Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba."— Transkript prezentace:

1 Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

2 Náplň předmětu: - problematika stavební ekonomiky a managementu se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dílu. Výuka: 2 hodiny/ týden přednášky 2 hodiny /týden cvičení ( 17 až 35 bodů ) ukončení zkouškou ( písemná a ústní část, max 65 bodů ) Vyučující: doc. Ing. František Kuda, CSc. Katedra MI ( 222 ), LPC 210/1, tel. 59 732 1934, 1953, email: frantisek.kuda@vsb.czfrantisek.kuda@vsb.cz Konzultační hodiny: pondělí 08,00 – 10,00 hod. Výuka a vyučující Výuka a vyučující

3 Požadavky ke zkoušce: zápočet (účast, 6 programů, zápočtová písemka) zápočet (účast, 6 programů, zápočtová písemka) písemná a ústní část zkoušky písemná a ústní část zkoušky ( test + odpovědní otázky z tématických okruhů ) ( test + odpovědní otázky z tématických okruhů ) Podklady pro přednášky a zkoušky: http:// fast10.vsb.cz/kuda/ přednášky http:// fast10.vsb.cz/kuda/ přednášky cvičení cvičení zkouška zkouška literatura literatura Odborná literatura: ČVUT, VUT, ČKAIT, Zkouška

4 Literatura Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003 CERM, s.r.o. Brno 2003 Hačkajlová, L. a kol.: Stavební ekonomika a management, Hačkajlová, L. a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles 2006. Sobotáles 2006. Jelen, V.: Ekonomika stavebního díla Jelen, V.: Ekonomika stavebního díla Příprava a řízení staveb, ČVUT 2006 Příprava a řízení staveb, ČVUT 2006 Tománková, J. a kol. Příprava a řízení staveb Tománková, J. a kol. Příprava a řízení staveb ČVUT 2008. ČVUT 2008. Prostějovská, Z. a kol. Management výstavbových projektů Prostějovská, Z. a kol. Management výstavbových projektů ČVUT 2008 ČVUT 2008 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (stavební zákon)

5 Učební texty FSv ČVUT

6

7 Havlíček, O.: Stavební deník. ČKAIT Praha 2002, Havlíček, O.: Stavební deník. ČKAIT Praha 2002, Novák, J.: Certifikace systému jakosti ve stavebních firmách. ČKAIT Praha 2000 Novák, J.: Certifikace systému jakosti ve stavebních firmách. ČKAIT Praha 2000 Vozáb, J.: Bezpečnost práce při výstavbě. ČKAIT Praha 1999 Vozáb, J.: Bezpečnost práce při výstavbě. ČKAIT Praha 1999 Matějka, V. a kol.: Dokumentace investičního procesu, ČKAIT Praha 2002 Matějka, V. a kol.: Dokumentace investičního procesu, ČKAIT Praha 2002 Kolektiv autorů: Projekt systému jakosti ČKAIT podle ČSN EN ISO 9001/2, ČKAIT 2000 Kolektiv autorů: Projekt systému jakosti ČKAIT podle ČSN EN ISO 9001/2, ČKAIT 2000 Kolektiv autorů: Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, ČKAIT Praha 2008 Kolektiv autorů: Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, ČKAIT Praha 2008 Doplňující literatura

8 Doplňková literatura České stavebnictví v číslech (ČKAIT + ČSÚ), České stavebnictví v číslech (ČKAIT + ČSÚ), Stavební ročenka (ČKAIT + ČSSI + ČSÚ), Stavební ročenka (ČKAIT + ČSSI + ČSÚ), Nadace ABF, Nadace ABF, SIA ČR-rada výstavby (stavitelství, inženýrství, architektura) SIA ČR-rada výstavby (stavitelství, inženýrství, architektura) Časopis Stavebnictví, Časopis Stavebnictví, ICE ČKAIT, ICE ČKAIT, ÚRS Praha, ÚRS Praha,

