Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Národní elektronický nástroj (NEN) Ing. Marek Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov, 5. 9. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Národní elektronický nástroj (NEN) Ing. Marek Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov, 5. 9. 2012."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Národní elektronický nástroj (NEN) Ing. Marek Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov, 5. 9. 2012

2 Do roku 2015 bude mít 100% zadavatelů k dispozici elektronický nástroj/nástroje umožňující komplexní podporu CELÉHO životního cyklu VZ. Cíl strategie elektronizace

3 Strategie elektronizace Analýza aktuálního stavu elektronického zadávání v ČR: >současnou slabinou je nedostatečná infrastruktura pro elektronické zadávání >řešením je realizovat projekt NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronické zadávání VZ), >klíčové moduly jsou E-TRŽIŠTĚ a NEN.

4 Šetření elektronizace 2011

5 Dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v ČR, a to: >snížením cen nakupovaných komodit, >snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání VZ na straně zadavatelů i dodavatelů. Hlavní cíle a přínosy NEN

6 >Větší transparentnost zadávání – zejména u standardizovaných komodit povinně zadávaných elektronicky v rámci míry závaznosti >Lepší přehled zadavatelů o VZ v rámci organizace, včetně možnosti lépe provádět výdajové analýzy a optimalizovat nákup >Procesní kontrola správnosti postupu při výběru dodavatelů v rámci projektů spolu/financovaných z fondů EU >Zlepšení informovanosti veřejnosti a dodavatelů o zadávaných VZ Hlavní cíle a přínosy NEN

7 NEN je klíčovým modulem NIPEZ Obsahuje: >komplexní funkcionalitu pro všechny kategorie zadávacích postupů a zadavatelů, >podporu plánovacích aktivit VZ v rámci dlouhodobých investičních projektů, >podporu všech rozsahů elektronizace – od evidence po plně elektronické postupy. Národní elektronický nástroj

8 Pokrytí životního cyklu VZ 8 Procesy zajišťované NEN a individuálními elektronickými nástroji Procesy zajišťované VVZ, NEN, individuálními elektronickými nástroji, e-tržišti Výhledové funkcionality Vyhodnocení VZ a přijetí opatření pro následné VZ Plánování veřejných zakázek Schválení zadávacích podmínek VZ Specifikace VZ a příprava zadávacích podmínek Schválení a podpis smlouvy Objednání a dodání předmětu VZ (eOrdering) Objednání a dodání předmětu VZ (eOrdering) Zaplacení ceny předmětu VZ (eInvoicing) Zadávací řízení pro VZMR/pod- /nadlimitní VZ Soutěž o návrh Koncesní řízení

9 >Ucelená evidence zadávacích řízení v organizaci/resortu zadavatele pro účely řízení, monitoringu, statistických rozborů, analýz o skladbě prováděných nákupů >Možnost provázání na interní systémy zadavatelů, dodavatelů či systému eGovernmentu >Důraz na používání e-aukcí a elektronických katalogů >Další podpůrné funkce, např. možnost generování výstupních dokumentů VZ do přednastavených šablon, podpora oběhu dokumentů atd. Funkcionality NEN

10 NIPEZ - modulárně členěná soustava IS 10 Systémy eGovernment TED IS zadavatele IS dodavatele Komoditní číselníky VVZ a další části IS VZ Národní el. nástroj (NEN) Individuální el. nástroje e-tržiště Okolní informační systémy NIPEZ Rozhraní mezi celým NIPEZ a okolními IS

11 >Flexibilita nastavení workflow zadávacích postupů ve vazbě na časté novelizace ZVZ >Umožnění dynamického generování workflow >Umožnění různých rozsahů elektronizace zadávání VZ >Umožnění customizovatelnosti řešení NEN ve vztahu k vnitřním předpisům a zadávací praxi zadavatelů >Umožnění sdílení dat prostřednictvím standardizovaných rozhraní Hlavní požadavky na řešení NEN

12 Hlavní proces >proces přípravy a zadání ve všech variantách připuštěných platnými právními předpisy. Vedlejší proces >proces schvalování v organizaci zadavatele. Související procesy >procesy, které předcházejí či navazují na proces zadání VZ. Dekompozice procesů NEN

13 >Projekt PEPPOL (Pan-European Public eProcurement On- Line), >eCERTIS, >Program Evropské komise IDABC, >Evropský výbor pro normalizaci (CEN). Standardizační iniciativy EU

14 >2011 - zpracována technická specifikace NEN – detailní procesní model, vazba na okolní systémy či požadavky na funkcionality, datové struktury >1.Q 2012 proběhla VZ na realizátora NEN 20.4.2012 uzavřena smlouva a zahájení prací >3.9.2012 zahájení akceptačního řízení dílčího výstupu (informační deska a číselníky) >Změnou zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách dochází v současné době k úpravě TS NEN tak, aby byla v souladu s platnou právní úpravou Aktuální stav

15 Diagram průřezového projektu NIPEZ 15 ČAS NÁKLADY Současný stav 2009 2011 2012 20132014 Školení uživatelů e-tržiště celkem 8,5 mil. Kč Návrh modelu fungování NIPEZ celkem 4 mil. Kč IOP OPLZZ 308,5 mil. Kč 20.4.2012 zahájení vývoje Národního elektronického nástroje 1.7.2012 ostré spuštění nové verze elektronických tržišť veřejné správy 2010 Plánované spuštění Národního elektronického nástroje 1. Q 2013 Školení uživatelů NEN

16 Vstupní obrazovka NEN

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Národní elektronický nástroj (NEN) Ing. Marek Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov, 5. 9. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google