Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ katedra ekonomiky a řízení stavebnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ katedra ekonomiky a řízení stavebnictví."— Transkript prezentace:

1 ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ katedra ekonomiky a řízení stavebnictví

2  k posouzení realizovatelnosti projektu jako celku,  z hlediska finančního k vyhodnocení efektivnosti využití vložených prostředků,  je zároveň i zásadním nástrojem samotného projektového řízení.  Studie proveditelnosti  Technicko-ekonomická studie  Feasibility Study  Investiční studie SYNONYMA

3  je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek vlastně popisuje investiční záměr.  Jejím účelem je vyhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu a poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí/rozhodnutí o přidělení dotace.  Jak vyplývá z vymezeného účelu, studie je zpracovávána v přípravné - tedy předinvestiční fázi projektu.

4  Strukturou informací se de facto neliší od studie proveditelnosti. Rozdíl spočívá v podrobnosti a přesnosti zpracování.  Na základě této studie by se měl investor rozhodnout, zda uvolní další finanční a jiné zdroje na dopracování detailní studie proveditelnosti, či naopak, zda přípravné práce na projektu zastaví.

5  Předinvestiční  Sběr informací, analýzy, studie, vyhodnocení a konečné rozhodnutí;  Investiční  vlastní realizace projektu (pořízení, výstavba apod.)  Provozní  provoz projektu. Projekt Předinvestiční fázeInvestiční fáze Provozní fáze Fáze užívání NÁPAD PROPOČE T ROZPOČET ÚR

6

7  Zdůvodnění nutnosti a potřebnosti projektu  Identifikace cílů projektu a jeho variant  Výběr nejvhodnější varianty realizace  Rozhodnutí o lokalizaci projektu  Návrh technického řešení  Vyhodnocení efektivnosti  Rozhodnutí o způsobu financování  Investiční a finanční rozhodnutí  V této fázi zpracováváme Studii proveditelnosti

8  Jedná se o postupné zpřesňování jednotlivých částí studie proveditelnosti, které jsou na sobě významně a těsně závislé. Studii nelze zpracovat krok za krokem od jakéhosi začátku do konce, aniž bychom neustále kontrolovali konsistenci nově zpracovaných částí s předchozími a nutnosti nových oprav a zásahů.

9  vlastníci a management privátních subjektů (dlouhodobé zhodnocení investovaných finančních prostředků)  potenciální finanční investoři – banky (bezpečnost investovaných prostředků a schopnost splácet příslušné úroky i jistinu), dotační programy  veřejné instituce a samosprávy (u veřejně prospěšných projektů - společensko-ekonomický prospěch projektu, minimalizace nároků na finanční subvence)

10  1. Obsah  2. Úvodní informace  3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  4. Management projektu a řízení lidských zdrojů  5. Technické a technologické řešení projektu  6. Dopad projektu na životní prostředí  7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu  8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  9. Harmonogram realizace projektu  10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu

11

12  1. Obsah  2. Úvodní informace  3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  4. Management projektu a řízení lidských zdrojů  5. Technické a technologické řešení projektu  6. Dopad projektu na životní prostředí  7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu  8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  9. Harmonogram realizace projektu  10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu  informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, na které stránce je lze nalézt

13  1. Rekapitulace výsledků studie  2. Úvodní informace  3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  4. Management projektu a řízení lidských zdrojů  5. Technické a technologické řešení projektu  6. Dopad projektu na životní prostředí  7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu  8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  9. Harmonogram realizace projektu  10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu  projektu stručný popis účelu a podkladů pro zpracování studie včetně časového údaje jejího zpracování, identifikační údaje o zadavateli, zpracovateli studie a lokalizaci projektu (max. v rozsahu 1 strany);

14  1. Obsah  2. Úvodní informace  2. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  4. Management projektu a řízení lidských zdrojů  5. Technické a technologické řešení projektu  6. Dopad projektu na životní prostředí  7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu  8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  9. Harmonogram realizace projektu  10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu komplexní popis hlavních charakteristik projektu:  jaký je název, smysl a zaměření projektu  obsah, hlavní cíle a přínosy projektu  předkladatel projektu (příp. vlastník, provozovatel) či další partneři,  popis jednotlivých etap projektu!!!! Etapy jsou důležité pro financování projektu  variantní řešení, zdůvodnění výběru právě předkládaného řešení a ostatní významná specifika projektu;

15  1. Obsah  2. Úvodní informace  3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  4. Management projektu a řízení lidských zdrojů  5. Technické a technologické řešení projektu  6. Dopad projektu na životní prostředí  7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu  8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  9. Harmonogram realizace projektu  10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu  stručný popis organizační struktury projektu, kontrolní procesy a monitoring projektu včetně specifikace zapojených lidských zdrojů (pro fázi realizace projektu)  Lidské zdroje ve fázi provozu projektu

16  1. Obsah  2. Úvodní informace  3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  4. Management projektu a řízení lidských zdrojů  5. Technické a technologické řešení projektu  6. Dopad projektu na životní prostředí  7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu  8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  9. Harmonogram realizace projektu  10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu  a jeho etap  popis technických a technologických aspektů projektu (technologie a technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody variantních technických řešení, organizace výstavby a možná technická rizika, předpokládaná životnost, údaje o potřebné údržbě a nákladnosti oprav, související materiálové toky atd.);

17  1. Obsah  2. Úvodní informace  3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  4. Management projektu a řízení lidských zdrojů  5. Technické a technologické řešení projektu  6. Dopad projektu na životní prostředí  7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu  8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  9. Harmonogram realizace projektu  10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu  stručný souhrn možných kladných i negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, vyplývajících z realizace projektu

18  1. Rekapitulace výsledků studie  2. Současný stav a historie projektu  3. Analýza trhu a koncepce marketingu  4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu  5. Lokalita projektu a životní prostředí  6. Technické řešení projektu  7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu  8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  9. Harmonogram realizace projektu  10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu  kalkulace a rozbor předpokládaných nákladů a příjmů v rámci projektu, odhadovaný průběh jednotlivých nákladů a výnosů (cashflow) a zdroje financování projektu;

19  1. Rekapitulace výsledků studie  2. Současný stav a historie projektu  3. Analýza trhu a koncepce marketingu  4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu  5. Lokalita projektu a životní prostředí  6. Technické řešení projektu  7. Organizace provozu a režijní náklady  8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  9. Harmonogram realizace projektu  10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu vyhodnocení finanční rentability a udržitelnosti variantních řešení projektu na základě stanovených hodnotících ukazatelů - čistá současná hodnota investice NPV, vnitřní výnosová míra investice IRR, index rentability, diskontovaná doba návratnosti investice;

20  1. Obsah  2. Úvodní informace  3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  4. Management projektu a řízení lidských zdrojů  5. Technické a technologické řešení projektu  6. Dopad projektu na životní prostředí  7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu  8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  9. Harmonogram realizace projektu  10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu předpokládaný časový harmonogram jednotlivých činností a etap projektu včetně zobrazení vzájemných návazností těchto činností; Nejlépe graficky

21  1. Obsah  2. Úvodní informace  3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  4. Management projektu a řízení lidských zdrojů  5. Technické a technologické řešení projektu  6. Dopad projektu na životní prostředí  7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu  8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  9. Harmonogram realizace projektu  10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu shrnující závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech předchozích hledisek a vyjádření k realizovatelnosti, udržitelnosti a rentabilitě projektu (max. v rozsahu 3 stran);


Stáhnout ppt "ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ katedra ekonomiky a řízení stavebnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google