Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář 23.1.2003 VYŠKOV Program: Úvod Význam a cíle projektu Současná situace MSP, jeho podpora, program START Výměna vlastních zkušeností účastníků workshopu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář 23.1.2003 VYŠKOV Program: Úvod Význam a cíle projektu Současná situace MSP, jeho podpora, program START Výměna vlastních zkušeností účastníků workshopu."— Transkript prezentace:

1 Seminář 23.1.2003 VYŠKOV Program: Úvod Význam a cíle projektu Současná situace MSP, jeho podpora, program START Výměna vlastních zkušeností účastníků workshopu Závěry a doporučení Moderátor: PhDr. Antonín HOLUBÁŘ

2 Složení účastníků semináře Budoucí (potenciální) podnikatelé …….. 7 Začínající podnikatelé (do 1 roku) …….. 8 Odborní poradci (garanti) ÚP ………….. 6 Odborní poradci (experti) partnerských organizací …………………14 Ostatní ……………………………………. 5 Celkem …………………………………… 40

3 Cíl semináře (workshopu) Vzájemná výměna zkušeností a jejich využití: –V projektu CePo –V práci poradců a odborných pracovníků –HK ČR, NARP –Začínajícími, nebo budoucími podnikateli Získání informací, názorů, námětů prostřednictvím odborníků

4 Prezentace projektu CePo Ing. Jolana BLAŽÍČKOVÁ Ing. Jaromír JANOŠ

5 Malé a střední podniky v ČR a EU Podle počtu zaměstnanců: 0 – 9drobný podnik 10 – 49malý podnik 50 – 249střední podnik

6 Vládní program podpory MSP na léta 2001-2004 (11.12.2000) Nejvýznamnější instituce v oblasti podpory malých podniků: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka Agentura pro rozvoj podnikání  Regionální poradenská a informační centra

7 Národní Asociace pro Rozvoj Podnikání (NARP) Zájmové sdružení R egionálních P oradenských a I nformačních C enter (RPIC) Na území ČR pracuje 35 subjektů Činností pokrývá NARP 97,4 % území ČR Dotované služby pro sektor m alých a s tředních p odniků

8 Síť RPIC v ČR

9 Nejvýznamnější finanční podpory malým podnikatelům - živnostníkům Poradenství – cenově zvýhodněné služby 50 % - celoplošně Poradenství CBC PHARE – příhraniční regiony Úvěrové programy –Start –Kredit - pro vybrané regiony (7 mil., 4%, 6 let) - ostatní regiony (4 mil., 5%, 6 let) - celoplošně (Malé úvěry – 1 mil. 3%, 4 roky)

10 Nejvýznamnější finanční podpory malým podnikatelům - živnostníkům Záruka – cenově zvýhodněná (0,1-1,3% p.a. z hodnoty záruky) Trh – 50 % dotace na uhrazené porad. služby a vydaný certifikát, 5 % příspěvek na úhradu úroků z úvěru bezprostředně souvisejícím se zaváděním systému Vesnice – pro drobné podnikatele (méně než 10 zaměstnanců), v obcích do 2999 obyvatel – příspěvek 5% na úhradu úroků

11 Nejvýznamnější finanční podpory malým podnikatelům - živnostníkům Regenerace – pro malé podnikatele 3% příspěvek na úhradu úroků, pokud realizují podnik. záměr v městských památkových zónách Kooperace – podpora síťování MSP – dotace 50 % nákladů na projekt, max. 1,5 mil. Speciál – podpora zaměstnanosti občanů z problémových skupin obyvatelstva (podmínkou zapojení v některém podp. programu) – příspěvek 4000Kč/měsíc

12 Program „PORADENSTVÍ“ Cenově zvýhodněné služby pro MSP –Úvodní konzultace rozsah max. 3 hod. dotace 50%, max. cena 400Kč/hod. –Odborné poradenské služby, dotace 50%, max. cena 500Kč/hod. –Školení, dotace 50% Podnikatelský subjekt může získat dotaci max. 30 000Kč/rok

13 Program „START“ Od 2.1.2002 vláda ČR rozšířila platnost pro celé území a všechny začínající v podporovaných OKEČ Základní podmínky přístupu  Začínající podnikatel, max. 6 měsíců před podáním žádosti od zahájení činnosti  Splňuje podmínky malého podniku  Splňuje podporovanou OKEČ

14 Program „START“ Základní podmínky přístupu  Úspěšně absolvuje vzdělávací program – Základy podnikání a jeho podnikatelský záměr je doporučen k realizaci některým RPIC  Max. výše úvěru 500.000 Kč (obchodní společnost 1 mil. Kč)  Na investice nejméně 50 %  Splatnost 6 let  Odklad 1. splátky o 9 -12 měsíců  Bezúročný úvěr

15 Rozsah 108 hod. Obsah:  Právní formy podnikání2 hod.  Živnost. zákon, Obchodní zákoník, Zákoník práce6 hod.  Daňová soustava8 hod.  Účetnictví v podniku 10 hod.  Sociální, zdravotní pojištění4 hod. Vzdělávací program „ZÁKLADY PODNIKÁNÍ“

16 Obsah:  Finanční zdroje a podpory MSP2 hod.  Pojištění podnikatelských rizik2 hod.  Marketing4 hod.  Psychologie v praxi podnikatele5 hod.  Struktura podnikatelského plánu 58 hod.  Využití PC7 hod.

17 Vzdělávací program „ZÁKLADY PODNIKÁNÍ“ Výsledky za rok 2002  Uspořádaných kurzů v ČR celkem ………….. 104  Účastníků v kurzech celkem …………………. 866  Z toho zařazeno ÚP ……………………….. 286  Samoplátci ………………………………….. 580  MUŽŮ ……………………………………….. 484  ŽEN …………………………………………. 382  Doporučeno k realizaci podnik. záměrů … 476

18 Program „START“ Výsledky za rok 2002 –Podáno žádostí do ČMZRB ………. 407 –Vyřízeno …………………………….. 377 –V řízení ……………………………….. 30 –Proplaceno ………………………….. 377 Suma179,7 mil. Kč

19 Zaměření projektů 1.Služby - 49 %  Obchod, pohostinství, ubytování, kosmetické služby, sportovní činnost 2.Výroba a výrobní činnost – 30 %  Kovoobrábění, výroba nábytku, stavební činnost a zemní práce, opravárenství 3.Ostatní – 21%

20 KrajÚčastníciPotřeba kapitálu Hl. m. Praha178,1 mil. Kč Středočeský2312 mil. Kč Jihočeský179,3 mil. Kč Plzeňský3518 mil. Kč Karlovarský104,7 mil. Kč Ústecký157,1 mil. Kč Liberecký83,5 mil. Kč Program „START“ – účastníci dle krajů

21 KrajÚčastníciKapitálu Královéhradecký2612,3 mil. Kč Pardubický104,8 mil. Kč Vysočina73,5 mil. Kč Jihomoravský6327,3 mil. Kč Olomoucký179,5 mil. Kč Zlínský115,1 mil. Kč Moravskoslezský11854,7 mil. Kč Celkem377179,7 mil. Kč Program „START“ – účastníci dle krajů

22 KONEC DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Seminář 23.1.2003 VYŠKOV Program: Úvod Význam a cíle projektu Současná situace MSP, jeho podpora, program START Výměna vlastních zkušeností účastníků workshopu."

Podobné prezentace


Reklamy Google