Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MODUL C9 Inkubace technologicky orientovaných firem Ing. Václav Lukeš manažer CPIT VŠB-TU Ostrava Ing. Václav Lukeš manažer CPIT VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MODUL C9 Inkubace technologicky orientovaných firem Ing. Václav Lukeš manažer CPIT VŠB-TU Ostrava Ing. Václav Lukeš manažer CPIT VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 MODUL C9 Inkubace technologicky orientovaných firem Ing. Václav Lukeš manažer CPIT VŠB-TU Ostrava Ing. Václav Lukeš manažer CPIT VŠB-TU Ostrava

2 „Podnikatelský inkubátor podporuje vznik nových firem, především firem s inovačním potenciálem, usnadňuje rozvoj jejich konkurenceschopnosti na trhu a tím i jejich schopnost tvorby nových pracovních příležitostí. Firmám umístěným v podnikatelském inkubátoru jsou poskytovány komplexní služby s využitím všech dostupných prostředků zvýhodnění dle podmínek stávajících a budoucích podpůrných programů.“

3 Cílové skupiny Akademičtí funkcionáři určující strategii VŠ, Akademičtí funkcionáři určující strategii VŠ, Manažeři VaV, Manažeři VaV, Zájemci z řad zaměstnanců VŠ, Zájemci z řad zaměstnanců VŠ, Doktorandi a špičkový studenti magisterského studia s podnikatelskými zájmy = každý student je potenciální inovační podnikatel !!! Doktorandi a špičkový studenti magisterského studia s podnikatelskými zájmy = každý student je potenciální inovační podnikatel !!! Veřejnost s podnikatelskými zájmy v oblasti inovací. Veřejnost s podnikatelskými zájmy v oblasti inovací. Akademičtí funkcionáři určující strategii VŠ, Akademičtí funkcionáři určující strategii VŠ, Manažeři VaV, Manažeři VaV, Zájemci z řad zaměstnanců VŠ, Zájemci z řad zaměstnanců VŠ, Doktorandi a špičkový studenti magisterského studia s podnikatelskými zájmy = každý student je potenciální inovační podnikatel !!! Doktorandi a špičkový studenti magisterského studia s podnikatelskými zájmy = každý student je potenciální inovační podnikatel !!! Veřejnost s podnikatelskými zájmy v oblasti inovací. Veřejnost s podnikatelskými zájmy v oblasti inovací. Cíle kurzu  Seznámit se s problematikou podpory vzniku a rozvoje technologicky orientovaných firem,  Úvod k hlubšímu studiu těchto postupů a pozdější poradenské a konzultační činnosti.  Seznámit se s problematikou podpory vzniku a rozvoje technologicky orientovaných firem,  Úvod k hlubšímu studiu těchto postupů a pozdější poradenské a konzultační činnosti.

4 Struktura osnovy kurzu Cíle kurzu – formulace klíčových dovedností, které jsou obsahem kurzu a jejich zvládnutí je důležité pro realizaci projektů VaV, Cíle kurzu – formulace klíčových dovedností, které jsou obsahem kurzu a jejich zvládnutí je důležité pro realizaci projektů VaV, Cílové skupiny – vyspecifikování cílových skupin, pro které je daná problematika potřebná, Cílové skupiny – vyspecifikování cílových skupin, pro které je daná problematika potřebná, Struktura částí – výpis témat z učebního plánu, Struktura částí – výpis témat z učebního plánu, Co získají absolventi – výstupy – závěry kurzu (viz učební plán), Co získají absolventi – výstupy – závěry kurzu (viz učební plán), Formy studia – výpis metodiky, kterou budete využívat (viz učební plán), Formy studia – výpis metodiky, kterou budete využívat (viz učební plán), Literatura – seznam knih, případových studií či jiných pořizovaných pomůcek (viz učební plán). Literatura – seznam knih, případových studií či jiných pořizovaných pomůcek (viz učební plán). Cíle kurzu – formulace klíčových dovedností, které jsou obsahem kurzu a jejich zvládnutí je důležité pro realizaci projektů VaV, Cíle kurzu – formulace klíčových dovedností, které jsou obsahem kurzu a jejich zvládnutí je důležité pro realizaci projektů VaV, Cílové skupiny – vyspecifikování cílových skupin, pro které je daná problematika potřebná, Cílové skupiny – vyspecifikování cílových skupin, pro které je daná problematika potřebná, Struktura částí – výpis témat z učebního plánu, Struktura částí – výpis témat z učebního plánu, Co získají absolventi – výstupy – závěry kurzu (viz učební plán), Co získají absolventi – výstupy – závěry kurzu (viz učební plán), Formy studia – výpis metodiky, kterou budete využívat (viz učební plán), Formy studia – výpis metodiky, kterou budete využívat (viz učební plán), Literatura – seznam knih, případových studií či jiných pořizovaných pomůcek (viz učební plán). Literatura – seznam knih, případových studií či jiných pořizovaných pomůcek (viz učební plán).

