Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava RIS LK – OS 1 Připomínkování a rozpracování první priority odbornou skupinou č.1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava RIS LK – OS 1 Připomínkování a rozpracování první priority odbornou skupinou č.1."— Transkript prezentace:

1

2 Příprava RIS LK – OS 1 Připomínkování a rozpracování první priority odbornou skupinou č.1

3 Východiska V regionu chybí infrastruktura pro podporu rozvoje inovací typu VT park/BIC/inkubátor Nedostatečná podpora konkurenceschopných oborů Nedostatečná informovanost a propagace v oblasti inovací a USV Chybí vazba mezi poskytovateli inovací a stranou poptávky po nich Chybí podrobná analýza dat struktury a vývoje oborů v regionu

4 Připomínkování vstupních analýz Vzhledem k tomu, že součástí ekonomicko společenské prosperity a konkurenceschopnosti jsou nejen technologické inovace, ale také úspory zdrojů, efektivita nákladů na výrobu a provoz, nevyjímaje kvalitu lidského faktoru při řízení výroby, ale i při následné spotřebě, doporučujeme, aby v celém dokumentu byla věnována pozornost i tématu „udržitelné spotřeby a výroby“ (dále jen USV)

5 Priorita A: Rozvoj konkurenceschopnosti prostřednictvím vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména malých a středních firem Opatření priority A: A1 Podpora konkurenceschopných odvětví v regionu A2 Podpora vzniku a zajištění provozu vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center apod. pro firmy s inovačním potenciálem a orientací na progresivní obory A3 Podpora rozvoje poradenských a informačních služeb pro inovační podnikání a USV A4 Propagace a prezentace inovací a ekonomického prostředí v regionu A5 Institucionální podpora inovací na úrovni regionů

6 A1 Podpora konkurenceschopných odvětví v LK Aktivity: A1.1 Stanovení kritérií a měřítek konkurenceschopnosti MSP A1.2 Zpracování návrhu systému podpor a motivací (finančních i nefinančních) pro konkurenceschopné obory a aktivity, včetně schválení v ZK A1.3 Zavedení tohoto systému do praxe LK a pravidelné zajišťování jeho fungování

7 A2 Podpora vzniku a zajištění provozu VT parků, podnikatel. inkubátorů a center apod. pro firmy s inovačním potenciálem a orientací na progresivní obory Aktivity: A2.1 Vybudování a zajišťování provozu podnikatelských inkubátorů v LK A2.2 Vybudování a zajišťování VT parků v LK A2.3 Síťování, klastry …

8 A2 Podpora vzniku a zajištění provozu VT parků, podnikatel. inkubátorů a center apod. pro firmy s inovačním potenciálem a orientací na progresivní obory Takováto infrastruktura by měla být platformou pro: –Vzdělávání –Workshopy –Poskytování informací –Propagaci inovačních aktivit –Transfer technologií –Podporu začínajících podnikatelů –Pořádání „kooperačních dnů“

9 A3 Podpora rozvoje poradenských a informačních služeb Aktivity: A3.1 Podpora vzniku a rozvoje poradenských subjektů v oblasti inovačního prostředí a USV A3.2 Vznik a pravidelná aktualizace databáze těchto subjektů A3.3 Vznik a zajištění dlouhodobého provozu, včetně aktualizace informačního portálu o stavu ekonomického a inovačního prostředí v LK

10 A3 Podpora rozvoje poradenských a informačních služeb Informace poskytovány prostřednictvím: Informačního portálu Informačních míst (např. HK..) Databáze poradenských subjektů

11 A4 Propagace a prezentace inovací v regionu Aktivity: A4.1 Vytvoření technologického a ekonomicko společenského profilu LK A4.2 Zajišťování pravidelné komplexní mediální propagace vývoje inovačního prostředí a USV na úrovni celého LK A4.3 Zpracování propagačních materiálů o stavu a vývoji tohoto prostředí v LK A4.4 Pravidelná osvěta k inovacím A4.5 Pravidelná osvěta k USV

12 Propagace a prezentace inovací v regionu Propagace inovačních aktivit v regionu a možností pro podnikatele v rámci –Informačního portálu pro inovace

13 A5 Institucionální podpora inovací v LK Aktivity: A5.1 Definování úlohy LK v procesu inovací a USV A5.2 Vznik a zajištění pravidelného fungování Rady LK pro inovace a USV A5.3 Vznik a zajištění pravidelného fungování realizační složky v LK, která bude koordinovat a monitorovat plnění RIS LK A5.4 Vytvoření systému hodnocení ekonomické úrovně LK a zajištění jejího pravidelného monitoringu s následnou zpětnou vazbou na zkvalitňování inovačního prostředí v LK

14 Poděkování všem členům týmu OS 1 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Příprava RIS LK – OS 1 Připomínkování a rozpracování první priority odbornou skupinou č.1."

Podobné prezentace


Reklamy Google