Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti kontroly veřejných zakázek Oživení, o. s. www.bezkorupce.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti kontroly veřejných zakázek Oživení, o. s. www.bezkorupce.cz."— Transkript prezentace:

1 Možnosti kontroly veřejných zakázek Oživení, o. s. www.bezkorupce.cz

2 Kontrola veřejných zakázek Témata: proces zadávání veřejných zakázek proces zadávání veřejných zakázek nejčastější pochybení zadavatelů veřejných zakázek nejčastější pochybení zadavatelů veřejných zakázek navrhované řešení navrhované řešení

3 Kontrola veřejných zakázek Kroky zadávacího procesu 1. příprava soutěže,podkladů 2. výběr dodavatele 3. realizace zakázky 4. fakturace nákladů, převzetí zakázky 5. záruční lhůta 6. dokumentace, hodnocení

4 Kontrola veřejných zakázek Klíčové informace pro veřejnou kontrolu: 1. příprava soutěže: investiční záměr zadavatele (většinou se nezveřejňuje) zadávací dokumentace (předmět zakázky, způsob hodnocení hodnotící kritéria) (dostupné) vyhlášení soutěže (příp. seznam oslovených firem) (problém u zakázek pod zákonným limitem) 2. výběr dodavatele: nabídky uchazečů (nedostupné) protokol hodnotící komise (pořadí nabídek, zdůvodnění výběru) (nedostupné) smlouva s dodavatelem (dostupné) 3. realizace zakázky: dokumenty průběžné kontroly („přepadová kontrola“) (neexistuje nebo nedostupné) dodatky ke smlouvám (dostupné) 4. převzetí zakázky: fakturace veřejné zakázky (nedostupné) kolaudace (nedostupné) 5. záruční lhůta 6. hodnocení zakázky: dokumenty ex-post kontroly (dodržení předmětu zakázky, smluvené ceny, termínů dodání) (neexistuje nebo nedostupné) hodnocení dodavatele (neexistuje nebo nedostupné)

5 Kontrola veřejných zakázek Doporučení pro informační otevřenost procesu zadávání investiční záměry (po schválení veřejného projektu) investiční záměry (po schválení veřejného projektu) zadávací dokumentace: předmět zakázky, metoda hodnocení, hodnotící kritéria (před zahájením soutěže) zadávací dokumentace: předmět zakázky, metoda hodnocení, hodnotící kritéria (před zahájením soutěže) oznámení o zadání zakázky: zejména u zakázek malého rozsahu (v den zahájení soutěže) oznámení o zadání zakázky: zejména u zakázek malého rozsahu (v den zahájení soutěže) protokol hodnotící komise: pořadí nabídek, výběr dodavatele (před podpisem smlouvy) protokol hodnotící komise: pořadí nabídek, výběr dodavatele (před podpisem smlouvy) smlouva s dodavatelem (v den podpisu smlouvy) smlouva s dodavatelem (v den podpisu smlouvy) protokoly z průběžné kontroly (ihned po kontrole) protokoly z průběžné kontroly (ihned po kontrole) protokol z posuzování víceprací: objektivní/neobjektivní důvody (ihned po posouzení) protokol z posuzování víceprací: objektivní/neobjektivní důvody (ihned po posouzení) smluvní dodatky (v den uzavření) smluvní dodatky (v den uzavření) fakturace plnění zadání dodavatelem (průběžně během realizace) fakturace plnění zadání dodavatelem (průběžně během realizace) dokumenty o řádném převzetí zakázky: u staveb např. kolaudace (v den převzetí) dokumenty o řádném převzetí zakázky: u staveb např. kolaudace (v den převzetí) celková evaluace zakázky: míra dodržení smluveného předmětu zakázky, kvality, termínů, ceny (po ukončení hodnocení) celková evaluace zakázky: míra dodržení smluveného předmětu zakázky, kvality, termínů, ceny (po ukončení hodnocení) archivace: všech uvedených dokumentů 5 let archivace: všech uvedených dokumentů 5 let

6 Kontrola veřejných zakázek Příklady dobré praxe Databáze veřejných zakázek v Plzni

7

8

9 Kontrola veřejných zakázek Problém I.: zadávací dokumentace – hodnotící kritéria lhůta dodání zakázky lhůta dodání zakázky smluvní pokuty smluvní pokuty záruční doba záruční doba → nadsazení hodnot kritérií v soutěži může zmanipulovat konečný výsledek soutěže → ovlivňuje výsledek soutěže → nastavit jako pevné smluvní podmínky účasti v soutěži → předem nastavit horní hranici hodnot kritérií

