Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit VYHLÁŠKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit VYHLÁŠKA."— Transkript prezentace:

1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit VYHLÁŠKA č. 213/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. VYHLÁŠKA č. 213/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb.

2 Energetický audit (1) Hodnocení současné úrovně provozovaného energetického hospodářství a budov (1) Hodnocení současné úrovně provozovaného energetického hospodářství a budov (2) Návrh opatření ke snížení spotřeby energie (2) Návrh opatření ke snížení spotřeby energie (3) Návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor, Závěrečný posudek (3) Návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor, Závěrečný posudek

3 1. Hodnocení současné úrovně provozovaného energetického hospodářství a budov 1.1 Identifikační údaje 1.1 Identifikační údaje určení zadavatele auditu, určení zadavatele auditu, určení provozovatele předmětu energetického auditu, určení zpracovatele určení provozovatele předmětu energetického auditu, určení zpracovatele určení předmětu energetického auditu, kterým je podnik, provozovna zařízení nebo budova, popis výchozího stavu určení předmětu energetického auditu, kterým je podnik, provozovna zařízení nebo budova, popis výchozího stavu 1. 2 Popis výchozího stavu 1. 2 Popis výchozího stavu 1.3 Zhodnocení výchozího stavu 1.3 Zhodnocení výchozího stavu

4 1.2.1 předmět energetického auditu: 1.2.1 předmět energetického auditu: název předmětu energetického auditu, název předmětu energetického auditu, základní popis, základní popis, charakteristika hlavních činností v předmětu auditu (sortiment výrobků, výrobní technologie), charakteristika hlavních činností v předmětu auditu (sortiment výrobků, výrobní technologie), situační plán, situační plán, seznam všech budov s uvedením jejich účelu, seznam všech budov s uvedením jejich účelu, výčet všech energeticky významných technologií včetně výrobních. výčet všech energeticky významných technologií včetně výrobních. 1.2.2 energetické vstupy a výstupy 1.2.2 energetické vstupy a výstupy průměrné roční výše energetických vstupů a výstupů týkajících se předmětu energetického auditu, zobrazující stav před realizací projektu za 3 předchozí roky. průměrné roční výše energetických vstupů a výstupů týkajících se předmětu energetického auditu, zobrazující stav před realizací projektu za 3 předchozí roky. 1.2 Popis výchozího stavu

5 Soupis energetických vstupů a výstupů –za 3 roky 1.2 Popis výchozího stavu

6 1.2.3 vlastní energetické zdroje 1.2.3 vlastní energetické zdroje počet, typ, označení výrobce, rok výroby, počet, typ, označení výrobce, rok výroby, jmenovitý výkon tepelný nebo elektrický, jmenovitý výkon tepelný nebo elektrický, parametry vyráběného média, parametry vyráběného média, druh paliva, druh paliva, odlučovací zařízení, odlučovací zařízení, předpokládaná životnost. předpokládaná životnost.

7 1.2 Popis výchozího stavu 1.2.4 rozvody energie 1.2.4 rozvody energie Popisují páteřní a hlavní rozvody. Pro rozvod tepla se uvede druh, jeho délka, kapacita, průměr, provedení, tloušťka a stav tepelné izolace, stáří a technický stav. Popisují páteřní a hlavní rozvody. Pro rozvod tepla se uvede druh, jeho délka, kapacita, průměr, provedení, tloušťka a stav tepelné izolace, stáří a technický stav. 1.2.5 Významné spotřebiče energie 1.2.5 Významné spotřebiče energie Vytápění budov Vytápění budov Ohřev TUV Ohřev TUV Osvětlení Osvětlení Výtahy Výtahy Atd. Atd. Údaje o budovách a významných spotřebičích energie obsahují údaje o tepelně technických vlastnostech konstrukcí a konečné spotřebě energie v budovách a údaje o parametrech technologických spotřebičů, které ovlivňují energetickou bilanci předmětu energetického auditu. Zjišťují se technické parametry spotřebičů energie z pasportů, podle štítků a z provozních záznamů. Údaje o budovách a významných spotřebičích energie obsahují údaje o tepelně technických vlastnostech konstrukcí a konečné spotřebě energie v budovách a údaje o parametrech technologických spotřebičů, které ovlivňují energetickou bilanci předmětu energetického auditu. Zjišťují se technické parametry spotřebičů energie z pasportů, podle štítků a z provozních záznamů.

8 1.3 Zhodnocení výchozího stavu Energetická bilance Energetická bilance Kontrola stávajících údajů: Kontrola stávajících údajů: vstupy paliv a energie, vstupy paliv a energie, změnu stavu zásob paliv změnu stavu zásob paliv prodej energie fyzickým a právnickým osobám prodej energie fyzickým a právnickým osobám provozní ukazatele zdroje energie v předmětu energetického auditu provozní ukazatele zdroje energie v předmětu energetického auditu energetické ztráty v rozvodech energie, energetické ztráty v rozvodech energie, spotřebu energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody, spotřebu energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody, tepelně technické vlastnosti budov a jejich konstrukcí, tepelně technické vlastnosti budov a jejich konstrukcí, spotřebu energie na technologické výrobní procesy spotřebu energie na technologické výrobní procesy spotřebu energie na ostatní procesy, jako je větrání, chlazení a osvětlení; sledují se hlavně specifické spotřeby energie, velikost příkonů, časové využití a jejich účelnost. spotřebu energie na ostatní procesy, jako je větrání, chlazení a osvětlení; sledují se hlavně specifické spotřeby energie, velikost příkonů, časové využití a jejich účelnost.

9 2. Návrh opatření ke snížení spotřeby energie Seznam opatření vedoucích ke snížení spotřeby energie Seznam opatření vedoucích ke snížení spotřeby energie U jednotlivých opatření se stanoví výše úspory energie v technických jednotkách s jejich finančním ohodnocením, výše investičních a provozních nákladů a prostá návratnost. U jednotlivých opatření se stanoví výše úspory energie v technických jednotkách s jejich finančním ohodnocením, výše investičních a provozních nákladů a prostá návratnost. Následně se opatření uspořádají do minimálně 2 variant Následně se opatření uspořádají do minimálně 2 variant Pro jednotlivé varianty se zpracují energetické bilance a porovnají se s bilancí platnou pro výchozí stav. Stanoví se investiční náklady, skutečně dosažitelná výše energetických úspor nebo snížení nákladů na energii pro jednotlivé varianty při zvážení všech omezujících vlivů. Pro jednotlivé varianty se zpracují energetické bilance a porovnají se s bilancí platnou pro výchozí stav. Stanoví se investiční náklady, skutečně dosažitelná výše energetických úspor nebo snížení nákladů na energii pro jednotlivé varianty při zvážení všech omezujících vlivů.

10 3.Návrh vybrané varianty Detailní popis doporučené varianty Detailní popis doporučené varianty Ekonomické vyhodnocení Ekonomické vyhodnocení Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí Závěrečný posudek Závěrečný posudek Evidenční list EA Evidenční list EA Energeticky úsporný projekt Energeticky úsporný projekt


Stáhnout ppt "ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit VYHLÁŠKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google