5 Struktura částí – výpis témat z učebního plánu – předpokládané znalosti a dovednosti posluchače – doporučená literatura – základní pojmy – strategické dokumenty VaV – stručná historie, současnost a výhled do budoucnosti, zadání semestrální práce, Úvod do problematiky – předpokládané znalosti a dovednosti posluchače – doporučená literatura – základní pojmy – strategické dokumenty VaV – stručná historie, současnost a výhled do budoucnosti, zadání semestrální práce, Modely prostorů pro inovační podnikání – inovační řetězec – inovační infrastruktura – VTP, IC, BIC, PI, CTT, Modely prostorů pro inovační podnikání – inovační řetězec – inovační infrastruktura – VTP, IC, BIC, PI, CTT, Typy podnikatelských inkubátorů PI – nezávislý komerční inkubátor, regionální inkubátor, universitní inkubátor, firemní inkubátor, virtuální inkubátor, hybridní inkubátor, Typy podnikatelských inkubátorů PI – nezávislý komerční inkubátor, regionální inkubátor, universitní inkubátor, firemní inkubátor, virtuální inkubátor, hybridní inkubátor, Zdroje poskytované v podnikatelských inkubátorech PI – politika inkubace = prostory, produkty a služby = nástroje podpory firem, Zdroje poskytované v podnikatelských inkubátorech PI – politika inkubace = prostory, produkty a služby = nástroje podpory firem, Příprava projektu podnikatelského inkubátoru PI – případová studie CPIT – TL2 na VŠB-TUO, Příprava projektu podnikatelského inkubátoru PI – případová studie CPIT – TL2 na VŠB-TUO, Řízení a financování podnikatelského inkubátoru PI – formy financování, získávání partnerů pro aktivity, lidské zdroje a řízení, organizační struktura, strategie a rozvoj, případová studie JIC, Řízení a financování podnikatelského inkubátoru PI – formy financování, získávání partnerů pro aktivity, lidské zdroje a řízení, organizační struktura, strategie a rozvoj, případová studie JIC, Typy investorů – zdroje financí na podporu firem a podpora jejich rozvoje, Typy investorů – zdroje financí na podporu firem a podpora jejich rozvoje, – předpokládané znalosti a dovednosti posluchače – doporučená literatura – základní pojmy – strategické dokumenty VaV – stručná historie, současnost a výhled do budoucnosti, zadání semestrální práce, Úvod do problematiky – předpokládané znalosti a dovednosti posluchače – doporučená literatura – základní pojmy – strategické dokumenty VaV – stručná historie, současnost a výhled do budoucnosti, zadání semestrální práce, Modely prostorů pro inovační podnikání – inovační řetězec – inovační infrastruktura – VTP, IC, BIC, PI, CTT, Modely prostorů pro inovační podnikání – inovační řetězec – inovační infrastruktura – VTP, IC, BIC, PI, CTT, Typy podnikatelských inkubátorů PI – nezávislý komerční inkubátor, regionální inkubátor, universitní inkubátor, firemní inkubátor, virtuální inkubátor, hybridní inkubátor, Typy podnikatelských inkubátorů PI – nezávislý komerční inkubátor, regionální inkubátor, universitní inkubátor, firemní inkubátor, virtuální inkubátor, hybridní inkubátor, Zdroje poskytované v podnikatelských inkubátorech PI – politika inkubace = prostory, produkty a služby = nástroje podpory firem, Zdroje poskytované v podnikatelských inkubátorech PI – politika inkubace = prostory, produkty a služby = nástroje podpory firem, Příprava projektu podnikatelského inkubátoru PI – případová studie CPIT – TL2 na VŠB-TUO, Příprava projektu podnikatelského inkubátoru PI – případová studie CPIT – TL2 na VŠB-TUO, Řízení a financování podnikatelského inkubátoru PI – formy financování, získávání partnerů pro aktivity, lidské zdroje a řízení, organizační struktura, strategie a rozvoj, případová studie JIC, Řízení a financování podnikatelského inkubátoru PI – formy financování, získávání partnerů pro aktivity, lidské zdroje a řízení, organizační struktura, strategie a rozvoj, případová studie JIC, Typy investorů – zdroje financí na podporu firem a podpora jejich rozvoje, Typy investorů – zdroje financí na podporu firem a podpora jejich rozvoje,