9 Úvod. Stavebnictví a stavební ekonomika v ČR, legislativní rámec výstavby, společenské aspekty staveb. Úvod. Stavebnictví a stavební ekonomika v ČR, legislativní rámec výstavby, společenské aspekty staveb. Podnikání a stavební podnik. Podnikání a stavební podnik. Organizace a řízení stavebního podniku, Pracovníci, Nákladové řízení, MTZ, Skladování, Majetek, Hospodaření. Projektová příprava staveb. Oprávnění k projektové činnosti, dokumentace projektu, dodavatelské systémy a smluvní vztahy, VHŘ ČKAIT Projektová příprava staveb. Oprávnění k projektové činnosti, dokumentace projektu, dodavatelské systémy a smluvní vztahy, VHŘ ČKAIT Investorská činnost. Úkoly v jednotlivých fázích, vyhledání dodavatele stavby, dozory na stavbě, stavební inženýring. Investorská činnost. Úkoly v jednotlivých fázích, vyhledání dodavatele stavby, dozory na stavbě, stavební inženýring. Činnost dodavatele stavby. Nabídková, předvýrobní a výrobní příprava, realizace zakázek, subdodávky Zásady organizace výstavby. Struktura stavby, časové plánování, zařízení staveniště. Bezpečnostní a environmentální management. Integrovaný systém řízení. Přehled přednášek

10 Program č.1 – Založení stavebního podniku podnikatelský záměr, zápis do OR, Program č. 2 – Organizace podniku a pracovně právní vztahy organizační struktura, PS, DOPP, DOPČ Program č. 3 – Zadání veřejné zakázky na stavební práce. zadávací dokumentace, nabídka do soutěže Program č.4 – Smluvní vztahy v investiční výstavbě smlouva a dílo, kupní smlouva, mandátní smlouva Program č.5 – Dokumentace o realizaci stavby stavební deník, protokol o předání stavby, DSPS. Program č. 6 – Fakturace stavebních prací Přehled cvičení

11 Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

12 Program č.1 – Založení stavebního podniku Zadání: Zadání: a) Vypracujte návrh podnikatelského záměru na založení nové firmy (s.r.o.) zaměřené svou náplní dle Živnostenského zákona na jednu nebo více těchto činností: - projektová činnost ve výstavbě; - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; - projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování; - inženýrská činnost ve výstavbě; - výkon zeměměřických činností; - poskytování služeb zadavatelům veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb.;

13 Program č.1 – Založení stavebního podniku Podnikatelský záměr bude obsahovat: Podnikatelský záměr bude obsahovat: - logo firmy - stanovení cíle podnikatelského záměru, - rozbor trhu, marketing projektu, ( tržní segment odběratelů ), - kalkulace vstupních údajů ( celková potřeba investic, leasing, dodavatelé), - kalkulace produktu ( výrobek, služba,) výrobní kapacita, pracovní síly, - kalkulace plánovaných měsíčních příjmů a výdajů, návrh zařízení kanceláře, - výpočet plánovaného měsíčního zisku.

14 Program č.1 – Založení stavebního podniku Zadání: Zadání: b) Vypracujte návrh společenské smlouvy na založení nové stavební firmy ( s.r.o.) a návrh na zápis do obchodního rejstříku. Předmětem podnikání budou činnosti uvedené v podnikatelském záměru. Společenská smlouva bude obsahovat: Společenská smlouva bude obsahovat: I. Obchodní jméno a sídlo společnosti. II.Předmět podnikání. III.Výše základního jmění a vklady společníků. IV.Orgány společnosti. V.Valná hromada. VI.Jednatel. Návrh na zápis do obchodního rejstříku bude obsahovat: Návrh na zápis do obchodního rejstříku bude obsahovat: Obchodní jméno, sídlo společnosti, IČO, předmět podnikání, právní forma, společníci, vklady společníků, základní jmění, statutárním orgánem je jednatel:..., dokladová část

15 Program č.1 – Založení stavebního podniku Podklady: Podklady: - ObZ- zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění, OZ, zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění, - SZ- č. 183/2006 Sb.v platném znění, ZP- zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění, - Ministrategie firmy ( Souček ) - přednášky z předmětu „Ekonomika a management ve výstavbě“ Vypracujte: Vypracujte: - Textovou část podnikatelského záměru, návrh loga firmy a návrh zařízení kanceláře, - Návrh společenské smlouvy, návrh na zápis do obchodního rejstříku.Návrh půjčky Termín odevzdání: Termín odevzdání: Vždy nejpozději do 14 dní od zadání programu.

