Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba."— Transkript prezentace:

1 Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

2 Zadání 6.1 Dodavatel nabídl cenu na výstavbu základní školy 60.000 tis Kč, výstavba proběhne od března do července následujícího roku. Předpokládané měsíční prostavěnosti vycházejí z časového plánu a jsou uvedeny v tabulce č.1. Ve smlouvě o dílo bylo dohodnuto: -záloha 5 % (z ceny bez DPH) poskytnutá před zahájením stavby bude vypořádána v konečné faktuře, -dále bude dílo hrazeno formou měsíčních dílčích faktur skutečně provedených prací, -pozastávka ve výši 10 % z ceny bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků (předpoklad do konce kalendářního roku). Pozastávka bude vytvořena v konečné faktuře,splatnost faktur 30 dnů. Zpracujte platební kalendář stavby.

3 Zadání 6.1 Tab. 1 Měsíční prostavěnosti

4 Zadání 6.1 Platební kalendář

5 Zadání 6.1 Výpočet částky pro konečnou fakturu: (v tis Kč) Provedené práce v 07: Odpočet poskytnuté zálohy: Daňový základ: DPH 20%: Celkem: Odpočet pozastávky 10%: Celkem k úhradě:

6 Zadání 6.2 Příklad 6.2 Průběh Cash flow investora stavby Zadání: K příkladu 6.1 zpracujte grafický průběh cash flow investora s uvedením číselných hodnot za předpokladu úhrady stavby z vlastních finančních prostředků. Řešení: Cash flow je zpracováno formou grafu za předpokladu hrazení faktur investorem až v termínech splatnosti. Do výdajů investora je zahrnuta i DPH, protože až na výjimečné případy nemůže uplatňovat její odpočet u finančního úřadu.

7 Zadání 6.3 Příklad 6.3 Průběh Cash flow zhotovitele stavby Zadání K příkladu 6.1 zpracujte grafický průběh plánovaného cash flow dodavatele stavby (bez DPH) s uvedením číselných hodnot. Dodavatel počítá se ziskem 10% (z nákladů)

8 Zadání 6.3 Řešení Nejdříve je nutno určit náklady dodavatele stavby v jednotlivých měsících (viz. tab. 3) Tab 3 Náklady dodavatele stavby Obr. 1 Cash flow investora stavby - zpracovat

9 Zadání 6.3 Za předpokladu plateb investora až v na konci lhůty splatnosti (viz. příklad 6.2) je možno sestavit tabulku cash flow (tab.4). V grafu bude znázorněna nejnepříznivější varianta, kdy výdaje jsou průběžné v rámci měsíce a platba je provedena až poslední den lhůty splatnosti. Graf znázorňuje příjmy a výdaje dodavatele provádějícího stavební práce vlastními pracovníky.

10 Zadání 6.3 Tab. 4 Cash flow dodavatele stavby Obr. 2 Graf cash flow dodavatele stavby- znázornit grafický průběh CF dodavatele stavby bez DPH

11 Ukázka řešení

12 Ukázka platebního kalendáře

13 Příklad CF zhotovitele stavby

14 Výpočet částky pro konečnou fakturu

15 Podklady pro zpracování Čápová, D., Tománková, J. Příprava a řízení staveb Sbírka příkladů (ČVUT Praha 2007) Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003 CERM, s.r.o. Brno 2003 Hačkajlová, L. a kol.: Stavební ekonomika a management, Hačkajlová, L. a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles 2006. Sobotáles 2006. Jelen, V.: Ekonomika stavebního díla Jelen, V.: Ekonomika stavebního díla Příprava a řízení staveb, ČVUT 2006 Příprava a řízení staveb, ČVUT 2006 Tománková, J. a kol. Příprava a řízení staveb Tománková, J. a kol. Příprava a řízení staveb ČVUT 2008. ČVUT 2008. Prostějovská, Z. a kol. Management výstavbových projektů Prostějovská, Z. a kol. Management výstavbových projektů ČVUT 2008 ČVUT 2008

16 Děkuji za pozornost Doc. Ing. František Kuda, CSc. Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava email: frantisek.kuda@vsb.cz, tel. 59 732 1934frantisek.kuda@vsb.cz


Stáhnout ppt "Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba."

Podobné prezentace


Reklamy Google