Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Daniel Braun 1. náměstek ministra Výsledky střednědobého hodnocení, návrh rozvojových cílů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Daniel Braun 1. náměstek ministra Výsledky střednědobého hodnocení, návrh rozvojových cílů."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Daniel Braun 1. náměstek ministra Výsledky střednědobého hodnocení, návrh rozvojových cílů

2 Jak si stojíme? Dosavadní vývoj…

3 Stav čerpání ze SF / FS a národních zdrojů

4 2008 2010

5 Na co konkrétně byly peníze použity? Dosažené výsledky vybraných indikátorů...

6 Naplňování indikátorů NSRR Zdroj: MSC2007 k 3. 6. 2011

7 Střednědobé hodnocení pokroku NSRR v programovém období 2007 - 2013

8 Výběr důležitých poznatků Produktivita práce se zvyšuje. Roste podpora VVI z veřejných zdrojů, soukromé zdroje stále omezené. Dlouhodobá nezaměstnanost poklesla, zůstávají významné regionální rozdíly. Rozvoj informační společnosti (internet),využívání on- line služeb. Přetrvává nízká kvalita a rozvinutost dopravní infrastruktury, propojení je nedostatečné. Socioekonomická analýza

9 Výběr důležitých poznatků Trend zlepšování životního prostředí se zpomalil. Energetická náročnost ekonomiky ČR postupně klesá, roste podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Kvalita veřejných institucí je nízká (netransparentnost, korupce, neefektivita). Postupný rozvoj elektronizace veřejné správy. Socioekonomická analýza

10 I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika přetrvávající aktuálnost II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost pozitivní vývoj (rozvoj informační spol., trh práce a vzdělávání) III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí dílčí zlepšení, přetrvávající aktuálnost IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území přetrvávající aktuálnost Ověření aktuálnosti stanovených cílů

11 Příprava na nové období 2014+ Evropský kontext

12 Pátá kohezní zpráva – základní myšlenky, veřejné konzultace - reflexe Strategické programování: Společný strategický rámec Smlouva o partn. pro rozvoj a investice operační programy Přímé provázání s cíli Strategie Evropa 2020 prostřednictvím Národního programu reforem... řada otazníků. Kondicionality – různé typy a úrovně … řada otazníků. Omezený počet priorit – tematická koncentrace; jasné a měřitelné výsledky a vývoj v daném cíli. Jednotná pravidla pro všechny fondy; širší využití finančních nástrojů - úvěrů, garancí na úkor přímých grantů. Návrhy Evropské komise

13 Příprava národních rozvojových priorit pro období 2014+

14

15

16 Výchozí strategické dokumenty „Vzájemnou návazností a provázaností směřujeme k společnému cíli, a tím je konkurenceschopnost ČR.“ Základní výčet Strategie Evropa 2020 Pátá zpráva EK o hospodářské, sociální a územní soudržnosti Národní program reforem Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR Analýza konkurenceschopnosti, Rámec strategie konkurenceschopnosti (NERV) Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014+

17 Vazby mezi jednotlivými oblastmi Vazby mezi jednotlivými oblastmi

18

19 Národní rozvojové priority Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Podpora podnikání Vzdělání Trh práce Výzkum, vývoj a inovace Rozvoj páteřní infrastruktury Zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy (Instituce) Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému veřejného zdraví Integrovaný rozvoj území

20 Obsah materiálu „Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky“ Stručná charakteristika dosavadního projednávání budoucí kohezní politiky na úrovni EU Kontext návrhu rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 (rámcový pohled na ekonomiku ČR, výchozí dokumenty, postup zpracování, východiska pro návrh priorit) Návrh rozvojových priorit (cíle, zaměření) Postup další přípravy budoucího programového období po roce 2013

21 Časové obdobíAktivita 06/2011 do konce roku 2012 zveřejnění návrhu příštího víceletého finančního rámce vyjednávání víceletého finančního rámce 09/2011 - 10/2011 2012 - 2013 zveřejnění návrhů nových nařízení vyjednávání o návrzích nařízení 07/2011příprava rozvojových cílů ČR (předložení vládě) 07/2011 - 1/2012rozpracování rozvojových priorit, vymezení operačních programů, návrh implementační struktury, metodika operačních programů, systém řízení kohezní politiky po roce 2013 01/2012 - 12/2012příprava Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice – vyjednávání s Evropskou komisí 01/2012 - 12/2012příprava návrhů operačních programů (ve vazbě na Smlouvu o partnerství pro rozvoj a investice) 01/2013 – 12/2013dopracování návrhů operačních programů v interakci s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013odsouhlasení operačních programů s Evropskou komisí 01/2014zahájení realizace operačních programů v programovém období 2014-2020 Harmonogram dalšího postupu

22 Děkuji za pozornost. daniel.braun@mmr.cz www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Daniel Braun 1. náměstek ministra Výsledky střednědobého hodnocení, návrh rozvojových cílů."

Podobné prezentace


Reklamy Google