Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o obcích č.128/2000 Sb..  Rozdělení na 3 části: část první: 8 hlav  Část první: Hlava první: Obecná ustanovení  Postavení obcí  Občané obce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o obcích č.128/2000 Sb..  Rozdělení na 3 části: část první: 8 hlav  Část první: Hlava první: Obecná ustanovení  Postavení obcí  Občané obce."— Transkript prezentace:

1 Zákon o obcích č.128/2000 Sb.

2  Rozdělení na 3 části: část první: 8 hlav  Část první: Hlava první: Obecná ustanovení  Postavení obcí  Občané obce  Území obce a jeho změny  Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka obcí Hlava druhá: Samostatná působnost obce Hlava třetí: Přenesená působnost

3 Hlava čtvrtá: Orgány obce  Zastupitelstvo a pravomoce  Rada obce  Starosta  Obecní úřad Hlava pátá: Orgány zastupitelstva obce a rady obce  Výbory  Komise

4 Hlava šestá: Dozor  Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti: dohlíží ministerstvo vnitra  Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti : dohlíží krajský úřad  Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst: dohlíží magistrát

5 Hlava sedmá: Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti Hlava osmá: Statutární města  Upraveno statutem: formou obecně závazné vyhlášky  V čele primátor  Části či obvody fungují na principech obce  §134 (2) Městské obvody a městské části nemohou vydávat obecně závazné vyhlášky nebo nařízení.  Část druhá: Ustanovení společná a přechodná  Část třetí: Závěrečná ustanovení

6 Zákon o krajích č.129/2000 Sb.

7 Hlava první : Obecná ustanovení  Postavení krajů a jejich orgánů  Územní společenství občanů  Veřejnoprávní korporace  Obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje  Občané kraje: podobně jako občané obce Hlava druhá: Působnost kraje  V zájmu občanů a území  Zakládání právnických osob a organizačních složek  Spolupráce s obcemi  Poskytování informací

8  Spolupráce krajů či spolupráce s ostatními územně samosprávnými celky  Podobně jako u spolupráce obcí: smlouva  vytyčený cíl  Přenesená působnost Hlava třetí: Orgány kraje  Zastupitelstvo: od 45-65 členů  Rada: do 600k obyvatel : 9 členů, nad 600k obyv.: 11 členů  Hejtman  Krajský úřad

9 Hlava čtvrtá: Orgány zastupitelstva a rady  Výbory finanční:  kontrola s majetkem a financemi kraje  provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem  provádí kontrolu využití dotací poskytnutých krajem z jeho prostředků obcím  Kontrolní  kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady  kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti  Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

10  Hlava pátá: Dozor  Dozorují ministerstva či ústřední správní úřad  Možnost postoupení Ústavnímu soudu  Hlava šestá: Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti  Provádí pověření zaměstnanci státu zařazení do ministerstva  Hlava sedmá: Vztah ministerstev a vlády k územním samosprávným celkům  Hlava osmá: Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

11 Zákon o hlavním městě Praze č.138/2000 Sb.

12 Hlava první: základní ustanovení  Veřejnoprávní korporace, vlastní majetek  Rozložena na městské části :  svěřena působnost tímto zákonem  vlastní rozpočet  Nakládají s majetkem jako vlastníci Hlava druhá: Občané hlavního města Prahy a městských částí Hlava třetí: Území hlavního města Prahy a městských částí a jeho změny  Hlava čtvrtá: Samostatná působnost hlavního města Prahy a městských částí  Z velké části sem patří to co projednává zastupitelstvo hlavního města  Vnitřní poměry hl. města : výčet městských částí, rozdělení majetku, financování, projednávání rozpočtu, územní dokumentace  Jakákoliv možnost spolupráce mezi částmi ale i Prahou a kraji či obcemi (smlouva)

13 Hlava pátá: přenesená působnost hlavního města Prahy a městských částí  Pro Prahu: stejně jako pro kraje  Pro městské části: stejně jako pro obce + statutem jako pro okresní úřady či pověřené obecní úřady  Hrazeno z příspěvku od hlavního města Prahy Hlava šestá: Hospodaření hlavního města Prahy a městských částí Hlava sedmá: Obecně závazné vyhlášky a nařízení hlavního města prahy  Městské části mají možnost se vyjadřovat ve lhůtě 30 dní Hlava osmá: orgány hlavního města Prahy  Zastupitelstvo  Rada  Primátor  Magistrát  Výbory, komise a zvláštní orgány

14 Hlava devátá: Orgány městské části  Zastupitelstvo  Rada  Starosta  Výbory, komise zvláštní orgány  Úřad městské části  Hlava desátá: dozor  Hlava jedenáctá: společná ustanovení

15  Děkuji za pozornost a za to, že jste to přetrpěli


Stáhnout ppt "Zákon o obcích č.128/2000 Sb..  Rozdělení na 3 části: část první: 8 hlav  Část první: Hlava první: Obecná ustanovení  Postavení obcí  Občané obce."

Podobné prezentace


Reklamy Google