Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o obcích č.128/2000 Sb..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o obcích č.128/2000 Sb.."— Transkript prezentace:

1 Zákon o obcích č.128/2000 Sb.

2 Rozdělení na 3 části: část první: 8 hlav
Část první: Hlava první: Obecná ustanovení Postavení obcí Občané obce Území obce a jeho změny Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka obcí Hlava druhá: Samostatná působnost obce Hlava třetí: Přenesená působnost

3 Hlava čtvrtá: Orgány obce Zastupitelstvo a pravomoce
Rada obce Starosta Obecní úřad Hlava pátá: Orgány zastupitelstva obce a rady obce Výbory Komise

4 Hlava šestá: Dozor Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti: dohlíží ministerstvo vnitra Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti : dohlíží krajský úřad Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst: dohlíží magistrát

5 Hlava sedmá: Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti
Hlava osmá: Statutární města Upraveno statutem: formou obecně závazné vyhlášky V čele primátor Části či obvody fungují na principech obce §134 (2) Městské obvody a městské části nemohou vydávat obecně závazné vyhlášky nebo nařízení. Část druhá: Ustanovení společná a přechodná Část třetí: Závěrečná ustanovení

6 Zákon o krajích č.129/2000 Sb.

7 Hlava první : Obecná ustanovení Hlava druhá: Působnost kraje
Postavení krajů a jejich orgánů Územní společenství občanů Veřejnoprávní korporace Obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje Občané kraje: podobně jako občané obce Hlava druhá: Působnost kraje V zájmu občanů a území Zakládání právnických osob a organizačních složek Spolupráce s obcemi Poskytování informací

8 Hlava třetí: Orgány kraje
Spolupráce krajů či spolupráce s ostatními územně samosprávnými celky Podobně jako u spolupráce obcí: smlouva vytyčený cíl Přenesená působnost Hlava třetí: Orgány kraje Zastupitelstvo: od členů Rada: do 600k obyvatel : 9 členů, nad 600k obyv.: 11 členů Hejtman Krajský úřad

9 Hlava čtvrtá: Orgány zastupitelstva a rady
Výbory finanční: kontrola s majetkem a financemi kraje provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem provádí kontrolu využití dotací poskytnutých krajem z jeho prostředků obcím Kontrolní kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

10 Hlava šestá: Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti
Hlava pátá: Dozor Dozorují ministerstva či ústřední správní úřad Možnost postoupení Ústavnímu soudu Hlava šestá: Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti Provádí pověření zaměstnanci státu zařazení do ministerstva Hlava sedmá: Vztah ministerstev a vlády k územním samosprávným celkům Hlava osmá: Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

11 Zákon o hlavním městě Praze č.138/2000 Sb.

12 Hlava první: základní ustanovení
Veřejnoprávní korporace, vlastní majetek Rozložena na městské části: svěřena působnost tímto zákonem vlastní rozpočet Nakládají s majetkem jako vlastníci Hlava druhá: Občané hlavního města Prahy a městských částí Hlava třetí: Území hlavního města Prahy a městských částí a jeho změny Hlava čtvrtá: Samostatná působnost hlavního města Prahy a městských částí Z velké části sem patří to co projednává zastupitelstvo hlavního města Vnitřní poměry hl. města : výčet městských částí, rozdělení majetku, financování, projednávání rozpočtu, územní dokumentace Jakákoliv možnost spolupráce mezi částmi ale i Prahou a kraji či obcemi (smlouva)

13 Hlava pátá: přenesená působnost hlavního města Prahy a městských částí
Pro Prahu: stejně jako pro kraje Pro městské části: stejně jako pro obce + statutem jako pro okresní úřady či pověřené obecní úřady Hrazeno z příspěvku od hlavního města Prahy Hlava šestá: Hospodaření hlavního města Prahy a městských částí Hlava sedmá: Obecně závazné vyhlášky a nařízení hlavního města prahy Městské části mají možnost se vyjadřovat ve lhůtě 30 dní Hlava osmá: orgány hlavního města Prahy Zastupitelstvo Rada Primátor Magistrát Výbory, komise a zvláštní orgány

14 Hlava devátá: Orgány městské části
Zastupitelstvo Rada Starosta Výbory, komise zvláštní orgány Úřad městské části Hlava desátá: dozor Hlava jedenáctá: společná ustanovení

15 Děkuji za pozornost a za to, že jste to přetrpěli


Stáhnout ppt "Zákon o obcích č.128/2000 Sb.."

Podobné prezentace


Reklamy Google