Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO DÍLA I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO DÍLA I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO DÍLA I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 VÝKONY VE STAVEBNICTVÍ (V MIL KČ BĚŽNÝCH CEN)

5

6

7 1. Předinvestiční fáze 2. Investiční fáze a. Investiční a realizační příprava b. Realizace stavby 3. Fáze užívání (provozní fáze) 4. Odstranění stavby STAVEBNÍ DÍLO, FÁZE VÝSTAVBY

8 Tato fáze začíná myšlenkou nebo podnětem k realizaci určitého záměru vč. výstavby potřebných staveb nutných k realizaci myšlenky a zpravidla končí pravomocným územním rozhodnutím na umístění stavby (staveb). Cílem je definovat účel a cíl projektu včetně zpracování potřebné dokumetace v takové podrobnosti, aby byla vyhovující ve fázi investiční. PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE

9 Sběr informací, jejich analýza a vyhodnocování. Definování cílů, strategie projektu, odhady nákladů, způsob financování. Vyhledání vhodného pozemku. Studie proveditelnosti – u komerčních projektů se zjišťuje doba návratnosti a zhodnocení vložených prostředků. Dokumentace pro územní rozhodnutí, ÚR. Investiční rozhodnutí. PŘED INVESTIČNÍ FÁZE

10 Dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace pro výběr zhotovitele. Uzavření SOD s dodavatelem. Definitivní stanovení financování stavby. Upřesňují se termíny výstavby. Dodavatel provádí předvýrobní přípravu – výběr subdodavatelů, optimalizace technologických procesů, plán jakosti. INVESTIČNÍ A REALIZAČNÍ PŘÍPRAVA

11 Časově začíná předáním a převzetím staveniště mezi investorem a zhotovitelem stavby a končí předáním a převzetím stavby, případně odstraněním vad a nedodělků. Z pohledu stavebního zákona končí vydáním kolaudačního rozhodnutí, popř. oznámením o užívání stavebnímu úřadu. INVESTIČNÍ FÁZE – REALIZACE STAVBY

12 Provádí se předvýrobní a výrobní příprava zhotovitele. Předává a přejímá se staveniště. Zpracovává se realizační (výrobní) dokumentace. Vybudovává se zařízení staveniště. Probíhá vlastní výstavba. Vede se stavební deník. Kontrolují se provedené práce. Probíhá fakturace v souladu se smlouvou. REALIZACE STAVBY

13 Probíhají kontrolní dny. Zajišťuje se fotodokumentace průběhu stavby. Evidují a řeší se vícepráce a méněpráce. Předává a přejímá se dílo (stavba). Odstraňují se případné vady a nedodělky. Vyhotovuje se dokumentace skutečného provedení stavby. Likviduje se zařízení staveniště a vyklizuje se celé staveniště. Žádá se o kolaudační souhlas, případně se oznamuje zahájení užívání stavby. REALIZACE STAVBY

14 Začíná zpravidla dnem, kdy stavební úřad užívání stavby povolil (kolaudační souhlas, oznámení o zahájení užívání stavby) a je ukončena fyzickou likvidací stavby (demolicí). FÁZE UŽÍVÁNÍ (PROVOZNÍ FÁZE)

15 Povolení stavebního úřadu s užíváním stavby je možno získat formou kolaudačního souhlasu nebo uplynutím lhůty po oznámení o zahájení užívání stavby. Odstranění vad a nedodělků, příp. záručních oprav. V závislosti na druhu stavby probíhá výběr nájemců, kupců apod. Nemovitost se vkládá do katastru nemovitostí. Uzavírají se smlouvy s dodavateli energií. Nemovitost se pojišťuje. Zpracovává se management údržby. Zpracovává se závěrečné vyhodnocení projektu. FÁZE UŽÍVÁNÍ (PROVOZNÍ FÁZE)

16 Předinvestiční fáze - zpracování záměrů, analýzy, studie proveditelnosti - výběrová řízení - technické či právní podklady - úkony související s povolováním staveb Investiční fáze - technický dozor investora (dozor nad prováděním díla, předání a převzetí díla, dozor nad kvalitou – povinný zakázek financovaných z veřejných rozpočtů) - zajišťuje vydání kolaudačního rozhodnutí - dohled nad odstraňováním závad z předávacího řízení ČINNOSTI INŽENÝRSKÉ ORGANIZACE


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO DÍLA I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google