Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah 1.Význam ekonomiky 2.Účastníci výstavby 3.Klasifikování stavebních děl 4.Ukazatelé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah 1.Význam ekonomiky 2.Účastníci výstavby 3.Klasifikování stavebních děl 4.Ukazatelé."— Transkript prezentace:

1 Obsah 1.Význam ekonomiky 2.Účastníci výstavby 3.Klasifikování stavebních děl 4.Ukazatelé

2 Okolní prostředí 1. Význam ekonomiky Podnik Mikroekonomie Makroekonomie Rozvoj techniky závisí na rozvoji ekonomiky

3 Cíl: maximalizace zisku s minimálními náklady –produktivita práce –hospodárnost –rentabilita –užitečnost (kvalita) Úloha stavebního ekonoma –Hodnotí důsledky variant na ekonomiku stavby a podniku

4 Náplň stavební ekonomiky –Projektová, technologická i hospodářská příprava staveb –Provádění staveb, modernizace, rekonstrukce –Provoz a údržba –Likvidace Okolí vstupyVýrobní procesVýstupy Majetek, lidská práce Výrobní spotřeba Náklady Efekt Výkony → Výnosy Hosp. výsledekHodnocení

5 Ekonomická rozhodnutí –Faktor času –Faktor rizik –Faktor kvality (technické, organizace, projektu)

6 2. Účastníci výstavby Stavebník Investor Projektant Generální dodavatel Subdodavatelé Technický dozor investora Autorský dozor Stavebník Projektant Dodavatel

7 3. Klasifikace stavebních děl Stavební konstrukce a práce HSVPSV Stavební díl (charakteristická funkce,účel) Konstrukce (z různých materiálů a technologií) Konstrukce (z různých materiálů a technologií) Stavební díl (charakteristická funkce, účel) Základ třídění: stavební díl

8 Cíle klasifikování: jednotné třídění kompatibilní způsob třídění usnadnění komunikace

9 Jednotné třídění důležité především pro sestavení a používání: operativních norem, oceňovacích podkladů, technickohospodářských ukazatelů, podkladů o stavební produkci v zadávacím řádu stavby směrných cen ÚRS Praha a.s.

10 Obecně je klasifikaci možné provádět dle: Stavebně-výrobního a materiálového hlediska – pohled zhotovitele Funkce a doby používání stavebních děl – pohled uživatele Statistických kritérií třídění stavební produkce – dlouhodobá srovnatelnost, klasifikační vazby na jiné klasifikace

11 Používané třídníky Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) - ČR, pro podrobné třídění a oceňování Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací (JKSO) - ČR, pro oceňování a technické ukazatele obory 801 - 833 – stavební objekty obory 838 – 839 – stavební práce výrobní povahy

12 Používané třídníky 1.2.3.4.5.6.7. 1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň OborSkupinaPodskupina Konstrukčně materiálová charakteristika Druh stavební akce Struktura číselného kódu JKSO Stavebně technický popis a účel Druh konstrukce, materiálu Druh stavební akce (např.: novostavba, rekonstrukce)

13 Používané třídníky Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) - EU, všechny činnosti práv. nebo fyz. osob Standardní klasifikace produkce (SKP) - EU Oddíl 45 - Stavební práce Oddíl 46 – Klasifikace stavebních děl (KSD) - pro statistické účely

14 Struktura číselného kódu oddílu 46 – Klasifikace stavebních děl 1.2345678 1.stupeň2.stupeň3.stupeň4.stupeň5.stupeň6.stupeň7.stupeň OddílPododdílSkupinaPodskupinatřídapoložkafazeta Používané třídníky Stavebně technický popis a účel (např.: administrativní budova, hala pro výrobu) materiál

15 Používané třídníky CC-CZ – Od roku 2004 – Nahrazuje KSD – Classification of Types of Constructions = CC Czech = CZ – Statistické účely – Nezahrnuje stavební práce a technolog. zař. – www.czso.cz

16 Struktura číselného kódu CC-CZ 12345,6 1.stupeň2.stupeň3.stupeň4.stupeň5.stupeň 2x Sekce 6x Oddíl 20x Skupina 46x Třída 335x Podtřída Používané třídníky Podle technického řešení a užívání I.Budovy II.Inženýrská díla

17 Kód CZ-CCText SEKCE 1 - BUDOVY 11Budovy bytové 111Budovy jednobytové 1110Budovy jednobytové 111011Budovy jednobytové 111012Budovy jednobytové se služebním vybavením 111021Chalupy pro rekreaci jednobytové 111022Chaty pro rekreaci jednobytové 111091Oplocení budov 1110

18 4. Ukazatelé Podílové ukazatele –Produktivita práce: Produkt vytvořený za jednotku času objem produktu Pp = -------------------------- množství práce Převrácená hodnota = pracnost: Práce potřebná na jednotku výrobku

19 –Rentabilita ziskovost, výnosnost efektivnost zisk R = --------------- základna – Nákladovost náklady na jednu korunu produkce náklady N = ----------- výnosy

20 –Efektivnost maximální užitek s danými zdroji daný užitek s minimálními zdroji užitečnost výstupů a hospodárnost vstupů výstupy E = --------------- vstupy –Užitečnost – kvalita, kvantita, včasnost

21 –Hospodárnost stupeň využití zdrojů normativy x účetnictví zdroje skutečně spotřebované H = ------------------------------------------------- zdroje, které měly být spotřebovány


Stáhnout ppt "Obsah 1.Význam ekonomiky 2.Účastníci výstavby 3.Klasifikování stavebních děl 4.Ukazatelé."

Podobné prezentace


Reklamy Google