16 Obsah podnikatelského záměru 1. Založení společnosti - právní forma - důvody pro výběr konkrétní právní formy - společníci a jejich vklady - základní jmění 2. Hlavní záměr projektu - charakteristika zaměření projektu -popis výrobku, produkce, prac. činností, …

17 3. Rozbor trhu – marketing projektu 3. Rozbor trhu – marketing projektu - analýza a prognóza poptávky - charakteristika spotřebitelů - citlivost poptávky na cenu a ceny na poptávku - rozbor konkurence, stav a podíl konkurence na trhu - odlišnost přístupu proti hlavních konkurentům - způsob uvedení výrobku na trh - distribuce, zabezpečení odbytu - reklama, propagace Obsah podnikatelského záměru

18 4. Celková potřeba investic, leasing. 4. Celková potřeba investic, leasing. - rozsah investic a harmonogram pořízení - důvod žádosti o úvěr - uvažovaný leasing a doba splatnosti - další pořizovaný investiční majetek 5. Výrobní kapacita, zajištění výroby - roční výrobní kapacita, - materiálové vstupy a jejich zajištění, - skladování surovin, výrobků, …. - energie potřebné na zajištění výroby

19 Obsah podnikatelského záměru 6. Pracovní síly 6. Pracovní síly - celková potřeba pracovních sil - požadavky na kvalifikaci - pracovníků,problematika odměňování 7. Náklady - měsíční surovinové, energetické, mzdové, odpisové a režijní náklady - zvyšování nákladů v dalších letech vlivem inflace

20 Obsah podnikatelského záměru 8. Finanční ukazatele a jejich vývoj 8. Finanční ukazatele a jejich vývoj - výnosy - náklady - zisk 9. Požadavek na úvěr 9. Požadavek na úvěr - délka úvěru - uvažovaná úroková míra - požadovaná výše úvěru - datum čerpání - účel úvěru - nabízené záruky, ( pozemky, budoucí stavba, ) - splátkový kalendář

21 Úkoly a cíle podnikatelského záměru Úkoly Úkoly 1. Stručná analýza okolí firmy 2. Analýza silných a slabých stránek firmy 3. Formulace specifických předností firmy 4. Vize ideální firmy 5. Formulace vrcholových strategických cílů 6. Hlavní strategické operace 7. Návrh dalšího postupu prací.

22 Úkoly a cíle podnikatelského záměru Cíle Cíle - formulovat základní rozvojové procesy podniku na strategické období - přesvědčit pracovníky, že vrcholové vedení podniku dokáže zajistit jeho dlouhodobou prosperitu - stimulovat pracovní kolektiv k aktivní účasti na formulaci strategie i na její realizaci, sjednocovat myšlenky a úsilí pracovního kolektivu k zajišťování dlouhodobého rozvoje podniku - spojit toto úsilí s procesem privatizace, změny vlastníka apod.

23 Úkoly a cíle podnikatelského záměru Princip strategického myšlení: Princip strategického myšlení: - princip variantnosti, - princip permanentnosti, - princip celosvětového systémového přístupu, - princip tvůrčího přístupu, - princip interdisciplinarity, - princip vědomí práce s rizikem, - princip koncentrace zdrojů, - princip vědomí práce časem.

24 Děkuji za pozornost doc. Ing. František Kuda, CSc. Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava email: frantisek.kuda@vsb.cz, tel. 59 732 1934frantisek.kuda@vsb.cz


Stáhnout ppt "Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba."

Podobné prezentace


Reklamy Google