Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení nákladů a ceny stavby Stavební projekt a jeho fáze Řízení nákladů (výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení nákladů a ceny stavby Stavební projekt a jeho fáze Řízení nákladů (výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace)"— Transkript prezentace:

1 Řízení nákladů a ceny stavby Stavební projekt a jeho fáze Řízení nákladů (výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace)

2 Úspěšný projekt (Projekt stavby = zhotovení stavby na vhodném pozemku) –dodržení termínů výstavby –dosažení požadované jakosti –nepřekročení plánovaných nákladů –dosažení minimálně plánovaných výnosů

3 Účastníci projektu : Přímí : –Investor (objednatel, zadavatel, stavebník, developer….) –Projektant (autorizovaný architekt, inženýr, technik, dodavatel projektové dokumentace) –Dodavatel (zhotovitel, stavební podnikatel) –Stavební dozor, technický dozor investora,… Nepřímí : –dotčené orgány státní správy –veřejnost - vlastníci sousedících pozemků, sdělovací prostředky, dočasně a trvale lobující organizace – např. občanská sdružení a společnost jako celek

4 Životní cyklus projektu : předinvestiční (přípravná) fáze (od první myšlenky na investici do stavby přes rozhodování o optimální variantě projektu do rozhodnutí, zda se v projektu bude či nebude pokračovat), investiční fáze : –investiční příprava (do zadání dodavatelům realizace stavby), –realizační příprava (do zahájení prací na staveništi), –realizace (zhotovení) stavby na staveništi (do ověření všech funkcí stavby a zaškolení a uvedení stavby do provozu), fáze užívání (provozování) nebo též ukončování ( po dokončení stavby probíhá ověření provozní spolehlivosti stavby a vyhodnocení (dosažení cílů projektu), kterými je výstavbový projekt ukončen, i když záruční doba příslušných hlavních účastníků může ještě pokračovat.

5 Náklady a jejich ovlivnitelnost v jednotlivých fázích projektu

6

7 Dodavatel : Nabídkový rozpočet Výrobní kalkulace Výrobní faktura Výsledná kalkulace Objednatel : Kontrolní rozpočet Faktury Konečná faktura Řízení nákladů a ceny stavby Řízení nákladů

8 1. Kontrolní a nabídkový rozpočet Projektová dokumentace Výkaz výměr Rozpočet

9

10

11

12 2. Řízení nákladů Tradiční nástroje řízení nákladů : Účetnictví (evidence nákladů) Výrobní kalkulace (vyčíslení, limity nákladů) Výrobní faktura (kontrola vynakládání nákladů) Výsledná kalkulace

13 Předpoklady řízení nákladů : přesné stanovení plánovaných nákladů přesné stanovení výše a struktury skutečných (vynaložených) nákladů porovnání plánovaných a skutečně vynaložených nákladů analýza příčin odchylek realizace nápravných opatření

14 Kalkulační metody Rozdílové metody kalkulace –Normová metoda kalkulace –Metoda standardních nákladů Dynamická kalkulace Kalkulace s neúplnými náklady (neabsorpční kalkulace) –Metoda variabilních nákladů Analýza ABC

15 Výrobní kalkulace = předběžná individuální kalkulace nákladů a potřeb  zjištění potřeby lidské práce  zjištění potřeby pracovních předmětů a prostředků  zjištění plánovaných vlastních nákladů a HV Využití ve vnitropodnikovém řízení : limity nákladů a množství - mzdy, materiál, stroje operativní plánování a řízení výroby zásobování zpracování výrobní faktury porovnání s výslednou kalkulací – vyhodnocení

16 Technické a technologické podklady pro zpracování výrobní kalkulace : projekt objektu nebo jeho části –výkaz výměr (množství prací k provedení - vektor produkce) –technická zpráva k projektové dokumentaci plán organizace výstavby dokumentace výrobní přípravy vnitropodnikové informace o možnostech zajištění potřebných materiálů, strojů, pracovníků daných profesí v čase realizace rozdělení prací na objektu

17 Normativní a oceňovací podklady (základna) : Spotřeby času práce pracovníků a mechanismů Spotřeby materiálů, polotovarů, výrobků Ceny materiálů, polotovarů, výrobků Sazby strojohodin Mzdové tarify, prémiové sazby Tarify nákladní automobilové a železniční dopravy Vnitropodnikové ceny polotovarů, výrobků, výkonů Nabídky dodavatelů a subdodavatelů Aktualizace !!!

18 Technologicko – organizační předpis Výkonová norma Standardy času (základní výkonové normy)

19 Normy spotřeby pracovních předmětů (normy spotřeby materiálů ve stavební výrobě)

20 Sborník potřeb a nákladů (SPON)

21 Výpočet : vektor produkce * matice prvků normativní základny (výkaz výměr, rozpočet) Výstup : celkový čas práce podle profesí a tříd množství materiálů podle druhů v technických jednotkách počty strojohodin podle druhů strojů

22

23

24 Výrobní faktura (časová výrobní kalkulace) = vnitropodnikový doklad o dílčích výsledcích hospodaření Vektor produkce = skutečně provedené množství prací (soupis provedených prací)  Kontrola hospodaření  Vytýkací řízení se stavbyvedoucím – odchylky ?

25 Výsledná kalkulace  Zjištění skutečných nákladů  Tvorba ukazatelů  Porovnání konečné výše nákladů s plánovanými náklady  Sledování vývoje skutečných nákladů na obdobných stavbách

26 Faktory ovlivňující výši nákladů : Vnější –Ceny vstupů, regulace –Postavení firmy na trhu –Cenové strategie konkurence a dodavatelů –Podmínky financování, úvěrování –Zahraničně obchodní vztahy Vnitřní –Velikost firmy –Organizační uspořádání –Struktura výroby –Kvalifikace a schopnosti zaměstnanců –Vybavenost základními prostředky –Systém řízení jakosti –Organizace výroby –Výdaje na propagaci, reklamu, odbyt…

27 Možnosti ovlivňování výše nákladů : volba méně nákladově náročných variant vstupů volba vhodného sortimentu výroby volba ekonomických řešení projektů, návrhů využívání kapacit řízení materiálového hospodářství zvyšování produktivity

28 Ovlivňování nákladů na materiál : Volba dodavatelů Náklady na pořízení –Náklady na přepravu –Náklady na skladování Způsob nákupu –Rabaty, slevy Manipulace s materiálem Motivace pracovníků k úsporám

29 Ovlivňování nákladů na mzdy : Kvalitně stanovená spotřeba času –nasazení optimálního počtu pracovníků Profesní kvalifikace Víceprofesní kvalifikace Organizace práce, uspořádání pracoviště (ztráty času) Najímání sezónních dělníků

30 Ovlivňování nákladů na provoz strojů : Zajištění (pořízení) stroje –Nákup –Leasing –Pronájem Organizace práce, uspořádání pracoviště (prostoje) Optimální nasazení stroje

31 Ovlivňování režijních nákladů : nákup zařízení s nízkými provozními náklady –spotřeba energií –spotřeba pohonných hmot –malá náročnost na údržbu snižování počtu režijních pracovníků a zvyšování jejich produktivity práce moderní informační technologie minimalizace fixních nákladů

32 Příště : ………. předtermín Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Řízení nákladů a ceny stavby Stavební projekt a jeho fáze Řízení nákladů (výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace)"

Podobné prezentace


Reklamy Google