Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Význam ekonomiky Účastníci výstavby Klasifikování stavebních děl

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Význam ekonomiky Účastníci výstavby Klasifikování stavebních děl"— Transkript prezentace:

1 Obsah Význam ekonomiky Účastníci výstavby Klasifikování stavebních děl
Ukazatelé

2 1. Význam ekonomiky Rozvoj techniky závisí na rozvoji ekonomiky
Okolní prostředí Mikroekonomie Podnik Makroekonomie Rozvoj techniky závisí na rozvoji ekonomiky

3 Cíl: maximalizace zisku s minimálními náklady
produktivita práce hospodárnost rentabilita užitečnost (kvalita) Úloha stavebního ekonoma Hodnotí důsledky variant na ekonomiku stavby a podniku

4 Náplň stavební ekonomiky
Projektová, technologická i hospodářská příprava staveb Provádění staveb, modernizace, rekonstrukce Provoz a údržba Likvidace Okolí vstupy Výrobní proces Výstupy Výrobní spotřeba Náklady lidská práce Majetek, Výkony →Výnosy Efekt Hosp. výsledek Hodnocení

5 Ekonomická rozhodnutí
Faktor času Faktor rizik Faktor kvality (technické, organizace, projektu)

6 2. Účastníci výstavby Stavebník Investor Projektant
Generální dodavatel Subdodavatelé Technický dozor investora Autorský dozor Projektant Dodavatel

7 3. Klasifikace stavebních děl
Základ třídění: stavební díl

8 Cíle klasifikování: jednotné třídění kompatibilní způsob třídění
usnadnění komunikace

9 Jednotné třídění důležité především pro sestavení a používání:
operativních norem, oceňovacích podkladů, technickohospodářských ukazatelů, podkladů o stavební produkci v zadávacím řádu stavby směrných cen ÚRS Praha a.s.

10 Obecně je klasifikaci možné provádět dle:
Stavebně-výrobního a materiálového hlediska – pohled zhotovitele Funkce a doby používání stavebních děl – pohled uživatele Statistických kritérií třídění stavební produkce – dlouhodobá srovnatelnost, klasifikační vazby na jiné klasifikace

11 Používané třídníky Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)
- ČR, pro podrobné třídění a oceňování Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací (JKSO) - ČR, pro oceňování a technické ukazatele obory – stavební objekty obory 838 – 839 – stavební práce výrobní povahy

12 Používané třídníky Struktura číselného kódu JKSO
1.2.3. 4. 5. 6. 7. 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň Obor Skupina Podskupina Konstrukčně materiálová charakteristika Druh stavební akce Druh stavební akce (např.: novostavba, rekonstrukce) Stavebně technický popis a účel Druh konstrukce, materiálu

13 Používané třídníky Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
- EU, všechny činnosti práv. nebo fyz. osob Standardní klasifikace produkce (SKP) - EU Oddíl 45 - Stavební práce Oddíl 46 – Klasifikace stavebních děl (KSD) - pro statistické účely

14 Struktura číselného kódu oddílu 46 – Klasifikace stavebních děl
Používané třídníky Struktura číselného kódu oddílu 46 – Klasifikace stavebních děl 1.2 3 4 5 6 7 8 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 5.stupeň 6.stupeň 7.stupeň Oddíl Pododdíl Skupina Podskupina třída položka fazeta Stavebně technický popis a účel (např.: administrativní budova, hala pro výrobu) materiál

15 Classification of Types of Constructions = CC Czech = CZ
Používané třídníky CC-CZ Od roku 2004 Nahrazuje KSD Classification of Types of Constructions = CC Czech = CZ Statistické účely Nezahrnuje stavební práce a technolog. zař.

16 Struktura číselného kódu CC-CZ
Používané třídníky Struktura číselného kódu CC-CZ Podle technického řešení a užívání 1 2 3 4 5,6 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 5.stupeň 2x Sekce 6x Oddíl 20x Skupina 46x Třída 335x Podtřída Budovy Inženýrská díla

17 Kód CZ-CC Text SEKCE 1 - BUDOVY 11 Budovy bytové 111 Budovy jednobytové 1110 111011 111012 Budovy jednobytové se služebním vybavením 111021 Chalupy pro rekreaci jednobytové 111022 Chaty pro rekreaci jednobytové 111091 Oplocení budov 1110

18 4. Ukazatelé Podílové ukazatele Produktivita práce:
Produkt vytvořený za jednotku času objem produktu Pp = množství práce Převrácená hodnota = pracnost: Práce potřebná na jednotku výrobku

19 Rentabilita Nákladovost ziskovost, výnosnost náklady na jednu
efektivnost zisk R = základna Nákladovost náklady na jednu korunu produkce náklady N = výnosy

20 Efektivnost maximální užitek s danými zdroji daný užitek s minimálními zdroji užitečnost výstupů a hospodárnost vstupů výstupy E = vstupy Užitečnost – kvalita, kvantita, včasnost

21 Hospodárnost stupeň využití zdrojů normativy x účetnictví zdroje skutečně spotřebované H = zdroje, které měly být spotřebovány


Stáhnout ppt "Obsah Význam ekonomiky Účastníci výstavby Klasifikování stavebních děl"

Podobné prezentace


Reklamy Google