Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc, 2. 9. 2009, Zlín 8. 9. 2009 FINANCE PRO VÁŠ INVESTIČNÍ ZÁMĚR WORKSHOP Jak dobře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc, 2. 9. 2009, Zlín 8. 9. 2009 FINANCE PRO VÁŠ INVESTIČNÍ ZÁMĚR WORKSHOP Jak dobře."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc, 2. 9. 2009, Zlín 8. 9. 2009 FINANCE PRO VÁŠ INVESTIČNÍ ZÁMĚR WORKSHOP Jak dobře zpracovat projektový záměr

2 Projektový záměr Projektový záměr je konkrétní představa o budoucím projektu. Pokud si žadatel napíše projektový záměr na papír, mělo by se jednat přibližně o dvoustránkový dokument, který podává základní informace o projektu - cíle projektu, zdroje financování, způsoby realizace, časový harmonogram a předpokládané výstupy projektu. Příprava je důležitá i proto, že pokud zveřejněná výzva omezí některé parametry projektu (monitorovací indikátory, výše dotace, atd.), umožní Vám to lépe a rychleji reagovat a upravit Váš projektový záměr.

3 Projektový záměr Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy též označovaná jako technickoekonomická studie, je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek popisuje investiční záměr. Jeho účelem je zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. Pre - feasibility Study (Předběžná studie proveditelnosti) Na základě této studie by se měl investor rozhodnout, zda uvolní další finanční a jiné zdroje na dopracování detailní studie proveditelnosti, či naopak, zda přípravné práce na projektu zastaví. V případě veřejné správy bychom pak bonitu projektů posuzovali především z hlediska společenských dopadů.

4 Projektový záměr STRATEGIE Cíle Zdroje - vstupy VýstupyVýsledky Minulé výsledky a klíčová poučení Potřeby a nerovnostiAnalýza silných a slabých stránek Analýza potenciálu a perspektiv Dopady Realizace účinnost Relevance a celkové zdůvodnění záměru

5 Projektový záměr ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ (COST-BENEFIT ANALYSIS), která je metodickým postupem, který svým průběhem postupně zodpovídá základní otázku: „Co komu realizace investičního projektu přináší a co komu bere?“. Takto vymezené dopady akce jsou následně agregovány, převedeny na hotovostní toky a zahrnuty do výpočtu rozhodujících ukazatelů, na základě nichž lze rozhodnout, zda je projekt ve svém důsledku pro společnost přínosem či nikoli. Každý reálný investiční záměr je něčím originální, ať již novým prostředím, ve kterém je realizován, subjektem, který se o jeho realizaci rozhoduje nebo například časem, ve kterém se jeho realizace plánuje či ve kterém je uvažována jeho provozní část. Všechny tyto rozdíly mohou mít vliv na to, že není možné přistupovat k projektům pouze s nacvičenou odbornou rutinou.

6 Projektový záměr Je vhodné použít odhad pesimistický (dolní mez poptávky), střední (střední hodnota poptávky nebo velikost poptávky s nejvyšší pravděpodobností, že nastane) a varianta optimistická (horní uvažovaná mez poptávky). Těmto variantám neovlivnitelných nebo jen z části ovlivnitelných faktorů pak odpovídají i tři různé verze finančního plánu a výsledných ukazatelů. Vazba na nulovou a investiční variantu.

7 Projektový záměr Návrh obsahu: Název projektu Místo realizace – synergické efekty, vazba na okolí Popis záměru projektu - výčet aktivit projektu, cílů a výstupů a výsledků Cílové skupiny/uživatelé projektu Fáze připravenosti (studie, územní rozhodnutí, stavební povolení, atd.) Výše dotace Předpokládaný zdroj financování (dotace, vlastní, úvěr...) Předpokládaný termín zahájení projektu a doba realizace projektu Předpokládaní partneři projektu

8 Projektový záměr Název projektu Místo realizace – synergické efekty, vazba na okolí Název by měl vyjadřovat hlavní aktivitu projektu a místo realizace. -Vazba názvu na různá povolení a další dokumenty -Místo realizace může být omezující podmínkou z pohledu výzvy, stejně jako typ žadatele -Podstatné je zjistit a popsat vazbu na připravované nebo již realizované projekty v okolí Vazba na Benefit, případně marketingovou analýzu.

9 Projektový záměr Popis záměru projektu - výčet aktivit projektu, cílů a výstupů a výsledků -Musí být jasně popsán hlavní smysl projektu „nosná myšlenka“ -Rozčlenění na „způsobilé a nezpůsobilé“aktivity -Jedná se o monitorovací indikátory (např. pracovní místa) Cílové skupiny/uživatelé projektu -Musí být v souladu s výzvou a zaměřením aktivity Předpokládaní partneři projektu -Může se jednat o soukromý i veřejný sektor -Definice partnerství Vazba na Benefit a marketingovou analýzu, socioekonomické přínosy

10 Projektový záměr Fáze připravenosti (studie, územní rozhodnutí, stavební povolení, atd.) Výše dotace -Projekty zakládající veřejnou podporu -Definování velikosti podniku -Omezení ve výzvě Předpokládaný zdroj financování (dotace, vlastní, úvěr...) -Cash flow -Způsob financování dle dotačního titulu Předpokládaný termín zahájení projektu a doba realizace projektu Vazba na Benefit, investiční záměr, finanční analýzu

11 Projektový záměr Definování myšlenky, co chci realizovat Rozklíčování možností případné dotace oslovím Úřad Regionální rady pro konzultaci Základní nastavení aktivit Typ příjemce způsobilé x nezpůsobilé výdaje Eliminačních kritérií (např. ERR)  pokračuji ……. Žádost a přílohy dle výzvy a dokumentace Jiný dotační titul …

12 Projektový záměr Možná rizika: Nedostatečně definovaný projektový záměr Zařazení aktivit, které nejsou relevantní  možnost vyřazení na kontrole přijatelnosti Zařazení nezpůsobilých nákladů krácení rozpočtu krácení dotace zbytečně nadsazené náklady na výstupy projektu  hospodárnost projektu nedostatečně vyvážená investice z pohledu socioekonomických přínosů – nízká hodnota ERR (elimininační kritérium, zároveň hodnocený výsledný údaj)

13 Projektový záměr – základní otázky Jsem oprávněný příjemce? Znám přesnou definici myšlenky projektu? Mám představu o finančním zajištění? Prověřil jsem všechny možnosti dotace? Jsem schopen zpracovat žádost sám? Jsem si vědom všech eliminimačních kritérií? Jaké budou termíny? Jaké budou podmínky předložení žádosti? V případě schválení projektu, co budu muset zajistit?

14 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Lenka Lokajová Hnilová Odbor řízení projektů lenka.lokajova@rr-strednimorava.cz Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc, 2. 9. 2009, Zlín 8. 9. 2009 FINANCE PRO VÁŠ INVESTIČNÍ ZÁMĚR WORKSHOP Jak dobře."

Podobné prezentace


Reklamy Google