6 Co získají absolventi – výstupy – závěry kurzu Seznámit se s problematikou podpory vzniku a rozvoje technologicky orientovaných firem, Úvod k hlubšímu studiu těchto postupů a pozdější poradenské a konzultační činnosti. Seznámit se s problematikou podpory vzniku a rozvoje technologicky orientovaných firem, Úvod k hlubšímu studiu těchto postupů a pozdější poradenské a konzultační činnosti. Přehled o struktuře inovačního procesu, Znalost návazností problematiky, Znalost nástrojů podpory úspěšné inkubace firem, Znalost a dovednost role manažera PI, Znalost a dovednost proveditelnosti PI z hlediska financování, Znalost privátních a veřejných zdrojů na podporu firem, Praktické zkušenosti při řešení samostatné semestrální práce. Přehled o struktuře inovačního procesu, Znalost návazností problematiky, Znalost nástrojů podpory úspěšné inkubace firem, Znalost a dovednost role manažera PI, Znalost a dovednost proveditelnosti PI z hlediska financování, Znalost privátních a veřejných zdrojů na podporu firem, Praktické zkušenosti při řešení samostatné semestrální práce. CÍL VÝSTUP

7 Formy studia Tutorial, Tutorial, Distanční, Distanční, Tutorial, Tutorial, Distanční, Distanční, Tutorial. Tutorial. Tutorial, Tutorial, Distanční, Distanční, Tutorial, Tutorial, Distanční, Distanční, Tutorial. Tutorial. Struktura témat (kapitol):  Cíle kapitoly,  Klíčové pojmy,  Vyzkoušejte si,  Shrnutí,  Úvahy o problémech,  Případové studie, otázky a úkoly. Struktura témat (kapitol):  Cíle kapitoly,  Klíčové pojmy,  Vyzkoušejte si,  Shrnutí,  Úvahy o problémech,  Případové studie, otázky a úkoly.

8 LiteraturaLiteratura Vzhledem k tomu, že problematika spojená s inkubací firem je dynamicky se rozvíjející, nejsou na trhu dostupné výukové opory. Jako vhodný doplňkový materiál ke studiu tohoto modulu lze využít internetové stránky, výroční zprávy, strategické dokumenty, studie, analýzy apod. von Zedtwitz, M: Classification and Management of Incubators, přednáška na TII Annual Conference Vienna 2004, Jolly, Viay K.: Commercialising new technoloogies, Harvard Business School Press, 1997, Huuskonen, P.: Management of the Technology Park, Oulu 1994 (poznámky z přednášek), Vzhledem k tomu, že problematika spojená s inkubací firem je dynamicky se rozvíjející, nejsou na trhu dostupné výukové opory. Jako vhodný doplňkový materiál ke studiu tohoto modulu lze využít internetové stránky, výroční zprávy, strategické dokumenty, studie, analýzy apod. von Zedtwitz, M: Classification and Management of Incubators, přednáška na TII Annual Conference Vienna 2004, Jolly, Viay K.: Commercialising new technoloogies, Harvard Business School Press, 1997, Huuskonen, P.: Management of the Technology Park, Oulu 1994 (poznámky z přednášek),

9 UČEBNÍ PLÁN LEKTOR: Ing. Václav Lukeš TÉMA: C9 – Inkubace technologicky orientovaných firem Cíl: Seznámit se s problematikou podpory vzniku a rozvoje technologicky orientovaných firem UČEBNÍ PLÁN LEKTOR: Ing. Václav Lukeš TÉMA: C9 – Inkubace technologicky orientovaných firem Cíl: Seznámit se s problematikou podpory vzniku a rozvoje technologicky orientovaných firem

