočeského kraje

4 Členění hlavního města Prahy Praha je:  hlavním městem ČR, obcí, statutárním městem a zároveň vyšším územně samosprávným celkem – krajem  členěna na: 22 městských správních obvodů 57 městských částí 112 katastrálních území spravována orgány samosprávy a státní správy dle zákona 131/2000 Sb., zvláštních zákonů nebo Statutu hl. m. Prahy

5

6 Členění hl. města Prahy- pokračování Orgány hl. m. Prahy: Zastupitelstvo hl. m. Prahy Rada hl. m. Prahy Primátor hl. m. Prahy Magistrát hl. m. Prahy Městská policie hl. m. Prahy Orgány městských částí: Zastupitelstvo Rada Úřad městské části

7 Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti hl. m. Prahy skládá se z členů zastupitelstva, jejichž počet se pohybuje mezi 55 až 70 v současnosti 70 členů na období 4 let některé pravomoci: volba primátora, jeho náměstků a členů rady; vydávání obecně závazných vyhlášek; schvalování rozpočtu a závěrečného účtu; vyhlášení místního referenda; návrhy změn katastr. území; zřizování městské policie atd.

8 Rada hl. m. Prahy výkonný orgán odpovědný ze své činnosti zastupitelstvu připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení má 11 členů (primátor, náměstkové a ostatní členové rady) někt. pravomoci: zabezpečení hospodaření; ukládání úkolů Magistrátu; stanovení pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností; na návrh ředitele Magistrátu zřizovat a rušit odbory Magistrátu atd.

9 Primátor hl. m. Prahy v současnosti je jím MUDr. Pavel Bém zastupuje hlavní město Prahu navenek vykonává funkci hejtmana, pokud zákon nestanoví jinak někt. pravomoci: podepisuje právní předpisy hl. m. Prahy; po souhlasu MV jmenuje a odvolává ředitele Magistrátu, ukládá mu úkoly a stanovuje plat dle předpisů; řídí a svolává zasedání rady a zastupitelstva atd.

10 Magistrát hl. m. Prahy tvoří jej ředitel a další zaměstnanci hl. m. Prahy zařazení do tohoto orgánu v sam. působnosti plní úkoly uložené zastupitelstvem či radou (resp.primátorem), přičemž ředitel je odpovědný primátorovi vykonává přenesenou působnost: přezkoumává rozhodnutí městských částí ve správním řízení; řídí výkon přenesené působnosti orgány městských částí ad. organizační strukturu stanovuje org. řád (odbory, oddělení ad.)

11 Zastupitelstvo městské části počet členů zastupitelstva městské časti se pohybuje mezi 5 až 45 a to podle počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části pravomoci a postupy viz. výše výbory, komise...

12 Rada městské části počet členů 5 až 9 a nesmí překročit 1/3 počtu členů zastupitelstva, není tam, kde je méně než 15 členů zastupitelstva pravomoci a postupy opět viz. výše

13 Úřad městské části pravomoci a postupy jak jinak než viz. výše tvoří jej starosta, místostarostové, tajemník (je-li tato funkce zřízena) a další zaměstnanci odbory, oddělení...

14 Sídlem ústředních orgánů ČR: Kanceláře: Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, prezidenta ČR Úřad vlády ČR + všechna ministerstva NKÚ Vrchní soud Praha Vrchní státní zastupitelství Praha Český statistický úřad Český telekomunikační úřad Český úřad zeměměřický a katastrální Fond národního majetku atd. ---------------------------------------------------------------------------------------- Další ústřední orgány jsou především v Brně a Olomouci

15 A to je vše... Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Marek Bubelíny ANALÝZA STRUKTURY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY."

Podobné prezentace


Reklamy Google