Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Libereckého kraje SEMINÁŘ 8.10.2003 Možnosti spolufinancování projektů ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím operačních programů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Libereckého kraje SEMINÁŘ 8.10.2003 Možnosti spolufinancování projektů ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím operačních programů."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Libereckého kraje SEMINÁŘ 8.10.2003 Možnosti spolufinancování projektů ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím operačních programů na léta 2004 - 2006 Ing. Marcela Příhodová Odbor strukturálních fondů Odd. implementace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

2 Obsah Oblasti pomoci ze SF EU Operační programy v ČR (Cíl 1) Negociace + OPPP Programový dodatek OPPP Finanční prostředky OPPP po negociacích NRP (mil.€) Implementační struktura OPPP 2004-2006

3 Oblasti pomoci ze SF EU Malé a střední podniky Výzkum a vývoj Ochrana životního prostředí v průmyslu Restrukturalizace průmyslu (průmyslové zóny) Zvýšení zaměstnanosti Efektivnost využití energetických zdrojů Efektivnost využití lidských zdrojů (celoživotní vzdělávání)

4 Operační programy v ČR (Cíl 1) Společný regionální OP – 31 % OP Průmysl a podnikání - 18 % OP Rozvoj lidských zdrojů - 22 % OP Rozvoj venkova a zem. - 12 % OP Infrastruktura – 17%

5 Negociace + OPPP Negociace EK k NRP – problémové okruhy – připomínky: 1) větší význam věnovat V a V, inovacím 2) chybějící údaje o vývoji transferu technologií, hlavní nedostatek ČR - nízké investice, prudký pokles a stagnace registrovaných patentů; „nízká motivace středisek V a V ke spolupráci s průmyslem,což vážně hrozí tím,že se v průmyslových činnostech nebudou využívat výsledky V a V a že se ve výrobní sféře nebude těžit z domácích znalostí“

6 Harmonogram implementace OPPP

7 Programový dodatek OPPP 3 Priority: 1.Priorita: Rozvoj podnikatelského prostředí – 50%  Opatření 1.1. – Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace – 16%  Opatření 1.2. – Rozvoj podnikatelské infrastruktury – 23%  Opatření 1.3. – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání – 6%  Opatření 1.4. – Rozvoj informačních a poradenských služeb – 5 %

8 Programový dodatek OPPP  2. Priorita: Rozvoj konkurenceschopnosti – 46 %  Opatření 2.1. – Zakládání a rozvoj MSP – 24 %  Opatření 2.2. – Podpora inovací výrobků, technologií a služeb – 12 %  Opatření 2.3. – Snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie – 10 %

9 Programový dodatek OPPP  3.Priorita: Technická pomoc – 4 %  Opatření 3.1. – Řízení programu  Opatření 3.2. – Ostatní technická pomoc

10 Programový dodatek OPPP Cílové skupiny: Priorita 1 – technologická a inovační centra, university, výzkumná centra, podnikatelské subjekty, orgány samosprávy - developeři, orgány samosprávy, podn.subjekty - regionální konsorcia (podnikatelské subjekty, university, orgány samosprávy, neziskové organizace) - poradenské firmy - veřejné i soukromé, jednotliví poradci – CV, veřejné instituce

11 Programový dodatek OPPP Cílové skupiny: Priorita 2: - malé a střední firmy - začínající podnikatelé Oblast podpory inovací a konkurenceschopnosti - MSP i velké firmy

12 Programový dodatek OPPP Popis a intervence OPPP: 1.Priorita – Rozvoj podnikatelského prostředí Podpora infrastruktury pro aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a inovace. Povzbuzení spolupráce mezi průmyslem, vzděláváním a výzkumnými institucemi. Rozvoj a revitalizace nemovitostí pro podnikání. Regionální vzdělávací centra pro podnikatele. Zlepšení úrovně a kvality poradenství zejména pro MSP.

13 Programový dodatek OPPP Popis a intervence OPPP: 2.Priorita – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Podpora začínajícím podnikatelům a podnikům s růstovým potenciálem k získání kapitálu a zvýhodněných poradenských služeb. Podpora přístupu k vybraným službám a snadnějšímu pronikání na trh, podpora exportu. Podpora investičně náročnějších projektů zabezpečujících růst podniků, realizaci inovací, zlepšení řízení podniků či spolupráci s partnery v zahraničí. Zvyšování efektivnosti využívání energie, včetně obnovitelných zdrojů. Snižování energetické spotřeby v průmyslu.

14 Finanční prostředky OPPP po negociacích NRP (mil. €) Priority OPPP 2004 - 2006 Veřejné zdroje celkem ERDF (EU) Veřejné rozpočty ČR 1 - Rozvoj podnikatelského prostředí173,9130,443,5 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků159,912039,9 3 - Technická pomoc13,910,43,5 OPPP celkem347,7260,886,9

15 Implementační struktura OPPP 2004 - 2006 Řídící orgán – celková odpovědnost za řízení a implementaci Agentury MPO – delegované funkce Řídícího orgánu (sběr a vyhodnocování projektů, ověřování před uskutečněním platby, monitorování) Monitorovací výbor – dohled nad implementací (regionální, ekonomičtí a sociální partneři), schvaluje programy podpory Platební jednotka – proplácí prostředky strukturálních fondů a státního rozpočtu přímo konečnému uživateli Odbor kontroly – provádí detailní kontrolu min. 5% uznatelných nákladů

16 Struktura implementace Řídící orgán (MA) MPO- odbor strukturálních fondů CzechInvest CzechTrade Česká energetická agentura (ČEA) Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)

17 Vážení posluchači, děkuji Vám za pozornost www.mpo.cz prihodova@mpo.cz


Stáhnout ppt "Krajský úřad Libereckého kraje SEMINÁŘ 8.10.2003 Možnosti spolufinancování projektů ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím operačních programů."

Podobné prezentace


Reklamy Google