Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 OD PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU KE KVALITNĚ PŘIPRAVENÉ AKCI 3 témata a) Přehled požadavků financující instituce b) Fáze přípravy akce c) Kritéria úspěšnosti akce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 OD PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU KE KVALITNĚ PŘIPRAVENÉ AKCI 3 témata a) Přehled požadavků financující instituce b) Fáze přípravy akce c) Kritéria úspěšnosti akce."— Transkript prezentace:

1 1 OD PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU KE KVALITNĚ PŘIPRAVENÉ AKCI 3 témata a) Přehled požadavků financující instituce b) Fáze přípravy akce c) Kritéria úspěšnosti akce

2 2 Financující instituce jako ‘nákupčí’ – nezbytnost souladu s opatřením K financující instituci byste měli přistupovat jako k nákupčímu K financující instituci byste měli přistupovat jako k nákupčímu Nákupčí pro strukturální fondy očekává konkrétní výsledky v místě realizace Nákupčí pro strukturální fondy očekává konkrétní výsledky v místě realizace Typy očekávaných výsledků jsou uvedeny v popisu opatření (specifické cíle) Typy očekávaných výsledků jsou uvedeny v popisu opatření (specifické cíle)

3 3 Jaký problém chcete řešit Všechny projekty strukturálních fondů musí vycházet z jasné definice problému, který chcete v regionu řešit. Musí být formulován naprosto jasně a musí jít o problém, na jehož řešení je opatření zaměřeno. Cíl Vaší akce musí mít vazbu na tento problém a tím i na opatření. Říká se tomu soulad s cílem opatření. Všechny projekty strukturálních fondů musí vycházet z jasné definice problému, který chcete v regionu řešit. Musí být formulován naprosto jasně a musí jít o problém, na jehož řešení je opatření zaměřeno. Cíl Vaší akce musí mít vazbu na tento problém a tím i na opatření. Říká se tomu soulad s cílem opatření.

4 4 Výsledky, výstupy a vstupy Předkladatelé akce obvykle vycházejí z činností, které chcete zajistit. Předkladatelé akce obvykle vycházejí z činností, které chcete zajistit. Financující instituce však začínají tím, že zkontrolují, zda Vaše definice problému zapadá do opatření/GS. Financující instituce však začínají tím, že zkontrolují, zda Vaše definice problému zapadá do opatření/GS. Pak zjišťují, kdo jsou příjemci akce a co jim akce nabízí. To znamená, že musíte jasně vědět, pro koho bude akce přínosem a proč. Pak zjišťují, kdo jsou příjemci akce a co jim akce nabízí. To znamená, že musíte jasně vědět, pro koho bude akce přínosem a proč.

5 5 Výsledky, výstupy a vstupy Když začínáte akce zpracovávat, musíte již myslet na jeho konec. Musíte specifikovat příjemce a výsledky, které pro ně akce zajistí. Když začínáte akce zpracovávat, musíte již myslet na jeho konec. Musíte specifikovat příjemce a výsledky, které pro ně akce zajistí. Výsledky a výstupy akce jsou dvě odlišné věci. Výsledky a výstupy akce jsou dvě odlišné věci.

6 6 Poptávka Financující instituce požadují ujištění, že je mezi příjemci po akci poptávka. Je nutno prokázat nejen to, že příjemci akci potřebují, ale že jsou ochotni se do ní zapojit. Financující instituce požadují ujištění, že je mezi příjemci po akci poptávka. Je nutno prokázat nejen to, že příjemci akci potřebují, ale že jsou ochotni se do ní zapojit.

7 7 Hodnota za peníze Jde o nákladově nejefektivnější způsob řešení problému? Jde o nákladově nejefektivnější způsob řešení problému? Očekává se, že byla zvážena všechna alternativní řešení a že předkládaný návrh je nákladově nejefektivnější Očekává se, že byla zvážena všechna alternativní řešení a že předkládaný návrh je nákladově nejefektivnější

8 8 Proveditelnost - reálnost akce Byla zvážena variantní řešení a vybráno nákladově nejefektivnější řešení Byla zvážena variantní řešení a vybráno nákladově nejefektivnější řešení Byly stanoveny náklady a přínosy a jsou v přijatelných vzájemných relacích Byly stanoveny náklady a přínosy a jsou v přijatelných vzájemných relacích Byla identifikována rizika a existuje plán pro nepředvídané události Byla identifikována rizika a existuje plán pro nepředvídané události Byla provedena všechna praktická opatření včetně zajištění financování Byla provedena všechna praktická opatření včetně zajištění financování

9 9 Oprávněnost Jsou předkladatelé oprávnění pro získání podpory? Jsou předkladatelé oprávnění pro získání podpory? Jsou náklady oprávněné? Jsou náklady oprávněné? Nezapomeňte, že jednotlivá opatření čerpají prostředky buď z ESF nebo ERDF a každý tento fond má jiná pravidla oprávněnosti. Nezapomeňte, že jednotlivá opatření čerpají prostředky buď z ESF nebo ERDF a každý tento fond má jiná pravidla oprávněnosti.

10 10 Partnerství Financující instituce budou prověřovat, zda je předkladatel akce důvěryhodný a zda ho podporují partneři, kterých se akce logicky týká. Podporu je nutno vysvětlit – jaký bude její skutečný obsah Financující instituce budou prověřovat, zda je předkladatel akce důvěryhodný a zda ho podporují partneři, kterých se akce logicky týká. Podporu je nutno vysvětlit – jaký bude její skutečný obsah

11 11 Rozpočet akce Kraj bude požadovat úplný rozpočet akce s uvedením všech nákladů a finančních vstupů. To znamená, že kromě rozpočtu je obvykle nutno předložit také prognózu cash flow. Kraj bude požadovat úplný rozpočet akce s uvedením všech nákladů a finančních vstupů. To znamená, že kromě rozpočtu je obvykle nutno předložit také prognózu cash flow. Musíme mít jistotu, že předkladatelé jsou schopni zajistit realizaci akce FINANČNĚ. Musíme mít jistotu, že předkladatelé jsou schopni zajistit realizaci akce FINANČNĚ.

12 12 Adicionalita/ doplňkovost Strukturální fondy nejsou určeny k podpoře již prováděných činností. Strukturální fondy nejsou určeny k podpoře již prováděných činností. Mají podporovat nové činnosti, které by se bez finanční podpory neuskutečnily, což musíte prokázat. Mají podporovat nové činnosti, které by se bez finanční podpory neuskutečnily, což musíte prokázat.

13 13 Plán a řízení akce Hlavní část posouzení se bude věnovat řízení akce; financující instituce požadují informace dokládající, že osoby pověřené řízením akce jsou schopny akce řídit. Hlavní část posouzení se bude věnovat řízení akce; financující instituce požadují informace dokládající, že osoby pověřené řízením akce jsou schopny akce řídit. Financující instituce budou chtít vědět, jak předkladatelé zajistí dosažení cílových hodnot a termínů, a očekávají ujištění, že předkladatelé budou monitorovat a vyhodnocovat vývoj akce. Financující instituce budou chtít vědět, jak předkladatelé zajistí dosažení cílových hodnot a termínů, a očekávají ujištění, že předkladatelé budou monitorovat a vyhodnocovat vývoj akce.


Stáhnout ppt "1 OD PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU KE KVALITNĚ PŘIPRAVENÉ AKCI 3 témata a) Přehled požadavků financující instituce b) Fáze přípravy akce c) Kritéria úspěšnosti akce."

Podobné prezentace


Reklamy Google