Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

seminář Možnosti strukturálních fondů pro podnikatele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "seminář Možnosti strukturálních fondů pro podnikatele"— Transkript prezentace:

1 seminář Možnosti strukturálních fondů pro podnikatele
23. září 2004 Plzeň

2 BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum
- Založeno městem Plzní v roce 1992 s cílem napomáhat vzniku a rozvoji inovačních a technologicky orientovaných MSP. - Široké spektrum aktivit (VTP, EIC, IRC, RKO..).

3 BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum
Podnikatelské plánování a finanční zdroje zaměření na podpůrné programy Smluvní partner ČMZRB Reg. výkonná agentura SOP Průmysl (příprava na OPPP)

4

5 Obsah příspěvku Přehled programů podpory podnikání v roce 2004 a dále
Operační program průmysl a podnikání Diskuse

6 Programy podpory MSP v ČR 2004
(vyhlášeny 1. ledna 2004, ukončeny částečně , částečně pozastaveny ) PHARE 2003 – rozvoj MSP (ukončeno 4. srpna 2004) Operační program průmysl a podnikání (program Rozvoj pozastaven 14. září 2004)

7 Programy podpory výzkumu a vývoje
(další výzva v dubnu 2005) 6. rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace (zahájen v prosinci 2002) Další OP (např. SROP, opatření 1.1 Regionální podpora podnikání)

8 Programy podpory MSP Poskytovatelé:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. CzechTrade Design Centrum ČR CzechInvest (ARP)

9 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
Záruky (ZÁRUKA) - aktivní Úvěry (START, KREDIT) – od 1.7. v OPPP Příspěvky (TRH, KOOPERACE, VESNICE, REGENERACE, SPECIAL) – pozastaveny 20.9.

10 CzechTrade Česká agentura na podporu obchodu
Program MARKETIG Marketingové informace Marketingové vzdělávání Marketingové propagační materiály a internetový marketing Dotace na prezentace, výstavy a veletrhy DOTACE VE VÝŠI 50% NÁKLADŮ

11 CzechInvest (ARP) Program PORADENSVÍ
Dotace na služby podnikatelského poradenství (RPIC, BIC) Podpora inovačních firem v inkubátorech BIC Školení podnikatelů

12 Design centrum ČR Program Design Dotace na designérskou tvorbu ve výši
50% na honorář za vytvoření autorského díla; maximální výše dotace činí 80 tis. Kč

13 Operační program průmysl a podnikání

14 Operační program průmysl a podnikání 2004 – 6
Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí - 50% prostředků Priorita 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků - 46% prostředků Priorita 3 – Technická pomoc - 4% prostředků

15 Operační program průmysl a podnikání 2004 – 6
Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí Opatření 1.1 – Infrastruktura pro pr. výzkum, vývoj a inovace Opatření 1.2 – Rozvoj podnikatelské infrastruktury Opatření 1.3 – Infrastruktura pro RLZ v průmyslu a podnikání Opatření 1.4 – Rozvoj informačních a poradenských služeb Priorita 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Opatření 2.1 – Zakládání a rozvoj MSP Opatření 2.2 – Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Opatření 2.3 – Snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie Priorita 3 – Technická pomoc Opatření 3.1 – Řízení programu Opatření 3.2 – Ostatní technická pomoc

16 OPPP Priorita 1: Rozvoj podnikatelského prostředí
Není primárně určena pro přímou podporu podniků. Příklady: Budování technologických center a inkubátorů, průmyslových zón, školicích středisek, klastrů, registru poradců

17 OPPP Priorita 1: Opatření 1. 1 – Infrastruktura pro pr
OPPP Priorita 1: Opatření 1.1 – Infrastruktura pro pr. výzkum, vývoj a inovace Program PROSPERITA Určeno pro veřejný sektor nebo pro podnikatele ve spolupráci s VŠ, výzkumným ústavem apod. Budování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií – infrastruktura pro umístění inovačních firem

18 OPPP Priorita 1: Opatření 1.2 – Rozvoj podnikatelské infrastruktury
Program REALITY Pro obce, rozvojové společnosti nebo MSP U MSP možnost dotace na regeneraci dosud nevyužitelných objektů určených pro výrobu, dále zlepšení infrastruktury (úpravy územím oplocení, přístupové komunikace) Dotace u podporovaného podniku (MSP) ve výši nákladové mezery nebo 46% investice

19 OPPP Priorita 1: Opatření 1
OPPP Priorita 1: Opatření 1.3 – Infrastruktura pro RLZ v průmyslu a podnikání Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Pro podnikatele ve zpracovatelském průmyslu a dalších vybraných oborech dle OKEČ Podniková nebo oborová střediska nákup, výstavba či rekonstrukce objektu Nákup školících pomůcek a programů Dotace: 46% uznatelných nákladů, 0,5-30 mil. Kč

20 OPPP Priorita 1: Opatření 1
OPPP Priorita 1: Opatření 1.4 – Rozvoj informačních a poradenských služeb Program KLASTRY Též pro sdružení osob založená za účelem provozování klastru (minimálně 60% MSP, nejméně 15 členů) Vytvoření právnické osoby, která bude koordinovat výzkum, vývoj, výrobu a odbyt. Dotace na nájemné, HW a SW, školení pracovníků, mzdové náklady a poradenské služby.

21 OPPP Priorita 2: Rozvoj konkurenceschopnosti podniků
Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP Programy: - START (začínající podniky) - KREDIT (malé podniky v úvodní fázi) - ROZVOJ (stabilizované MSP) - MARKETING (exportující MSP)

22 OPPP Priorita 2: Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP
Program START Bezúročné investiční úvěry, splatnost 6 let 100 – 500 tis. Kč (1 mil. Kč) pro občany vstupující poprvé nebo s delším časovým odstupem (7 let) do podnikání. ručení směnkou Žádosti přijímá: ČMZRB a.s.

