Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření (Fiche) SPL Budoucnost založená na tradici Návrh opatření pro Výzvy roku 2009 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření (Fiche) SPL Budoucnost založená na tradici Návrh opatření pro Výzvy roku 2009 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do."— Transkript prezentace:

1 Opatření (Fiche) SPL Budoucnost založená na tradici Návrh opatření pro Výzvy roku 2009 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí

2 I. Výzva - 2008/VYZ - 1 Fiche 3 – 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání Fiche 5 – 2.5. Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání Fiche 7 – 3.7. Venkovský cestovní ruch.

3 Opatření SPL „ Budoucnost založená na tradici“ 1.1. Obnova nemovitého dědictví regionu 1.2. Představení a poznání dědictví regionu 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity 2.5. Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání 2.6. Zapojení sociálně znevýhodněných do života v území MAS 3.7. Venkovský cestovní ruch 3.8. Vznik a podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů 4.10. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

4 Možná opatření pro Výzvy roku 2009 1.1. Obnova nemovitého dědictví regionu 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

5 1.1. Obnova nemovitého dědictví regionu (PRV III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova) Podporovány budou: investice spojené s udržováním, zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, preferovány budou komplexní projekty, které v sobě spojí obnovu a následné využití objektů kulturního dědictví pro aktivity v cestovním ruchu, rozvoji lidských zdrojů, kulturní aktivity, nekomerční projekty. Typové projekty: údržba, obnova, zhodnocování nebo využití kulturního dědictví venkova, jako jsou kulturní památky (kromě památek UNESCO, národních památek nebo kulturních památek již využívaných pro účely služeb cestovního ruchu), památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

6 Kdo jsou možní realizátoři projektů? Nestátní neziskové organizace, Obce, Zájmová sdružení právnických osob, Církve a jejich organizace, Svazky obcí.

7 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity (PRV III.2.1.2. Občanské vybavení a služby, III.3.1. Vzdělávání a informace) Podporovány budou projekty zaměřené na vytváření a zlepšování materiálních podmínek pro rozvoj lidských zdrojů a na realizaci vlastních vzdělávacích programů, důraz bude kladen na kooperaci více partnerských subjektů při navrhování a realizaci projektů, nekomerční projekty. Typové projekty: stavební úpravy a vybavení škol, modernizace kulturně vzdělávacích zařízení a dalších objektů sloužících k vzdělávacím aktivitám, vzdělávání různého typu, včetně spolupráce mateřských center v regionu v oblasti vzdělávání, vzdělávací kurzy s přímou vazbou na uplatnění se na trhu práce rekvalifikace, semináře, workshopy pro získávání nových dovedností, tvorba a vydávání vzdělávacích publikací a jiných médií s vazbou na území MAS.

8 Kdo jsou možní realizátoři projektů? Nestátní neziskové organizace, Obce, Zájmová sdružení právnických osob, Církve a jejich organizace, Svazky obcí.

9 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů (PRV III.1.1. Diversifikace činností nezemědělské povahy) Podporovány budou: -projekty zaměřené na rozvoj aktivit v oblasti nezemědělské výroby, zpracování, včetně tradičních řemesel., -ziskové(komerční) projekty. Typové projekty: výstavba a rekonstrukce hospodářských budov pro diversifikaci činnosti zemědělských subjektů, nákup strojního vybavení pro diversifikaci činnosti zemědělských subjektů.

10 Kdo jsou možní realizátoři projektů? Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

11 4.11. Rozvoj drobných řemesel a drobného podnikání (PRV III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje) Podporovány budou: -projekty zakládání nových mikropodniků nebo rozvoj mikropodniků v podnikatelských činnostech zařazených do těchto sekcí Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ): CB 14 (Těžba a úprava ostatních nerostných surovin), D (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně domácnost, s výjimkou oddílu 51), -ziskové, komerční projekty. Typové projekty: rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků nákup strojů, výrobních zařízení a technologií sloužících k zakládání a rozvoji existujících mikropodniků pořízení vybavení provozovny, pořízení výpočetní techniky.

12 Kdo jsou možní realizátoři projektů? Fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

13 Předpokládaný termín Výzev v roce 2009


Stáhnout ppt "Opatření (Fiche) SPL Budoucnost založená na tradici Návrh opatření pro Výzvy roku 2009 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do."

Podobné prezentace


Reklamy Google