10 Kontrola veřejných zakázek Problém II.: vícepráce popírají výsledek soutěže tzn. hýbou s cenou a ostatními smluvními podmínkami popírají výsledek soutěže tzn. hýbou s cenou a ostatními smluvními podmínkami často dochází k překročení cen nabídek jiných uchazečů často dochází k překročení cen nabídek jiných uchazečů → mohou vzniknout pouze za nových neočekávaných okolností → kdo určuje, zda se jedná o neočekávané okolnosti? → při kontrole se zaměřit na proces uznání víceprací a smluvní dodatky s dodavatelem

11 Kontrola veřejných zakázek Problém III.: velká role mandatářů Mandatáři: firmy zastupující investora při zadávání a realizaci veřejných zakázek (inženýrská činnost) příprava soutěže (projektová dokumentace, soutěžní podmínky) technický dozor investora aktualizace smluvních vztahů kontrola čerpání nákladů a věcné správnosti faktur → → přenesení odpovědnosti za zakázku na soukromý subjekt = riziko informačního embarga → → silné kompetence X nízká odpovědnost → → riziko manipulace se zakázkou při zastupování jednoho mandatáře ve všech fázích: přípravě, výběru, kontrole

12 Kontrola veřejných zakázek Problém IV.: zveřejňování informací informační povinnosti ze zákona jsou omezené (informační systém veřejných zakázek www.isvzus.cz) informační povinnosti ze zákona jsou omezené (informační systém veřejných zakázek www.isvzus.cz)www.isvzus.cz pro zakázky malého rozsahu neexistuje žádná informační povinnost pro zakázky malého rozsahu neexistuje žádná informační povinnost → zveřejňování informací dle zákona není dostatečné pro účinnou veřejnou kontrolu → zveřejňovat klíčové informace o zakázce nad rámec zákonných povinností → zaměřit se zvláště na informace o zakázkách malého rozsahu

13 Kontrola veřejných zakázek Externí audity HMP možnost kontinuálního a hromadného hodnocení 2002: velké množství nezákonností (nezveřejňování, překračování povolených limitů, chybějící dokumenty, nepřezkoumatelné způsoby hodnocení, střety zájmů…) + velké množství víceprací, velká role mandatářů 2007: „nezákonnosti“ jen výjimečné a zanedbatelné – podstatné problémy přetrvávají, ale odehrávají se v mezích zákona, většina zakázek obsahuje vícepráce (110 ze 159), často těsně na hranici limitu, opět se nevymáhají smluvní podmínky

14 Kontrola veřejných zakázek Navrhovaná opatření systém čínských zdí systém čínských zdí databáze veřejných zakázek databáze veřejných zakázek zveřejňování klíčových informací o zakázce zveřejňování klíčových informací o zakázce elektronické tržiště elektronické tržiště externí audit veřejných zakázek externí audit veřejných zakázek

15 Kontrola veřejných zakázek Systém čínských zdí 1. příprava soutěže,podkladů 2. výběr dodavatele 3. realizace zakázky 4. fakturace nákladů, převzetí zakázky 5. záruční lhůta 6. dokumentace, hodnocení věcně příslušný odbor,mandatář 1 odbor VZ, mandatář 2 kontrolní odbor, mandatář 3

16 Kontrola veřejných zakázek Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro samosprávy ošetřují všechny druhy veřejných zakázek (zvláště malého rozsahu) ošetřují všechny druhy veřejných zakázek (zvláště malého rozsahu) přesně vymezují kompetence a odpovědnosti v organizaci zadavatele, obsahují sankce přesně vymezují kompetence a odpovědnosti v organizaci zadavatele, obsahují sankce jasně oddělují fáze veřejné zakázky: příprava soutěže ↔ výběr dodavatele ↔ kontrola realizace a ukončení jasně oddělují fáze veřejné zakázky: příprava soutěže ↔ výběr dodavatele ↔ kontrola realizace a ukončení pravidla pro zveřejňování informací o zakázce pravidla pro zveřejňování informací o zakázce databáze dodavatelů + hodnocení jejich dodávek databáze dodavatelů + hodnocení jejich dodávek elektronické tržiště elektronické tržiště pakt integrity pakt integrity

17 Kontrola veřejných zakázek Příklady dobré praxe Elektronické tržiště Prahy 6

18

19

20 Oživení, o. s. www.bezkorupce.cz


Stáhnout ppt "Možnosti kontroly veřejných zakázek Oživení, o. s. www.bezkorupce.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google