Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova kurzu – modulu A3 PŘÍPRAVA PROJEKTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova kurzu – modulu A3 PŘÍPRAVA PROJEKTU"— Transkript prezentace:

1 Osnova kurzu – modulu A3 PŘÍPRAVA PROJEKTU
Analýza potřebnosti projektu, stanovení cílů projektu, studie proveditelnosti, podnikatelský záměr, SWOT analýza, marketing……..

2 Cíle kurzu Realizace projektů VaV
(zajištění financování projektů VaV ) Cílem kurzu je naučit účastníky : orientaci v různých skupinách výzev k předkládání žádostí o financování projektů vytypování výzvy, které jsou vhodné pro žádosti o dotace při řešení konkrétních projektů VaV - zpracování žádosti ( klíčových částí ) o financování projektu v požadované kvalitě obsahu i formě

3 Schéma realizace projektu VaV
Vize zadavatele–řešitelů projektu VaV Stanovení definice vize – projektu vč. dat pro realizaci feasibility study, projektových formulářů a posouzení z hlediska financovatelnosti Začlenění projektu do vybrané výzvy (programu) Feasibility study – obsahová analýza projektu a finanční analýza projektu Projektová dokumentace, kompletace žádostí a formulářů Podání žádosti příslušnému orgánu státní správy dle typu výzvy ( programu )

4 Cílové skupiny Pracovníci VaV Studenti doktorského studia
Všichni zájemci, kteří chtějí předložit žádosti o financování projektů

5 Struktura částí kurzu Přehled dotačních programů Projektové řízení
struktura, filosofie, legislativa, proces výběru programu, typy žádosti, projektový záměr Projektové řízení Identifikace problému, vývoj projektu, realizace projektu, monitoring, zhodnocení

6 Analýza potřebnosti projektu
posouzení praktické možnosti realizace projektu, identifikace tržních příležitostí a uplatnitelnosti výsledků projektů Zpracování žádosti obecné principy, vstupní informace, příprava žádosti a projektové dokumentace, rizika a úskalí při zpracování žádosti, hodnotící kritéria

7 Stanovení cílů projektu
vize, poslání, definice cílů, posouzení reálnosti cílů, konkretizace zadání řešení projektu Studie proveditelnosti postup při zpracování, obecná struktura studie proveditelnosti, popis myšlenky projektu a jeho etap, technické a technologické aspekty, řízení lidských zdrojů, marketingová strategie, finanční plán, hodnocení efektivity, harmonogram projektu

8 Podnikatelský záměr Logický rámec
cíle, analýza výchozího stavu, plán dosažení cílů, marketing, technický plán, časový harmonogram, ekonomická rozvaha, závěr Logický rámec cíle projektu – výstupy a aktivity, objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje ( informací ) k ověření, předpoklady / rizika podmiňující dosažení výsledků a cílů projektu

9 SWOT analýza Marketing analýza a vyhodnocení
Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení, analýza a vyhodnocení Marketing marketingová a rozvojová strategie, marketingová komunikace, marketingový mix

10 Co získají absolventi Orientaci v různých skupinách výzev k předkládání žádostí o financování projektů Znalosti jednotlivých fází projektu Postupy při zpracování jednotlivých fází projektu Příklady podaných projektů

11 Formy studia Úvodní tutoriál Distanční studium pomocí e-learningu

12 Literatura Informační zdroje
internetové odkazy vkládané do učebního textu a vztahující se k jednotlivým tématům Metodika EU, projekty EU, příručka pro žadatele OP Slovník soudržnosti EU, MMR ČR, Návrh NRP z MMR Grantové agentury a jejich propozice, GAAV, GAČR Marketing podle Kotlera – Philip, Kotler Elektronický marketing – Cohen Marketingová komunikace – Foret Seznam používaných zkratek v textu


Stáhnout ppt "Osnova kurzu – modulu A3 PŘÍPRAVA PROJEKTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google