Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

z toho 20 % DPH Firma uhradí tuto platbu na hlavní činnost Sdružení AP (to je včetně 20 % DPH) Firmě bude vyúčtováno jako přijatá záloha (dle zákona o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "z toho 20 % DPH Firma uhradí tuto platbu na hlavní činnost Sdružení AP (to je včetně 20 % DPH) Firmě bude vyúčtováno jako přijatá záloha (dle zákona o."— Transkript prezentace:

1

2 z toho 20 % DPH Firma uhradí tuto platbu na hlavní činnost Sdružení AP (to je včetně 20 % DPH) Firmě bude vyúčtováno jako přijatá záloha (dle zákona o DPH bude (dle zákona o DPH bude zaslán daňový doklad) Přijaté platby – postup vyúčtování v průběhu roku Sdružení AP přijatou platbu firmě vyúčtuje daňovým dokladem a odvede 20 % DPH (souhrnným daňovým dokladem za každý měsíc) za každý měsíc) k tomu 20 % DPH Na základě vyúčtování (daňového dokladu) si firma uplatní odpočet odpočet 20 % DPH Bohužel se jedná o jednoznačně zbytečné „přelévání“ peněz, vyžadované však platným zákonem o DPH.

3 Na základě vyúčtování záloh během roku bylo zahrnuto do nákladů firmy a byl uplatněn odpočet DPH. z toho 20 % DPH V průběhu roku přijaté a firmě vyúčtované platby na hlavní činnost (služby) Sdružení AP Podíl firmy na celkových nákladech vynaložených v daném roce na hlavní činnost Sdružení AP (= skutečná cena služeb) Konečné vyúčtování po skončení roku / 1 k tomu 20 % DPH Případný přeplatek (nebo jeho část stanovená Radou ředitelů) se zpravidla převádí jako platba na další rok (od roku 2006 se část přeplatku převádí i do tzv. „stálé zálohy“ – viz poslední snímek prezentace). Pokud by souhrnné náklady včetně DPH převýšily slože- né zálohy, jedná se o nedo- platek.

4 Konečné vyúčtování po skončení roku / 2 (vyrovnání rozdílu vůči vyúčtovaným zálohám) SKUTEČNÉ NÁKLADY v daném roce Podíl firmy na celkových nákladech vynaložených v daném roce na hlavní činnost (služby) Sdružení AP (= skutečná cena služeb) V průběhu roku přijaté a firmě vyúčtované zálohy na hlavní činnost Sdružení AP Náklady, které již byly zahr- nuty do účetnictví firmy na základě v průběhu roku vyúčtovaných záloh, je nutno za daný rok o tuto částku s n í ž i t (v případě vzniku nedo- platku naopak z v ý š i t a nedoplatek dle koneč- ného vyúčtování uhradit).

5 Konečné vyúčtování po skončení roku / 3 (vyrovnání rozdílu vůči vyúčtovaným zálohám) Skutečný odpočet DPH za daný rok 20 % DPH = DPH odpovídající ceně služeb (podílu na nákla- dech) za daný rok. Podíl firmy na celkových nákladech vynaložených v daném roce na hlavní činnost (cena služeb) Sdružení AP = základ pro 20 % DPH 20 % DPH Odpočet DPH provedený na základě vyúčtovaných plateb v průběhu roku Odpočet DPH uplatněný v průběhu roku na základě vyúčtovaných plateb je za daný rok nutno o tuto částku s n í ž i t (provést odvod). V případě vzniku nedoplatku o příslušnou částku z v ý š i t (uplatnit odečet) a nedopla- tek DPH dle konečného vyúčtování uhradit.

6 Konečné vyúčtování po skončení roku / 4 (vyrovnání rozdílu vůči vyúčtovaným zálohám) Případný celkový přeplatek (nedo- platek) za daný rok je dán: • nižšími (vyššími) náklady • a tím nižším (vyšším) odvodem DPH oproti vyúčtovaným přijatým platbám V případě, že přeplatek (nebo jeho část) je převáděn jako platba pro další rok, bude vyúčtován jako plat- ba přijatá ke dni 1.1. (včetně DPH 20 %). Na základě vyúčtování si fir- ma uplatní příslušný odpočet DPH. záloha na služby pro další rok DPH 20 % Přijatá platba na další rok (přeplatek za služby nebo jeho část) nebo jeho část)

7 Zúčtování přijaté „stálé zálohy“ firem „Stálá záloha“ firem pro daný rok je tvořena: • zůstatkem „stálých záloh“ z předchozího kalendářního roku • převedením stanovené části přeplatku za služby do „stálých záloh“ (dle rozhodnutí Rady ředitelů) Vytváření „stálých záloh“ firem Sdružení AP a podmínky pro jejich použití bylo schváleno Radou ředitelů (Valnou hromadou) Sdružení AP dne 23. 3. 2006. Sdružení AP přijatou stálou zálohu firmě zúčtuje (potvrdí její přijetí pro daný rok) daňovým dokladem. Při přijetí této platby nevzniká povinnost přiznání k DPH. Po skončení roku zašle Sdružení AP firmě příslušné vyúčtování (čerpání stálé zálohy). Ze stálé zálohy jsou hrazeny zejména položky nepodléhající platbě DPH.


Stáhnout ppt "z toho 20 % DPH Firma uhradí tuto platbu na hlavní činnost Sdružení AP (to je včetně 20 % DPH) Firmě bude vyúčtováno jako přijatá záloha (dle zákona o."

Podobné prezentace


Reklamy Google