Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“"— Transkript prezentace:

1 1 „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“

2 2 Příprava projektu II. Projektová fiche Osnova projektu Strategie Studie proveditelnosti

3 3 Studie proveditelnosti Základní informace Studie proveditelnosti je standardní, běžně zpracovávaná studie v tržním prostředí, jejímž hlavním účelem je: prokázat, že subjekt, který hodlá projekt realizovat, má jasnou představu o tom, jak projekt proběhne jak bude výstup projektu dále provozován prokázání že projekt je životaschopný.

4 4 Studie proveditelnosti Účel Zhodnocení všech realizačních alternativ Zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vložených finančních prostředků Ověření smysluplnosti projektu Je zásadním nástrojem projektového řízení

5 5 Studie proveditelnosti Časové fáze 1.Studie příležitostí rozbor příležitostí k realizaci, analýza současného stavu, SWOT analýza, rámcový obsah projektu, prvotní odhad nákladů a přínosů 2.Předběžná studie proveditelnosti je stupeň mezi zásadním rozhodovacím dokumentem studií proveditelnosti a studií příležitosti

6 6 Studie proveditelnosti Časové fáze 3.Studie proveditelnosti Rozbor možných cest dosažení cíle Hodnocení cest z hlediska potřebných celkových nákladů a celkově potřebného času s přihlédnutím k celkovým disponibilním zdrojům 4.Investiční studie Návrh způsobu financování Rozbor hlavních nákladů a předpokládaných přínosů Výpočet hlavních a ekonomických ukazatelů

7 7 Studie proveditelnosti Základní informace o studii Projekt předkládají tito partneři Jeho hlavním cílem je zjistit: Projekt je relevantní z hlediska zvolené strategie a skutečných potřeb Projekt je proveditelný, cílů lze dosáhnou přes omezení vyplývající z prostředí i ze schopností žadatele Projekt je udržitelný Návrh projektubude vhodné financovat z….

8 8 Studie proveditelnosti Základní informace o studii Výsledkem studie je: Dokument, který bude tvořit přílohu projektu v žádosti Jasná a praktická doporučení na zlepšení návrhu projektu za účelem dosažení cílů studie

9 9 Studie proveditelnosti Otázky, které je nutné prověřit Relevance  Jasná identifikace příjemců  Problémy příjemců jsou dostatečně popsány  Analýza problémů je dostatečně popsána  Vysvětlení, proč je studie důležitá pro společnost  Přínosy projektu pro příjemce  Prokázání potřeby výsledků a poptávky po nich

10 10 Studie proveditelnosti Otázky, které je nutné prověřit Proveditelnost  Přispěje projekt k dosažení cílů opatření  Výsledkem jsou služby pro cílovou skupinu  Když bude zajištěn výsledek dojde k dosažení cíle  Vynaložení prostředků je zdůvodněno kvantifikovanými cíli  Identifikace problému vně projektu  Zajištění předpokladů je přijatelné  Bude žadatel schopen projekt realizovat

11 11 Studie proveditelnosti Otázky, které je nutné prověřit Udržitelnost  Existuje další program vhodný pro následnou podporu projektu  Je použitelná technologie vhodná pro místní podmínky  Je zachovaná kvalita životního prostředí během i po ukončení projektu  Je projekt v dostatečné míře ve vlastnictví přijemce  Potvrzuje finanční analýza, že projekt je efektivní, účinný, životaschopný a relevantní

12 12 Studie proveditelnosti Struktura 1.Úvod 2.Rekapitulace výsledků 3.Současný stav a historie projektu 4.Analýza trhu a koncepce marketingu 5.Materiálové potřeby 6.Lokalita projektu a životní prostředí 7.Technické řešení projektu 8.Organizace projektu a provozní náklad

13 13 Studie proveditelnosti Struktura 9.Lidské zdroje 10.Harmonogram realizace projektu 11.Finanční analýza subjektu předkladatele 12.Finanční analýza projektu 13.Ekonomická analýza 14.Analýza rizik 15.Závěry a doporučení

14 14 Studie proveditelnosti Struktura 2. Současný stav a historie projektu  Záměr projektu  Návaznost projektu na cíle a priority  Historie projektu a jeho současný stav  Definice projektu a jeho popis  Indikátory pro monitorování  Charakteristika předkladatele  Zkušenosti předkladatele  Disponibilní finanční zdroje

15 15 Studie proveditelnosti Struktura 3. Analýza trhu a koncepce marketingu  Analýza poptávky  Tržní cena produktu nebo služby  Analýza nabídky  Schopnost provozovatele zajistit obsluhu

16 16 Studie proveditelnosti Struktura 3. Analýza trhu a koncepce marketingu  Klasifikace materiálových dodávek  Kvalita materiálových dodávek  Dostupnost materiálových dodávek  Náklady materiálových dodávek

17 17 Studie proveditelnosti Struktura 5. Lokalita projektu a životního prostředí  Detailní popis lokality projektu  Vliv projektu na životní prostředí  Sociální a ekonomické prostředí  Infrastruktura v lokalitě  Lokalita staveniště, dodávek zařízení nebo služeb  Odhad nákladů na pozemky

18 18 Studie proveditelnosti Struktura 6. Technické řešení projektu  Provozní program a rozsah činností  Výběr technologie a provoz  Podmínky pro získání a provozování technologie  Postup přípravy projektové dokumentace  Výběr strojů a zařízení  Stavební práce  Organizaci výstavby  Oprava a údržby  Odhad celkových investičních nákladů

19 19 Studie proveditelnosti Struktura 7. Organizace provozu  Vedení organizace provozu  Režijní náklady provozu

20 20 Studie proveditelnosti Struktura 8. Lidské zdroje  Náklady vlastníka  Kategorie a funkce zaměstnanců  Sociální, ekonomické a kulturní prostředí  Požadavky na odbornost  Dostupnost zaměstnanců  Plán zaškolení  Mzdové a ostatní náklady

21 21 Studie proveditelnosti Struktura 9. Harmonogram realizace 10. Finanční analýza subjektu  Zaměření a cíle  Metodický postup

22 22 Studie proveditelnosti Struktura 11. Finanční analýza projektu  Zaměření a cíle  Základní hlediska  Metodický postup

23 23 Studie proveditelnosti Struktura 12. Ekonomická analýza  Zaměření a cíle  Základní hlediska  Metodický postup 13. Analýza rizik 14. Závěry a doporučení

24 24 Děkuji za pozornost Ing. Ivana Chytilová Projektová manažerka +420 737 151 813 ivana.chytilova@smarv.cz@smarv.cz www.smarv.cz


Stáhnout ppt "1 „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“"

Podobné prezentace


Reklamy Google