10 TÉMACÍLDOTACEMETODAVÝSTUPYPOMŮCKY Úvod do problematiky předpokládané znalosti a dovednosti posluchače – doporučená literatura – základní pojmy – strategické dokumenty VaV – stručná historie, současnost a výhled do budoucnosti, zadání semestrální práce3* *Výklad, diskuse, zadání semestrální práce Komplexní přehled o inovační problematice a souvislosti s přípravou a řízením VaV projektů PowerPoint prezentace distanční opora Modely prostorů pro inovační podnikání inovační řetězec – inovační infrastruktura – VTP, IC, BIC, PI, CTT4 Distanční Znalost inovační infrastruktury - prostory PowerPoint prezentace, distanční opora Typy podnikatelských inkubátorů PI nezávislý komerční inkubátor, regionální inkubátor, universitní inkubátor, firemní inkubátor, virtuální inkubátor, hybridní inkubátor2 Distanční Znalost inovační infrastruktury - prostory PowerPoint prezentace, případová studie, distanční opora Zdroje poskytované v podnikatelských inkubátorech PI politika inkubace = prostory, produkty a služby = nástroje podpory firem2 Distanční Znalost inovační infrastruktury – nástroje podpory PowerPoint prezentace, případová studie, distanční opora Příprava projektu podnikatelského inkubátoru PI případová studie CPIT – TL2 na VŠB-TUO 4 (2*) Distanční *Výklad, diskuse, zadání semestrální práce, Praktické zkušenosti pro řešení samostatné semestrální práce PowerPoint prezentace, distanční opora Řízení a financování podnikatelského inkubátoru PI formy financování, získávání partnerů pro aktivity, lidské zdroje a řízení, organizační struktura, strategie a rozvoj, případová studie JIC4 Distanční Znalost a dovednost proveditelnosti PI z hlediska financování a strategického rozvoje PowerPoint prezentace, případová studie, distanční opora Typy investorů zdroje financí na podporu firem a podpora jejich rozvoje2 Distanční Znalost privátních a veřejných zdrojů na podporu firem PowerPoint prezentace, distanční opora Vyhodnocení semestrální práce podnikatelský záměr - do hodnocení jsou zapojeni všichni studenti. Jednotlivé týmy hodnotí navzájem prezentaci, obhajobu i vyvolání diskuse podle jednoduchého hodnotícího klíče3* *Individuální prezentace, Praktické zkušenosti při řešení samostatné semestrální práce Případová studie, distanční opora

11 Návaznost na ostatní moduly A3 - Příprava projektů (analýza potřebnosti projektu, stanovení cílů projektu, logický rámec, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, SWOT analýza, marketing), A3 - Příprava projektů (analýza potřebnosti projektu, stanovení cílů projektu, logický rámec, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, SWOT analýza, marketing), A4 - Finanční a ekonomická analýza projektů – (náklady, výnosy, cash flow, práh rentability; CBA – Cost-benefit analýza, citlivostní analýza), A4 - Finanční a ekonomická analýza projektů – (náklady, výnosy, cash flow, práh rentability; CBA – Cost-benefit analýza, citlivostní analýza), A8 - Inovační politika, infrastruktura a procesy (NP VaV, Koncepce VaV MSK, BIC, VTP, PI, transfer technologií, atp.), A8 - Inovační politika, infrastruktura a procesy (NP VaV, Koncepce VaV MSK, BIC, VTP, PI, transfer technologií, atp.), B1 - Metodika řízení projektů; Projektové řízení (teorie), B1 - Metodika řízení projektů; Projektové řízení (teorie), B3 - Procesní řízení realizace projektů (praxe), B3 - Procesní řízení realizace projektů (praxe), B4 - Rizikový management, B4 - Rizikový management, C - všechny moduly ??? C - všechny moduly ??? Doporučuji absolvovat následující moduly:

12 Děkuji za pozornost! Ing. Václav Lukeš manazer.cpit@vsb.cz Děkuji za pozornost! Ing. Václav Lukeš manazer.cpit@vsb.cz


Stáhnout ppt "MODUL C9 Inkubace technologicky orientovaných firem Ing. Václav Lukeš manažer CPIT VŠB-TU Ostrava Ing. Václav Lukeš manažer CPIT VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google