Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JPD 3 CZ.04.3.07/4.1.02.3/0370 Posílení konkurenceschopnosti pražských podnikatelů v programech zahraniční rozvojové spolupráce Evropských společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JPD 3 CZ.04.3.07/4.1.02.3/0370 Posílení konkurenceschopnosti pražských podnikatelů v programech zahraniční rozvojové spolupráce Evropských společenství."— Transkript prezentace:

1 JPD 3 CZ.04.3.07/4.1.02.3/0370 Posílení konkurenceschopnosti pražských podnikatelů v programech zahraniční rozvojové spolupráce Evropských společenství Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade DIREKTA GROUP s.r.o. Ing. Ada Zatloukalová mobil.tel.: 602 285 786 e-mail: ada.zatloukalova@czechtrade.cz ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost

2 2 1 Zaměření projektu Popis záměru projektu Posílení konkurenceschopnosti pražských podnikatelů v programech zahraniční rozvojové spolupráce Evropských společenství Problémy řešené projektem Podpora pražských firem, co se exportu týče, zvýšení zaměstnanosti.

3 3 1 Zaměření projektu Problémy řešené projektem Tuzemské podnikatelské subjekty bezprostředně po vstupu ČR do EU nemají dostatečné znalosti komplexních podmínek soutěže o tyto projekty. Proto potřebují pomoc, aby se mohly vypořádat se všemi podmínkami podání nabídky v rámci určitého výběrového řízení. Je zájmem České republiky podpořit efektivní účast firem na těchto programech.

4 4 1 Zaměření projektu - schéma Aktivita 1 - Řízení projektu

5 5 1 Zaměření projektu - schéma Aktivita 2 - Zmapování programů zahraniční rozvojové spolupráce ES pro období 2007-13

6 6 1 Zaměření projektu - schéma Aktivita 3 – Vytvoření školicího programu pro podniky a jejich zaměstnance

7 7 1 Zaměření projektu - schéma Aktivita 4 – Vyškolení školitelů

8 8 1 Zaměření projektu - schéma Aktivita 5 - Realizace školení

9 9 1 Zaměření projektu - schéma Akt. 6 - Vytvoření systému indiv. poradenství

10 10 1 Zaměření projektu - schéma Akt. 7 – Vytvoření a provozování flexibilního a pravidelně aktualizovaného IS pro podniky

11 11 1 Zaměření projektu - schéma Akt. 8 - Vytvoření systému networkingu firem

12 12 2 Cílové skupiny Cílové skupiny Pražské výrobní firmy především malé a střední, zaměstnavatelé, zaměstnanci a profesní podnikatelská sdružení Poskytování podpory z rozpočtu projektu se bude řídit mechanismy podpory „de minimis„ Zapojení (motivace) Zvýšení exportních příležitostí Doprovodná opatření (pro cílové skupiny) Školení

13 13 3 Typy činností Typy činností realizované projektem Školení pro firmy bude vytvořen systém tří navazujících kurzů pro firmy a jejich zaměstnance, který pomůže vybudovat specializované dovednosti těchto firem potřebné k úspěšné účasti na výběrových řízeních ZRS ES Systém individuálního poradenství – v návaznosti na školení budou moci firmy využívat službu individuálního poradenství, která jim zajistí podrobnější informace, poskytne konkrétní analýzy, pomůže vyhledat partnera pro společnou nabídku nebo pomůže s přípravou konkrétní nabídky.

14 14 3 Typy činností Typy činností realizované projektem Informační systém pro firmy – bude vyvinut informační systém, který bude firmám aktivně zasílat informace potřebné k lepší účasti na výběrových řízeních ZRS ES, např. informace o vyhlášených výběrových řízeních, poptávky od partnerů, změny postupů, atd. Vytvoření systému síťování firem (networking) – bude vytvořen systém networkingu firem, v rámci kterého budou moci firmy vyhledat partnera pro účast na výběrových řízeních v rámci programů ZRS ES. Tento systém přinese velké výhody především méně zkušeným malým a středním firmám.

15 15 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Malý zájem o školení a další služby vyvíjené v rámci projektu Toto riziko bylo do značné míry eliminováno již ve fázi přípravy projektu, především proto, že návrh aktivit předkládaného projektu vychází z analýzy a dlouhodobé znalosti potřeb firem a zaměstnanců. Programy Z RS ES jsou dlouhodobě atraktivní příležitostí pro všechny evropské firmy, jak svědčí stále vzrůstající zájem o různé aktivity týkající se těchto programů. Složení realizačního týmu: příjemce – Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade partner – DIREKTA GROUP s.r.o.

16 16 5 Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu Publicita projektu bude zajišťována v souladu s požadavky kladenými na projekty spolufinancované z prostředků strukturálních fondů EU. Konkrétně bude zajištěna těmito způsoby : -Oznámení o financování ze zdrojů EU na všech tištěných materiálech produkovaných v rámci projektu – jedná se o materiály pro školení firem a materiály pro účely pro účely networkingových seminářů -Umístění banneru s logem ESF a vlajkou ČR a EU v přednáškových místnostech -Na internetových stránkách žadatele i partnera bude uvedena informace o financování tohoto projektu z prostředků EU a bude umístěn odkaz na speciální stránku s informacemi o projektu, kde budou uvedeny obecné informace o cílech projektu i aktuální informace o aktivitách projektu ( pořádaná školení apod. )

17 17 6 Výstupy a výsledky V rámci projektu bude celkem 140 osob absolvovat 3 kurzy se specifickým zaměřením, dále 60 zástupců firem bude podpořeno v rámci individuálního poradenství a 160 osob bude podpořeno v rámci networkingu firem. Počet nově vytvořených či inovovaných produktů :  školení pro firmy  individuální poradenství  informační systém pro firmy  systém networkingu firem


Stáhnout ppt "JPD 3 CZ.04.3.07/4.1.02.3/0370 Posílení konkurenceschopnosti pražských podnikatelů v programech zahraniční rozvojové spolupráce Evropských společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google