Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova kurzu – modulu A3 PŘÍPRAVA PROJEKTU PŘÍPRAVA PROJEKTU Analýza potřebnosti projektu, Analýza potřebnosti projektu, stanovení cílů projektu, stanovení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova kurzu – modulu A3 PŘÍPRAVA PROJEKTU PŘÍPRAVA PROJEKTU Analýza potřebnosti projektu, Analýza potřebnosti projektu, stanovení cílů projektu, stanovení."— Transkript prezentace:

1 Osnova kurzu – modulu A3 PŘÍPRAVA PROJEKTU PŘÍPRAVA PROJEKTU Analýza potřebnosti projektu, Analýza potřebnosti projektu, stanovení cílů projektu, stanovení cílů projektu, studie proveditelnosti, studie proveditelnosti, podnikatelský záměr, podnikatelský záměr, SWOT analýza, SWOT analýza, marketing…….. marketing……..

2 Cíle kurzu Realizace projektů VaV Realizace projektů VaV (zajištění financování projektů VaV ) (zajištění financování projektů VaV ) Cílem kurzu je naučit účastníky : - orientaci v různých skupinách výzev k předkládání žádostí o financování projektů - vytypování výzvy, které jsou vhodné pro žádosti o dotace při řešení konkrétních projektů VaV - zpracování žádosti ( klíčových částí ) o financování projektu v požadované kvalitě obsahu i formě

3 Schéma realizace projektu VaV Vize zadavatele–řešitelů projektu VaV Vize zadavatele–řešitelů projektu VaV Stanovení definice vize – projektu vč. dat pro realizaci feasibility study, projektových formulářů a posouzení z hlediska financovatelnosti Stanovení definice vize – projektu vč. dat pro realizaci feasibility study, projektových formulářů a posouzení z hlediska financovatelnosti Začlenění projektu do vybrané výzvy (programu) Začlenění projektu do vybrané výzvy (programu) Feasibility study – obsahová analýza projektu a finanční analýza projektu Feasibility study – obsahová analýza projektu a finanční analýza projektu Projektová dokumentace, kompletace žádostí a formulářů Projektová dokumentace, kompletace žádostí a formulářů Podání žádosti příslušnému orgánu státní správy dle typu výzvy ( programu ) Podání žádosti příslušnému orgánu státní správy dle typu výzvy ( programu )

4 Cílové skupiny Pracovníci VaV Pracovníci VaV Studenti doktorského studia Studenti doktorského studia Všichni zájemci, kteří chtějí předložit žádosti o financování projektů Všichni zájemci, kteří chtějí předložit žádosti o financování projektů

5 Struktura částí kurzu Přehled dotačních programů struktura, filosofie, legislativa, proces výběru programu, typy žádosti, projektový záměr typy žádosti, projektový záměr Projektové řízení Identifikace problému, vývoj projektu, realizace projektu, Identifikace problému, vývoj projektu, realizace projektu, monitoring, zhodnocení monitoring, zhodnocení

6 Analýza potřebnosti projektu posouzení praktické možnosti realizace projektu, identifikace tržních příležitostí a uplatnitelnosti výsledků projektů projektů Zpracování žádosti obecné principy, vstupní informace, příprava žádosti a obecné principy, vstupní informace, příprava žádosti a projektové dokumentace, rizika a úskalí při zpracování projektové dokumentace, rizika a úskalí při zpracování žádosti, hodnotící kritéria žádosti, hodnotící kritéria

7 Stanovení cílů projektu vize, poslání, definice cílů, posouzení reálnosti cílů, konkretizace zadání řešení projektu Studie proveditelnosti postup při zpracování, obecná struktura studie proveditelnosti, popis myšlenky projektu a jeho etap, technické a technologické aspekty, řízení lidských zdrojů, marketingová strategie, finanční plán, hodnocení efektivity, harmonogram projektu

8 Podnikatelský záměr cíle, analýza výchozího stavu, plán dosažení cílů, marketing, technický plán, časový harmonogram, ekonomická rozvaha, závěr Logický rámec cíle projektu – výstupy a aktivity, objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje ( informací ) k ověření, předpoklady / rizika podmiňující dosažení výsledků a cílů projektu

9 SWOT analýza Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení, analýza a vyhodnocení Marketing marketingová a rozvojová strategie, marketingovákomunikace, marketingový mix

10 Co získají absolventi Orientaci v různých skupinách výzev k předkládání žádostí o financování projektů Orientaci v různých skupinách výzev k předkládání žádostí o financování projektů Znalosti jednotlivých fází projektu Znalosti jednotlivých fází projektu Postupy při zpracování jednotlivých fází projektu Postupy při zpracování jednotlivých fází projektu Příklady podaných projektů Příklady podaných projektů

11 Formy studia Úvodní tutoriál Úvodní tutoriál Distanční studium pomocí Distanční studium pomocí e-learningu e-learningu

12 Literatura Informační zdroje Informační zdroje internetové odkazy vkládané do učebního textu a vztahující internetové odkazy vkládané do učebního textu a vztahující se k jednotlivým tématům se k jednotlivým tématům Metodika EU, projekty EU, příručka pro žadatele OP Metodika EU, projekty EU, příručka pro žadatele OP Slovník soudržnosti EU, MMR ČR, Návrh NRP z MMR Slovník soudržnosti EU, MMR ČR, Návrh NRP z MMR Grantové agentury a jejich propozice, GAAV, GAČR Grantové agentury a jejich propozice, GAAV, GAČR Marketing podle Kotlera – Philip, Kotler Marketing podle Kotlera – Philip, Kotler Elektronický marketing – Cohen Elektronický marketing – Cohen Marketingová komunikace – Foret Marketingová komunikace – Foret Seznam používaných zkratek v textu Seznam používaných zkratek v textu


Stáhnout ppt "Osnova kurzu – modulu A3 PŘÍPRAVA PROJEKTU PŘÍPRAVA PROJEKTU Analýza potřebnosti projektu, Analýza potřebnosti projektu, stanovení cílů projektu, stanovení."

Podobné prezentace


Reklamy Google