23 OPPP Priorita 2: Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP
Program KREDIT (1. varianta) - zvýhodněný inv. úvěr ve výši 0,2 – 2 mil. Kč - pevná úroková sazba 4% p.a. - splatnost 5 let - pro malé podniky (do 50 zaměstnanců) - s min. 1 a max. 5 uzavřenými zdaňovacími obdobími - nejvýše 90% nákladů projektu - ručení směnkou Žádosti přijímá: ČMZRB a.s.

24 OPPP Priorita 2: Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP
Program KREDIT (2. varianta) - zvýhodněný inv. úvěr ve výši 0,2 – 5 mil. Kč - pevná úroková sazba 4% p.a. - splatnost 6 let - pro malé podniky (do 50 zaměstnanců) - s min. 2 a max. 5 uzavřenými zdaňovacími obdobími - nejvýše 80% nákladů projektu - ručení směnkou Žádosti přijímá: ČMZRB a.s.

25 OPPP Priorita 2: Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP
Program KREDIT (3. varianta) - Podřízený inv. úvěr ve výši 2 – 7 mil. Kč - pevná úroková sazba 3% p.a. - splatnost 8 let, odklad splátek 5 let - pro malé podniky (do 50 zaměstnanců) - s min. 2 uzavřenými zdaňovacími obdobími - nejvýše 50% nákladů projektu - ručení směnkou Žádosti přijímá: ČMZRB a.s.

26 OPPP Priorita 2: Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP
Program ROZVOJ (pozastaven ) - Dotace ve výši 1-20 mil. Kč na pořízení DHM a DNM, popř. na související školení a zavádění vyspělých metod řízení - pro MSP (do 250 zaměstnanců) - s min. 3 uzavřenými zdaňovacími obdobími nejvýše 46% nákladů projektu Žádosti přijímá: CzechInvest

27 OPPP Priorita 2: Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP
Program MARKETING Marketingové průzkumy, informace, studie Marketingové propagační materiály, propagace prostřednictvím internetu Prezentace, výstavy a veletrhy Dotace 0,1 – 1 mil. Kč - nejvýše 46% nákladů projektu. - pro exportující MSP (do 250 zaměstnanců) - s min. 3 uzavřenými zdaňovacími obdobími Žádosti přijímá: CzechInvest Zprostředkující subjekt: CzechTrade

28 OPPP Priorita 2: Opatření 2.2 Podpora inovací výrobků, tech. a služeb
Program INOVACE Též pro velké podniky! a) Dotace 3 – 50 mil. Kč (u inovací služeb 1-25 mil. Kč), nejvýše 46% nákladů projektu. b) Zvýhodněný úvěr ve výši 3 – 50 mil. Kč (u inovací služeb 1-25 mil. Kč), nejvýše 60% nákladů projektu. pevná úroková sazba 3% p.a. splatnost 9 let, odklad splátek 4 roky Žádosti přijímá: CzechInvest Zprostředkující subjekt - úvěry: ČMZRB a.s.

29 OPPP Priorita 2: Opatření 2.2 Podpora inovací výrobků, tech. a služeb
Program INOVACE MSP mohou do celkových nákladů kromě investic, materiálových nákladů a služeb zahrnout i mzdové náklady (max. 50% celkových nákladů)

30 OPPP Priorita 2: Opatření 2
OPPP Priorita 2: Opatření 2.3 – Snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie Program ÚSPORA ENERGIE Dotace ve výši 0, mil. Kč, nejvýše 46% uznatelných nákladů projektu – jiná metodika stanovení uznatelných nákladů pro MSP (do 250 zaměstnanců), zpracovatelský průmysl, podvojné účetnictví Žádosti přijímá: CzechInvest Zprostředkující subjekt: ČEA

31 OPPP Priorita 2: Opatření 2
OPPP Priorita 2: Opatření 2.3 – Snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie Program OBNOVITELNÉ ZDROJE Dotace ve výši 0, mil. Kč, nejvýše 46% nákladů projektu – jiná metodika stanovení uznatelných nákladů pro MSP (do 250 zaměstnanců), zpracovatelský průmysl, výroba elektrické nebo tepelné energie z obnovitelných zdrojů, podvojné účetnictví Žádosti přijímá: CzechInvest Zprostředkující subjekt: ČEA

32 Žadatelé - Velikost podniku (drobné, malé, MSP)
ve smyslu §1 a 2 zákona č. 47/2002 Sb. - Podporované činnosti dle OKEČ - Vedení účetnictví (JÚ, PÚ) - Právnická x fyzická osoba - Podnikatelská historie

33 Předkládání žádostí Kontinuálně v průběhu zkráceného programovacího období 2004 – 2006

34 Rozpočet OPPP - v tisících EUR - období 2004-6, ČR (mimo Prahy)
Před 10 mld. Kč Asi 18% z celkových SF - v tisících EUR - období , ČR (mimo Prahy)

35 Další podmínky Vedení oddělené účetní evidence
Výběr dodavatelů dle předepsaného postupu Závazné indikátory Dotace po dokončení projektu (po etapách) – nutnost spolufinancování vlastními zdroji nebo úvěrem Publicita projektu Na podporu není právní nárok

36 Ing. Zbyněk Doležal BIC Plzeň Riegrova 1 301 00 Plzeň tel
Ing. Zbyněk Doležal BIC Plzeň Riegrova Plzeň tel.:


Stáhnout ppt "seminář Možnosti strukturálních fondů pro podnikatele"

Podobné prezentace


Reklamy Google